Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU

                                                                                                  logo-kniznica01


> On-line  katalóg                                                                                                                                                            logo_FB


Aktuality

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU uhradila zo svojich finančných prostriedkov ročnú licenciu
na dva karentované elektronické časopisy z Oxford Academic Journals:

Early Music – link: >  https://academic.oup.com/em
Music Theory Spectrum
 – link: > https://academic.oup.com/mts

S časopismi je možné pracovať z počítačov na VŠMU.


OZNAM – Zatvorenie knižnice počas letných prázdnin
15/06/2018 14:13


Oznamujeme Vám, že Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU bude z dôvodu revízie, reorganizácie fondu a čerpania dovoleniek od 9. júla 2018 /pondelok/ do 24. augusta 2018 /piatok/ ZATVORENÁ.


Sprístupnenie databázy Springer eBooks
06/08/2018 08:50

Zabezpečili sme prístup k databázam Springer eBook Collection priamo cez vyhľadávač NAVIGA.
Elektronické knihy vydavateľstva Springer zahŕňajú celé spektrum vedeckých odborov od technických, prírodovedných, lekárskych vied až po humanitné odbory. K dispozícii máte cez 66 000 publikácií. Springer eBooks zabezpečuje jednoduché vyhľadávanie – celý obsah je plne indexovaný a prehľadávateľný po jednotlivých kapitolách. Springer eBooks nemajú žiadne DRM obmedzenia pre používateľov, čo zaisťuje ich flexibilné využitie.
Pre bližšie informácie si pozrite našu podstránku: > Elektronické informačné zdroje.


Prístup k elektronickým časopisom
InfoParty v CVTI s vydavateľstvom SUWECO
20/06/2018 16:03

Dňa 20.6.2018 sa konala v sídle CVTI akcia, ktorá predstavila ponuky spoločnosti SUWECO v oblasti e-zdrojov. Prínosom pre našu školu je poskytnutie prístupu k 50 titulom elektronických časopisov z oblasti hudby, tanca, divadla a filmu. Väčšina periodík umožňuje sťahovanie plnotextových príspevkov a prácu s nimi. Balík elektronických časopisov poskytuje spoločnosť SUWECO na základe dohody s SNK od júna 2018 do roku 2022.
Vstupný bod z VŠMU je: > http://www.galepages.com/vsmuhttp://www.galepages.com/vsmu.
Pre efektívne vyhľadávanie vo všetkých prístupných databázach naraz odporúčame využiť funkciu Gale PowerSeach.

Viac informácií o spoločnosti GALE a SUWECO sa dozviete tu:  > stiahnuť PDF súbor.
Pomoc pri vyhľadávaní v databázach nájdete tu: > stiahnuť PDF súbor.


Online školenie na vyhľadávanie v databáze Gale
08/06/2018 13:32


Dňa 14.6.2018 sa uskutoční online školenie k databázam Gale, ktoré sa bude konať online formou webinára. Školenie začína od 11:00 hod. (približná dĺžka trvania je 45 min) a bude prebiehať v českom jazyku.

Školenie bude dostupné z vašich PC, notebookov, tabletov či smartfonov na linke > https://global.gotomeeting.com/join/541072661. Prístupové heslo dostanete na vyžiadanie e-mailom na adrese: genzor@vsmu.sk.
Ak ste ešte neabsolvovali takýto webinár, prosím skontrolujte si funkčnosť Vášho systému na linke: > https://link.gotomeeting.com/system-check.


Istropolitana 2018 – medzinárodný festival divadelných vysokých škôl
04/06/2018 08:43


Medzinárodný festival divadelných vysokých škôl, ktorý organizuje Divadelná fakulta Vysokej školy 
múzických umení v Bratislave s dvojročnou periodicitou, sa datuje už od roku 1977. V čase od 8. do 13. júna 2018 sa tak bude konať jeho 22. ročník… (Viac si prečítajte tu.)

> Program festivalu (stiahnite si PDF)


Vrátenie výpožičiek
29/05/2018 10:51


Vážení používatelia,
blíži sa nám koniec akademického roka, preto nezabudnite do 6.7.2018 vrátiť všetky vypožičané dokumenty do knižnice.
Ďakujeme.


