Divadlo
LAB

Kino
KLAP

Koncertná sieň
DVORANA

Knižnica
VŠMU

Centrum umenia
a vedy

web-vsmu

VŠMU je s 1050 študentmi najväčšou umeleckou školou v SR. 

Študentom ponúka ďalší rozvoj talentu v divadelných, filmových, hudobných a tanečných študijných programoch. Vedie ich k hlbokému prieniku do študovaných odborov v kontexte európskej kultúry, k rozpoznaniu ich špecifického miesta v slovenskej kultúre. Z absolventov VŠMU sa regrutujú popredné osobnosti slovenského umenia a kultúry. Svojim pedagógom ponúka pôsobenie v samotnom centre inovácie akreditovaných umeleckých odborov a umožňuje rozvíjanie všetkých foriem štúdia a výskumu prostredníctvom umenia a základného a aplikovaného výskumu. VŠMU otvára priestor odborníkom z profesijnej sféry, a ťaží tak z pružnej spätnej väzby, ktorá vedie k aktualizácii výučby podľa súčasných profesijných štandardov. Verejnosti ponúka divadelné a tanečné predstavenia, filmové projekcie, koncerty študentov a pedagógov a prispieva ku kultivácii verejného priestoru tvorivou reflexiou. Pomáha udržovať povedomie o národnom kultúrnom výraze.

Kontakty

Rektorát VŠMU 
Ventúrska 3
813 01 Bratislava
+421 2 59 30 14 11

Hudobná a tanečná fakulta 
Zochova 1
813 01 Bratislava
+421 2 59 30 35 11

Filmová a televízna fakulta 
Svoradova 2
813 01 Bratislava
+421 2 59 30 35 61

Divadelná fakulta 
Svoradova 4
813 01 Bratislava
+421 2 59 30 35 00

X