Oznamy

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                        logo_FB

Elektronické databázy a časopisy
Podstránka > E-zdroje
Databáza > Springer e-Book
Databáza > Conteporary World Drama
Databáza > Gale Power Search 
Stránka > Knižnica VŠMU
Súbor PDF > Online katalóg – návod
Katalóg > Online katalóg OPAC

E-časopis > Music Theory Spectrum
E-časopis > Early Music
E-časopis > Projections

Skúšobný prístup do 31.3.2019:
> Drama Online
> Bloomsbury Collections
> Bloomsbury Popular Music
Čítajte – Študujte – Sťahujte


Prednáška Evidencia umeleckej činnosti 
Pozvánka
19/02/2019 14:15

Ako na formuláre pre vykazovanie umeleckej činnosti?
Prednáška vysvetlí postup a možnosti evidencie umeleckej činnosti. Účastníci budú mať možnosť opýtať sa na nejasnosti a vysvetliť si evidenciu umeleckej činnosti aj na praktických príkladoch.

Termín konania: 25. februára 2019  (pondelok)  o 13:00 hod.
Miesto konania: VŠMU, Zochova 1, Malá koncertná sála (č. dv. 24, prízemie)

Termín konania: 27. februára 2019  (streda)  o 17:00 hod.
Miesto konania: VŠMU, Zochova 1, na prvom poschodí, č. dv. 111

Termín konania: 28. februára 2019 (štvrtok) o 10:00 hod.
Miesto konania: VŠMU, Zochova 1, Malá koncertná sála (č. dv. 24, prízemie)

Určené pre pedagógov a doktorandov HTF VŠMU.
Prednášajúci: Iveta Tichá, ÚK a ŠIS VŠMU


Cyklické prednášky:
Predátorské časopisy a vydavateľstvá
Informačná gramotnosť – samozrejmosť?

Pozvánka
18/02/2019 10:06

Ústredná knižnica a ŠIS Vás pozýva na cyklické prednášky zamerané na predátorské časopisy a informačnú gramotnosť .

Môžete sa prihlásiť na termíny: každý utorok a štvrtok (od 10.30 do 11.00) alebo stredu (od 13.00 do 14.30)
pomocou > elektronického formulára alebo na mail: jakoczy(zavináč)vsmu.sk 
Minimálny počet účastníkov je 5. Skupinky s pedagógom si môžu vybrať iný deň najmenej 3 dni pred prednáškou.

 • Predátorské časopisy a vydavateľstvá
  V akademických kruhoch sa veľakrát objavuje problém predátorských časopisov a vydavateľstiev. Ako ich spoznať a nepodľahnúť im? Prečo by sme sa mali vyvarovať neoverených emailov a výziev na publikovanie? Otázky, prípadne vlastné skúsenosti pedagógov s uvedenou problematikou sú súčasťou informačného vzdelávania.

  Určené pre pedagógov a doktorandov VŠMU.
  Prednášajúci: PhDr. Mgr. Ladislav Jakóczy, ÚK a ŠIS VŠMU             

Termín konania: na základe dohody, príp. elektronickej objednávky.
Možnosť prihlásenia sa behom februára – marca!
Miesto konania: Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU, Zochova 1

 • Informačná gramotnosť – samozrejmosť?
  Vo svete, kde informácie sú dostupné zo všadiaľ a skoro pre všetkých v neobmedzenom množstve je potrebné byť opatrným a obozretným. Aké zdroje by ste mali využívať pri písaní odborných prác a ako sa vyvarovať neovereným informáciám? Ako sa nedopustiť plagiátorstva? Aké voľne dostupné softvéry vám môžu uľahčiť prácu?

  Určené pre študentov VŠMU.
  Prednášajúci: PhDr. Mgr. Ladislav Jakóczy, ÚK a ŠIS VŠMU             

Termín konania: na základe dohody, príp. elektronickej objednávky.
Možnosť prihlásenia sa behom februára – marca!
Miesto konania: Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU, Zochova 1


Elektronická verzia časopisu PROJECTIONS
Sprístupnili sme
12/02/2019 10:55

Pre VŠMU sme sprístupnili elektronickú verziu časopisu Projections: The Journal for Movies and Mind.

Časopis Projections je interdisciplinárny, recenzovaný časopis, ktorý skúma, ako myseľ prežíva, chápe a interpretuje audiovizuálne a narativne štruktúry filmu a iných vizuálnych médií. Časopis sa usiluje uľahčiť dialóg medzi vedcami a priniesť štúdium pohyblivých obrazových médií do popredia súčasnej intelektuálnej diskusie.
Vstupný bod: > https://journals.berghahnbooks.com/projections
N
a stránke si zvolte „Current Issue“ a môžete čítať a sťahovať články vo formáte PDF. K dispozícii je archív časopisu už od roku 2007.


Elektronická databáza Contemporary World Drama
Sprístupnili sme
05/02/2019 15:45

Pre VŠMU bola sprístupnená databáza Contemporary Wordl Drama. Databáza ukazuje bohatosť a rozmanitosť súčasného divadla a dramatického umenia cez diela známych i začínajúcich dramatikov z celého sveta, ktoré mali nedávno premiéru a neboli doteraz vydané.