Individuálny prístup k licencovaným e-zdrojom

14/05/2018 09:24

Cez CVTI je možný individuálny vzdialený prístup k e-zdrojom. Je potrebné iba vytlačiť a vyplniť prihlášku (vo formáte DOC). Podpísať ju, oskenovať a poslať na mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk . Následne stačí uhradiť 3 eur podľa pokynov tu. Dostanete prístupové dáta a môžete využívať Word of ScienceScopus a iné databázy, ktoré sprostredkuje knižnica CVTI cez projekt NISPEZ IV (Národný informačný systém, podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom).


Sprístupnenie časopisu American Journal of Dance Therapy
03/05/2018 14:36

Tento časopis Americkej tanečnej terapeutickej asociácie prináša správy a najnovšie poznatky z teórie tanečno-pohybovej terapie, výskumu a klinickej praxe.

V nadväznosti na dramatický rast významu tejto terapie za posledné polstoročie tento časopis ponúka články o používaní nových metód, meniacich sa cieľoch, inovatívnych technikách a metódach vzdelávania. Taktiež skúma a vyhodnocuje aktuálne odborné témy, výsledky výskumu a nástroje hodnotenia.‎

‎AJDT je fórum podpory tanečno-pohybových terapeutov, rovnako ako spojením odborníkov na duševné zdravie. Umožňuje im testovať teórie a zdielať nové myšlienky. Je cenným zdrojom informácií pre psychiatrov, psychológov, sociálnych pracovníkov a terapeutov používajúcich ako liečebné metódy hudbu, drámu a umenie vo všeobecnosti.‎

Časopis je prístupný pre používateľov z VŠMU z linky: > https://rd.springer.com/journal/10465


nature.com

Sprístupnenie databázy Springer Nature
30/04/2018 11:36

Projekt NISPEZ IV umožňuje používateľom z VŠMU prístup do databázy > Springer Nature.
Springer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových časopisov a priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Prostredníctvom svojho portfólia časopisov umožňujú výskumníkom, študentom, učiteľom a odborníkom prístup k technologickým, vedeckým, medicínskym, spoločenským a humanitným vedám. Portfólio časopisov Springer obsahuje viac ako 2500 anglických a viac ako 150 nemeckých časopisov. Springer ponúka vysoko citované časopisy z 11 rôznorodých oblastí. Časopisy sú ľahko dostupné cez SpringerLink, platformu, ktorá poskytuje prístup k miliónom zdrojov. Platforma obsahuje taktiež Biomed Central a SpringerOpen.
Viac informácií je na našej podstránke > Elektronické informačné zdroje.


  
Sprístupnenie databázy Springer eBooks a Springer Link
27/04/2018 11:30

Cez projekt NISPEZ IV majú používatelia z VŠMU prístup do databázy > Springer eBooks a Springer Link.
Elektronické knihy vydavateľstva Springer zahŕňajú celé spektrum vedeckých odborov od technických, prírodovedných, lekárskych vied až po humanitné odbory. Springer eBooks zabezpečuje jednoduché vyhľadávanie – celý obsah je plne indexovaný a prehľadávateľný po jednotlivých kapitolách.
Viac informácií je na našej podstránke > Elektronické informačné zdroje


Aktualizácia našej podstránky: Elektronické informačné zdroje
23/04/2018 14:49

Pridali sme odkazy na zaujímavé stránky s otvoreným prístupom z oblasti divadla a hudby. (Kliknite sem.)


Výstava zahraničnej odbornej literatúry
09/04/2018 13:54

Dnes bola zahájená v ÚK a ŠIS Výstava zahraničnej odbornej literatúry, ktorá potrvá do 12.4.2018. Zoznam vystavovanej literatúry si môžete stiahnuť tu. (XLS)

 

 

..


POZVÁNKA NA CYKLICKÉ PREDNÁŠKY
04/04/2018 10:05

Ústredná knižnica a ŠIS Vás pozýva na cyklus prednášok zameraný na vyhľadávanie a zdieľanie informácií v OPACu (online katalógu knižnice).
Na prednášku sa môžete prihlásiť každý utorok alebo stredu pomocou elektronického formulára alebo na mail: kniznicavsmu@vsmu.sk .

