Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – asistenta na Katedre jazykov – viac info

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Výberové konanie – vysokoškolskí učitelia na funkčnom mieste odborný asistent na
 Katedre manažmentu DF VŠMU – viac info

Výberové konanie – vysokoškolskí učitelia na funkčnom mieste  odborný asistent na
 Katedre réžie a dramaturgie, Katedre bábkarskej tvorby, Katedre divadelných štúdií  – viac info

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Výberové konania na obsadenie miesta umeleckého pracovníka v Kancelárii umeleckej produkcie HTF VŠMU – viac info

Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta na Katedre skladby a dirigovaniaviac info

Výberové konanie na obsadenie funkcií vedúceho Katedry klávesových nástrojov a cirkevnej hudby HTF a vedúceho kancelárie umeleckej produkcie HTFviac info

Výberové konanie na obsadenie miesta výskumného pracovníka v Centre výskumu HTF VŠMUviac info

Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta na Katedre teórie hudbyviac info 

Výberové konanie na obsadenie funkcie odborného asistenta na Katedre tanečnej tvorbyviac info

Výberové konanie na obsadenie funkcie odborného asistenta na Katedre strunových a dychových nástrojovviac info