Vstup do databázy: > https://search.alexanderstreet.com/codr
L
icencia je zakúpená do 31.12.2019.


Elektronické databázy Bloomsbury Collections a Drama Online
Prednáška – Skúšobný prístup
04/02/2019 09:37

ÚK a ŠIS VŠMU Vás pozýva na prednášku: „Elektronické databázy Bloomsbury Collections a Drama Online
dňa 6.2.2019 (streda) o 10.00 v knižnici VŠMU č. d. 22 (študovňa)

Obsah prednášky:
Kolekcia Bloomsbury prináša okamžitý prístup ku kvalitnému výskumu a poskytuje knižniciam flexibilný spôsob vytvárania kolekcií e-kníh v humanitných a spoločenských vedách. Obsahuje viac ako 5000 titulov elektronických kníh s obsahom najnovších výskumných publikácií spoločnosti Bloomsbury.

V rámci databázy Drama Online môžete nájsť najkrajšie drámy: od Aischyla až po súčasnosť, vedecké práce a prvotriedne programové texty, medzinárodne známe série Arden Shakespeare ako aj realistické diela od  Ibsena a Čechova, či preklady zahraničných diel od Bertolta BrechtaLuigi PirandellaEduarda De FilippaFranka Wedekinda a ďalšie.
V ponuke je možné nájsť niekoľko tisíc e-kníh vydavateľstva Oxford z oblasti filmu a divadla.

Určené pre pedagógov, doktorandov a študentov DF.
Prednášajúci: Dr. Pavol Baťalík, Abib, s.r.o.
V prípade záujmu sa prihláste cez elektronický formulár alebo emailom na adrese: jakoczy(zavináč)vsmu.sk

Skúšobný prístup je zabezpečený od 1.2.2019 do 31.3.2019.
Linky na skúšobný prístup:
https://www.dramaonlinelibrary.com/
https://www.bloomsburycollections.com/
https://www.bloomsburypopularmusic.com/


Early Music a Music Theory Spectrum
Prednáška

21/01/2019 14:12

ÚK a ŠIS VŠMU Vás pozýva na prednášku:Elektronické časopisy Early Music a Music Theory Spectrum.

Early Music: >  https://academic.oup.com/em
Music Theory Spectrum:
 > https://academic.oup.com/mts

Termín konania: 29. január 2019  (utorok)  o 10.00 hod. Miesto konania: VŠMU, Zochova 1, v knižnici VŠMU č. dv. 22 (študovňa)
Termín prednášky sa presúva na marec 2019.
Obsah prednášky:      

 • Oboznámenie sa s elektronickými časopismi
 • Možnosti efektívnej práce a vyhľadávaní článkov v elektronickom prostredí
 • Ponuka elektronických časopisov vydavateľstva Oxford Academic s hudobnou a tanečnou tematikou

Určené pre pedagógov, doktorandov a študentov HTF.
Prednášajúci: Ing. Miriam Suchoňová, AiB s.r.o.
V prípade záujmu sa prihláste cez elektronický formulár alebo emailom na adrese: jakoczy(zavináč)vsmu.sk


Online CREPČ 2
Prednáška
16/01/2019 15:12

ÚK a ŠIS VŠMU Vás pozýva na prednášky Online CREPČ 2, ktoré sa budú konať v termínoch:
25.1.2019 (piatok) o 11.00 hod. na HTF č. dv. 121 (Prednáška bude preložená na iný termín z organizačných príčin.)
30.1.2019
(streda) o 9.00 hod. v zasadačke FTF.
Kolega Peter Genzor v spolupráci s docentkou Mgr. Katarínou Mišíkovou, PhD. z FTF VŠMU a Mgr. art. Katarínou Haškovou, ArtD., prodekankou HTF VŠMU pripravil prednášku, ktorá sa týka zavedenia do praxe nových formulárov zjednodušujúcich evidenciu publikačnej činnosti v novom systéme CREPČ 2. Tieto formuláre zároveň umožňujú digitálnu komunikáciu medzi autorom publikácie a spracovateľom publikačnej činnosti.
Prednášky sú určené publikujúcim pedagógom a doktorandom na VŠMU.


Predátorské časopisy a vydavateľstvá
Prednáška
09/01/2019 10:32

ÚK a ŠIS VŠMU Vás pozýva na prednášku Predátorské časopisy a vydavateľstvá, ktorá sa bude konať dňa 22.1.2019 (utorok) o 10.00 hod. v knižnici VŠMU č.dv. 22. Termín prednášky sa presúva na marec 2019.
V akademických kruhoch sa veľakrát objavuje problém predátorských časopisov a vydavateľstiev. Ako ich spoznať a nepodľahnúť im? Prečo by sme sa mali vyvarovať neoverených emailov a výziev na publikovanie? Takéto a podobné otázky, prípadne vlastné skúsenosti pedagógov s problematikou budú preberané v rámci informačného vzdelávania.
Prednáška je určená pre pedagógov a doktorandov VŠMU.
Prednášajúci: PhDr. Mgr. Ladislav Jakóczy, ÚK a ŠIS VŠMU.
Záujem prosíme nahlásiť na jakoczy(zavináč)vsmu.sk alebo vyplňte > elektronický formulár.


 


HISTÓRIA


Rok 2018
Rok 2017
> Rok 2016