Minimálny počet účastníkov je 5. Skupinky s pedagógom si môžu vybrať iný deň najmenej 3 dni pred prednáškou.

 

 

 

 

..


 

 

POZVÁNKA
29/03/2018 11:20

Ústredná knižnica a ŠIS v spolupráci so Slovart G.T.G. Vás pozývajú na výstavu zahraničnej odbornej literatúry. Zoznam vystavovanej literatúry si môžete stiahnuť tu. (XLS)

 

 


POĎAKOVANIE
09/03/2018 12:54

 

„Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skriniach, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“ (Erasmus Rotterdamský)

Naša Akademická knižnica VŠMU získala prostredníctvom SPONZORSKÉHO DARU do knižničného fondu v roku 2017 588 knižničných dokumentov, do marca v roku 2018 144 knižničných dokumentov z oblasti umeleckej teórie a praxe, hudby, divadelného, filmového aj výtvarného umenia.

Máme radosť z toho, že pedagógovia, príbuzní pozostalostí, darcovia, jednoducho všetci tí, ktorí poznajú hodnotu kontinuálneho poznania a vedenia, sa rozhodli tento dar knižnici poskytnúť a sprístupniť.

ĎAKUJEME.

2017
prof. Ide Černeckej, doc. Zdenke Pašuthovej, ArtD., prof. PhDr. Božene Čahojovej, PhD., PaedDr. Eve Čunderlíkovej, PhD.,
PhDr. Tomášovi Surému, ArtD., Maximiliánovi Alexander Sobekovi, Mgr. Miroslavovi Dachovi, ArtD.,
doc. Mgr. Miroslavovi Ballayovi, PhD., prof. Mgr. Ide Hledíkovej, PhD., prof. PhDr. Jane Wild, PhD.,
Mgr. art. Róbertovi Pechancovi, ArtD., Mgr. art. Štefanovi Timkovi, PhD., prof. Stanislavovi Zamborskému, ArtD.,
Patríciusovi Horákovi (z pozostalosti Terézie Horákovej), PhDr. Dagmare Inštitorisovej, PhD.,
doc. PhDr. Elene Flaškovej, Zdeňkovi Skaunicovi, darcom z pozostalosti Kamila Banyáka, prof. PhDr. Milošovi Mistríkovi, DrSc.,
doc. Mgr. art. Štefanovi Komornému, ArtD., doc. Jozefovi Kopelmanovi, doc. PhDr. Helene Čertíkovej, Petrovi Bu,
pánovi Smoliarikovi, RNDr. Janovi Braunovi, Ľudmile Popíkovej, Lívii Ečeryovej

2018
Mgr. Michalovi Mojžišovi (z pozostalosti PhDr. Ivy Mojžišovej, Dr. h. c. ), prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., Mgr. Liborovi Vodičkovi, PhD.,
doc. Mgr. art. Barbore Krajč Zamiškovej ArtD., PaedDr. Eve Čunderlíkovej, PhD., prof. Danielovi Fischerovi a
Ing. Pavlovi Fischerovi (z pozostalosti doc. Evy Fischerovej – Martvoňovej)

> Pozrite si výber z obálok a anotácií


 

 

POZVÁNKA

Odborné prednášky: E – časopisy a OPACkovanie
28/02/2018 14:24

Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU Vás dňa 14.3.2018 /streda/ pozýva na odborné prednášky:

10.00 – 10.40  E – ČASOPISY – o karentovaných časopisoch EARLY MUSIC a MUSIC THEORY SPECTRUM s príspevkami z oblasti hudobnej teórie, estetiky, vedy a filozofie.

10.40 – 11.15 OPACkovanie – úvodná časť cyklu prednášok o možnostiach internetového vyhľadávača OPAC (online katalóg knižnice).

Vašu účasť na seminári je potrebné zaregistrovať prostredníctvom:
online formulára alebo na e-mail: kniznicavsmu@vsmu.sk.


