Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci Katedry bábkarskej tvorby – viac info

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci Katedry scénografieviac info

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora na Katedre divadelného manažmentu – viac info 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

Výberové konania na obsadenie funkčných miest odborných asistentov na Katedre spevu – viac info

Výberové konania na obsadenie funkčných miest odborných asistentov na Katedre klávesových nástrojov a cirkevnej hudby viac info

Výberové konania na obsadenie funkčného miesta docenta na Katedre klávesových nástrojov a cirkevnej hudbyviac info

Výberové konania na obsadenie funkčného miesta profesora na Katedre klávesových nástrojov a cirkevnej hudbyviac info

Výberové konania na obsadenie funkčného miesta docenta na Oddelení klavírnej spolupráce  – viac info

Výberové konania na obsadenie funkčných miest odborných asistentov na Katedre strunových a dychových nástrojov viac info

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Centra výskumu HTFviac info