Oznamy

                                                                                                 logo-kniznica01


                                                                                                                                                        logo_FB

Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU bude uzatvorená z dôvodu komplexnej rekonštrukcie od 3. júna 2019 do 30. septembra 2019.


Čo nájdete na ploche PC v knižnici?
(Licencie na databázy a e-časopisy platia do 31.12.2019)
Podstránka > E-zdroje
Databáza > Springer e-Book
Databáza > Conteporary World Drama
Databáza > Gale Power Search 
Stránka > Knižnica VŠMU
Súbor PDF > Online katalóg – návod
Katalóg > Online katalóg OPAC

E-časopis > Music Theory Spectrum
E-časopis > Early Music
E-časopis > Projections
E-časopis > Theatre Res. International

Skúšobný prístup do 31.3.2019:
> Drama Online
> Bloomsbury Collections
> Bloomsbury Popular Music
Skúšobný prístup do 30.4.2019:
> EBSCO – Discovery servis (pre všetky fakulty)
– International Bibliography of Theatre & Dance with Full Text
– Film & Television Literature Index with Full Text
– RILM Abstracts of Music Literature with Full Text
– MLA International Bibliography with Full Text, Library (databáza e-časopisov)
Skúšobný prístup do 31.5.2019:
EBSCO – host Web
– Music Index with Full Text
Skúšobný prístup od 20.5.2019 do 20.6.2019:
Opäť zprístupnené!
Bloomsbury Collections
NOVÉ!
> Bloomsbury Fashion Central


Čítajte – Študujte – Sťahujte


Evidencia publikačnej činnosti
Upozornenie spracovateľa EPČ
14/08/2019 11:32
Upozorňujem všetkých publikujúcich autorov, že:
V zmysle zákona č. 270/2018 Z. z §108a odseku 5 je k záznamom s kategóriou EPC v skupine A1 (kategórie: AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) potrebné pripojiť ako podklad plný text publikácie v elektronickej podobe.
Pre záznamy s kategóriami: AAA a AAB je potrebné priložiť plný text celej publikácie.
V prípade záznamov s kategóriami ABA, ABB, ABC a ABD je potrebné priložiť plný text kapitoly alebo štúdie a titulný list publikácie (líce aj rub), obsah, úvod, poprípade predhovor, záver alebo doslov, tiráž, informácie o autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie.
Bez priložených podkladov nie je povolené záznam potvrdiť. Záznamy, ktoré nie sú v stave Potvrdený, nie sú určené na verifikáciu, kvôli čomu sa nedostanú do štatistiky na štátnu dotáciu. Záznamy v stave Potvrdený s kategóriou EPC v skupine A1 za vykazovacie obdobie 2019 budú kontrolované priebežne. Podľa Zákona sú k publikáciám skupiny A1 akceptované len plné texty v elektronickej podobe. Plné texty publikácií nie sú viditeľné pre neprihláseného používateľa, slúžia len pre potreby VŠ a verifikačného procesu CVTI SR.


Planning for an academic conference
Pozvánka na webinár
24/06/2019 12:25

Pozývame Vás na zaujímavú online prednášku (tzv. webinár) v zastúpení spoločnosti Albertina icome.
Webinár v anglickom jazyku je určený pre začínajúcich vedcov, doktorandov v rámci (programu) Charlesworth Author Services:

Kedy: utorok 25. 6. 2019, na výber o 11:00 a o 15:00
Kde: online cez vás počítač či smartfón (sú potrebné slúchadlá, alebo reproduktory)

Viac informácií a prihlášky (podľa preferovaného času) nájdete na:
https://www.aib.sk/seminare/359-planning-for-an-academic-conference/

Plagát v slovenčine na všetky akcie:
https://www.aib.sk/download/tools/2248-charlesworth-webinare-plagat.pdf
Nahrávky z predchádzajúcich webinárov na témy, ako efektívne písať vedecké články či žiadosti o granty:
https://www.aib.sk/podpora/nastroje/2248-charlesworth-knowledge-pozvanky-na-otvorene-webinare/


Vrátenie dokumentov do ÚK a ŠIS VŠMU
17/05/2019  14:40
Z dôvodu komplexnej rekonštrukcie knižnice Vás žiadame, ak máte vypožičané nejaké dokumenty z ÚK a ŠIS VŠMU, aby ste ich vrátili najneskôr do 24.5.2019 (piatok).
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v prípade, ak nevrátite dokumenty do stanovenej lehoty, ste povinní zaplatiť poplatok za upomienku a to bez ohľadu na skutočnosť, či ste boli alebo neboli upomínaní.


Cyklické prednášky:
Informačná gramotnosť – samozrejmosť? Predátorské časopisy a vydavateľstvá

Pozvánka
18/02/2019 10:06

Ústredná knižnica a ŠIS Vás pozýva na cyklické prednášky zamerané na predátorské časopisy a informačnú gramotnosť .

Môžete sa prihlásiť na termíny: každý utorok a štvrtok (od 10.30 do 11.00) alebo stredu (od 13.00 do 14.30)
pomocou > elektronického formulára alebo na mail: jakoczy(zavináč)vsmu.sk 
Minimálny počet účastníkov je 5. Skupinky s pedagógom si môžu vybrať iný deň najmenej 3 dni pred prednáškou.

 • Predátorské časopisy a vydavateľstvá
  V akademických kruhoch sa veľakrát objavuje problém predátorských časopisov a vydavateľstiev. Ako ich spoznať a nepodľahnúť im? Prečo by sme sa mali vyvarovať neoverených emailov a výziev na publikovanie? Otázky, prípadne vlastné skúsenosti pedagógov s uvedenou problematikou sú súčasťou informačného vzdelávania.

  Určené pre pedagógov a doktorandov VŠMU.
  Prednášajúci: PhDr. Mgr. Ladislav Jakóczy, ÚK a ŠIS VŠMU             

Termín konania: na základe dohody, príp. elektronickej objednávky.
Možnosť prihlásenia sa po otvorení knižnice.
Miesto konania: Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU, Zochova 1

 • Informačná gramotnosť – samozrejmosť?
  Vo svete, kde informácie sú dostupné zo všadiaľ a skoro pre všetkých v neobmedzenom množstve je potrebné byť opatrným a obozretným. Aké zdroje by ste mali využívať pri písaní odborných prác a ako sa vyvarovať neovereným informáciám? Ako sa nedopustiť plagiátorstva? Aké voľne dostupné softvéry vám môžu uľahčiť prácu?

  Určené pre študentov VŠMU.
  Prednášajúci: PhDr. Mgr. Ladislav Jakóczy, ÚK a ŠIS VŠMU             

Termín konania: na základe dohody, príp. elektronickej objednávky.
Možnosť prihlásenia sa po otvorení knižnice.
Miesto konania: Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU, Zochova 1


HISTÓRIA

Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
> Rok 2016