   

POZVÁNKA

Seminár: Vedecké publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis [SAV]
13/02/2018 10:12

Ústredná knižnica SAV a Albertina icome Bratislava vás pozývajú na seminár: Vedecké publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis. Stručne vám predstavíme publikačné aktivity vydavateľstva. Dozviete sa, ako čo najlepšie pripraviť články na publikovanie. Seminár povedie Georg Wanek zo spoločnosti Taylor & Francis Group. Určený je vedcom, ktorí chcú publikovať v časopisoch vydavateľstva.

Seminár v angličtine sa bude konať 21.2.2018 od 13.00 do 14.30
v Ústrednej knižnici SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava.

Taylor & Francis Group, an Informa business, patrí k popredným vydavateľstvám časopisov a kníh najmä pre akademickú sféru – ročně vydáva tisíce kníh a časopisov zo spoločenských a prírodných vied, techniky a medicíny.
Ďalšie informácie môžete nájsť na: > http://www.aib.sk/seminare/278-vedecke-publikovanie-s-vydavatelstvom-taylor-francis-sav/


   

 

E-ZDROJE

Sprístupnenie elektronických časopisov
18/01/2018 13:28

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU uhradila zo svojich finančných prostriedkov ročnú licenciu na dva karentované elektronické časopisy z Oxford Academic Journals:

Music Theory Spectrum – link: > https://academic.oup.com/mts
Early Music – link: >  https://academic.oup.com/em

S časopismi je možné pracovať v areáli VŠMU.

ČÍTAJTE – ŠTUDUJTE – SŤAHUJTE


NOVINKA

Sprístupnenie zdigitalizovaných záverečných prác
18/01/2018 13:28

Sprístupnili sme pre používateľov knižnice on-line zdigitalizované záverečné práce cez vyhľadávač knižničného systému OPAC. Po prihlásení sa  menom a číslom preukazu si môžete sprístupniť nižšie uvedené záverečné práce vo formáte PDF.

Pribudli záverečné práce dizertačné HTF VŠMU z 2017.


NOVINKA

Sprístupnenie zdigitalizovaných záverečných prác
11/01/2018 13:18

Sprístupnili sme pre používateľov knižnice on-line zdigitalizované záverečné práce cez vyhľadávač knižničného systému OPAC. Po prihlásení sa  menom a číslom preukazu si môžete sprístupniť nižšie uvedené záverečné práce vo formáte PDF.

Pribudli záverečné práce diplomové HTF VŠMU z 2017.


2017


OZNAM

Otváracie hodiny knižnice počas Vianočných sviatkov
19/12/2017 15:32

Vážení používatelia,

oznamujeme Vám, že knižnica VŠMU bude od 21.12.2017 do 1.1.2018 zatvorená.
Informatická študovňa /č.dv.22/ bude mať v dňoch 21. a 22. decembra 2017 otvorené.


NOVINKA

Sprístupnenie zdigitalizovaných záverečných prác
13/12/2017 10:20

Sprístupnili sme pre používateľov knižnice on-line zdigitalizované záverečné práce cez vyhľadávač knižničného systému OPAC. Po prihlásení sa  menom a číslom preukazu si môžete sprístupniť nižšie uvedené záverečné práce vo formáte PDF.

K dispozícii sú záverečné práce bakalárske a diplomové DF VŠMU z 2015, 2016, 2017, záverečné práce bakalárske  HTF VŠMU z 2017 (pozn. ZP diplomové HTF VŠMU od 1/2018). Zo záverečných prác od roku 1952 do roku 1986 sú k dispozícii signatúry 18 B 1 až 18 B 1500, v súčasnosti ale nie sú všetky dostupné v digitálnej forme.


OZNAM

Zatvorenie knižnice z dôvodu školenia pracovníkov
12/12/2017 15:02

Vážení používatelia,

z dôvodu školenia pracovníkov Vám oznamujeme, že knižnica bude dňa 14. decembra 2017 (štvrtok) od 9.00 do 16.00 ZATVORENÁ.


 

logo_pqdtopenopenlibrary_logo

ELEKTRONICKÉ ZDROJE

Voľný prístup do databázy PQDT OPEN
21/11/2017 09:13

http://pqdtopen.proquest.com/search.html – PQDT Open sprístupňuje viac než 3 mil. záznamov o dizertačných a diplomových prácach publikovaných od roku 1637. K viac než 1,5 mil. záznamov je k dispozícií plný text vo formáte PDF.


ELEKTRONICKÉ ZDROJE

Voľný prístup do databázy ALEXANDER STREET
14/11/2017 13:04

Do 9.12.2017 je z VŠMU umožnený voľný prístup do databázy ALEXANDER STREET. Môžete sa prihlásiť cez link:
> https://search.alexanderstreet.com/musc  alebo
https://search.alexanderstreet.com/theatre alebo priamo cez poskytovateľa:
>  www.infozdroje.sk


Milí naši pedagógovia a študenti!

Do nového akademického roka 2017/2018 Vám prajeme úspešný štart a tešíme sa na Vašu návštevu v akademickej knižnici VŠMU.

                                                Pracovníci ÚK a ŠIS VŠMU

 

 

 

 

 

 

 

Nové perspektívy pohľadu
Foto: Jordan Matter, časopis Tanec 1/2016

 

,

POZVÁNKA

Seminár ALEXANDER STREET
10/11/2017 08:33

Knižnica VŠMU Vás pozýva na seminár informačného vzdelávania s názvom
ALEXANDER STREET
(ide o multižánrovú databázu – film, divadlo, tanec a hudba), ktorý sa bude konať dňa:

>>>>> 15.11.2017 (streda) v informatickej študovni /č. dv. 22/ o 10.00 hod. <<<<<


NOVINKY

Zaujímavá publikácia: Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša)
11/10/2017 15:22

Dagmar Inštitorisová, Andrea Bokníková, Ida Hledíková, Barbora Krajč Zamišková, Matúš Mikšík, Peter Tilajčík sú autormi zaujímavej monografie o Jozefovi Mokošovi, ktorá obsahuje DVD, kritické hodnotenia sezón v KBD Banská Bystrica, diplomovú a habilitačnú prácu J. Mokoša a iné prednášky.
Publikáciu je možné zakúpiť v knižnici na č. dv. 22.


Vyhľadávanie umeleckej a publikačnej činnosti
21/09/2017 13:20

Na vyhľadávanie umeleckej a publikačnej činnosti môžete použiť vyhľadávače Centrálneho registra Evidencie umeleckej činnosti na adrese: > http://www.crepc.sk/creuc-search a Centrálneho registra Evidencie publikačnej činnosti na adrese: > http://www.crepc.sk/portal?fn=SearchForm.


OZNAM

Aktuálne výtlačky časopisov
18/09/2017 10:45

Do knižnice prišli aktuálne výtlačky časopisov Hudobný život 9/2017, Opus musicum 4/2017, Divadelní noviny 14/2017, KOD 7/2017, Slovenské pohľady 9/2017, Týždeň 37-38/2017, PC Revue 9/2017, Pressburgerzeitung 9/2017, A2 kulturní čtrnáctideník 19/2017.


OZNAM
Aktuálne výtlačky časopisov
07/09/2017 09:55

V knižnici už máme aktuálne výtlačky časopisov Sight&Sound, Tanz, Slovenské divadlo, Dotyky, Das Orchester a
Das Opernglas, Hudební rozhledy.


OZNAM
Zatvorenie knižnice počas letných prázdnin
22/06/2017 09:19

Oznamujeme Vám, že Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU bude z dôvodu revízie, reorganizácie fondu a čerpania dovoleniek od 10. júla 2017 /pondelok/ do 18. augusta 2017 /piatok/ ZATVORENÁ.


 

     
Nové voľne dostupné elektronické informačné zdroje
Fond TĽK

12/06/2017 13:05

Minulý týždeň bol sprístupnený nový zdroj ľudovej hudby, tancov a kultúry:
> http://fondtlk.sk/sk/index/

Elektronická knižnica časopisov
16/06/2017 09:10

Elektronická knižnica časopisov (EZB) je projektom Univerzitnej knižnice v Regensburgu, ktorý sa zameriava nielen pre univerzitné knižnice v nemecky hovoriacich krajinách, ale je otvorený pre odborné knižnice v celej Európe.
> http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=SPGK&colors=7&lang=en

Časopisy s hudobnou tématikou:
> http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=SPGK&colors=7&lang=en&notation=LP-LZ&notation=LP-LZ


OZNAM
Zlepšenie vyhľadávania v online katalógu
09/06/2017 10:35

Pri vyhľadávaní tónových stupníc postupujte nasledovne:

 1. Zvoľte rozšírené vyhľadávanie.
 2. Pri výbere databázy zvoľte Hudobniny alebo El. a AV dokumenty.
 3. V podmienkach vyhľadávania v poli Kľúčové slová napíšte požadovanú stupnicu a zvoľte položku Začína na (namiesto položky Fráza alebo Všetky slová).

Uvedený postup nájdete aj v aktualizovanom návode na použitie online katalógu na podstránke > Konto používateľa_návod v kapitole 4. Pomôcky pri vyhľadávaní.


Aktualizácia podstránky knižnice > CREPČ_CREUČ
07/06 2017 16:56

Doplnili sme podstránku CREPČ_CREUČ o formuláre pre evidenciu umeleckej činnosti HTF VŠMU.


Aktualizácia podstránky knižnice > O nás
06/06 2017 10:06

Upravili sme našu podstránku > O nás . Bolo aktualizované grafické znázornenie celkovej návštevnosti knižnice, návštevnosti informatickej študovne a návštevnosti a využívania online katalógu OPAC od 10/2016 do 05/2017.

 


 

Skúšobný prístup na Oxford Music & Art
29/05 2017 11:40

Do 25.6.2017 je otvorený skúšobný prístup k e-zdrojom:
Oxford Music Online: > http://www.oxfordmusiconline.com
Oxford Art Online: > http://www.oxfordartonline.com
K prístupu využite Internet Explorer.

Pridali sme podrobnejšie informácie o Oxford Music & Art Online:
Grove Music Online > Stiahnite si PDF
Grove Art Online > Stiahnite si PDF

K dispozícii je aj návod, ako vyhľadávať v databázach Oxford Art Online > Stiahnite si PDF 


Prednáška Oxford Music & Art
25/05 2017 12:47

V Informatickej študovni knižnice sa 25. mája 2017 uskutočnila prednáška Oxford Music & Art zahraničnej lektorky Marzena Giers-FidlerOxford University Press (UK). Vypočuli sme si zaujímavú prezentáciu možností využitia tejto rozsiahlej hudobnej a umeleckej databáze.

 


Skúšobný prístup k Oxford Music Online
24/05 2017 12:44

Do 25.6.2017 je otvorený skúšobný prístup k e-zdrojom:
Oxford Musil Online: > http://www.oxfordmusiconline.com
Oxford Art Online: > http://www.oxfordartonline.com


Aktualizácia podstránky knižnice > Ako publikovať
24/05 2017 10:47

Vytvorili sme podstránku > Ako publikovať. Na úvod prinášame informácie o citovaní dokumentov (metóde citovania). Postupne ju budeme dopĺňať o materiály, nástroje a pomôcky, ktoré vám pomôžu pri publikačnej činnosti.


Prednáška Oxford Music & Art
11/05 2017 15:04

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU Vás v dňa 25.5. 2017 o 10 h pozýva na prednášku zahraničnej lektorky Marzena Giers-FidlerOxford University Press (UK) na tému : OXFORD MUSIC & ART.
Podrobnejšie informácie nájdete tu.


Aktualizácia podstránky knižnice > O nás
05/05 2017 08:54

Aktualizovali sme našu podstránku > O nás. Dopĺňame ju o štatistické údaje o knižnici za rok 2016 a grafické znázornenie celkovej návštevnosti knižnice, návštevnosti informatickej študovne a návštevnosti a využívania online katalógu OPAC od 10/2016 do 4/2017. Posledné údaje sa budú aktualizovať minimálne raz za štvrť roka.


Voľný prístup k OXFORD JOURNALS (z počítačov na VŠMU)
26/04 2017 08:47

– Jednoduché vyhľadávanie je dostupné na > https://academic.oup.com/journals
– Pokročilé vyhľadávanie >
https://academic.oup.com/journals/advanced-search
– Časopisy sa dajú prezerať abecedne na > 
https://academic.oup.com/journals/pages/arts_and_humanities
– Po vytvorení osobného účtu na > https://academic.oup.com/my-account/register je možné ukladať a spravovať články, vyhľadávania a alerty.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry
21/04 2017 10:25

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU a Slovart G.T.G. Vás v dňoch 25.4. – 28.4.2017 pozývajú na výstavu zahraničnej odbornej literatúry.
Výstava sa uskutoční vo výpožičných službách knižnice v budove VŠMU na Zochovej 1 v Bratislave.
Pozvánka: > Stiahnite si PDF
Zoznam vystavovanej literatúry: > Stiahnite si XLS


Súborný katalóg InfoGate
21/04 2017 08:50

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU sa stala súčasťou nového súborného katalógu InfoGate, kde si okrem iného môžete vytvoriť a spravovať vlastnú zbierku kníh.
> www.infogate.sk


 

Voľný prístup k OXFORD JOURNALS –
Seminár Oxford Journals a jeho využitie v praxi

11/04 2017 14:23

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU uskutočnila dňa 11.04.2017 seminár o praktickom využití periodík Oxford Journals. Po tomto seminári budú pre všetkých záujemcov z VŠMU na jeden mesiac prístupné všetky elektronické časopisy tohto vydavateľstva. Zo sedemdesiatich časopisov nás zaujali tieto tituly: Early Music, Music Therapy Perspective, Musical Quarterly, Opera Quarterly, Music Theory Spectrum, Journal of Music Therapy.
Vyskúšajte linku: > https://academic.oup.com/journals/pages/arts_and_humanities z ľubovoľného PC na VŠMU vrátane wi-fi siete. Pre používateľov je na stránke k dispozícii jednoduchý aj rozšírený vyhľadávač.
Voľný prístup bude možný do 11.5.2017.


Veľkonočné sviatky
07/04 2017 14:08

Vážení používatelia,
oznamujeme Vám, že knižnica VŠMU bude v dňoch 13.4. /štvrtok/ a 18.4. /utorok/ 2017 zatvorená z dôvodu čerpania dovoleniek.


Seminár Oxford journals a jeho využitie v praxi
22/03 2017 15:12

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU pripravuje pre pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov, doktorandov a študentov VŠMU seminár: Oxford journals a jeho využitie v praxi. Termín seminára:  11.04.2017 od 10:00 v priestoroch knižnice /č.dverí 22/. Kvôli obmedzenej kapacite miestnosti je potrebné účasť potvrdiť mailom na adrese maglenova@vsmu.sk.
> Stiahnite si PDFAdresár periodík v režime Open Access
29/03 2017 10:08

V režime Open Access sa objevuje stále viac zaujímavých databáz, repozitárov a web stránok. Táto ponúka adresár periodík, ktoré sú voľne prístupné. V adresári je možné vyhľadávať podľa názvov, ISSN, jazykovej mutácie, kľúčového slova, krajiny, roku vydania apod. Periodiká sa dajú rozdeliť podľa odborov vedy, výskumu a umenia napr.: Music and books on Music.
> https://doaj.org/search#.WNtk5fVOLIU


Bibliografia dejín Slovenska – Historický ústav SAV
10/03 2017 10:31

Bibliografické databázy poskytujú na webe verejný bezplatný prístup do databáz, ktoré v súčasnosti obsahujú viac než 80 000 záznamov cca od roku 1953.
Všetky dáta sú voľne dostupné bez nutnosti registrácie.
> http://portaro.eu/husav/


NYC
Metropolitné múzeum umenia v NYC ponúka zdarma k stiahnutiu 422 knih o umení
06/03 2017 15:21

Metropolitné muzeum umenia v New Yorku je zdrojom celého súboru publikácií, ktoré si môžete zdarma stiahnuť z ich webovej stránky.
V súčasnosti ponúka táto múzejná inštitúcia bezplatne 422 kníh s tématikou umenia, ktoré boli publikované od roku 1964 až po súčasnosť. V katalógu je možnosť hľadať podľa mien autorov, názvov ale aj podľa kľúčových slov.  Tým, ktorí sa pripravujú na bakalársku alebo diplomovú prácu, by nemal tento zdroj uniknúť.
Okrem kníh a výstavných katalógov poskytuje Metropolitné múzeum umenia od roku 2016 aj viac ako 400 tisíc fotografií umeleckých diel vo vysokom rozlíšení.
> http://www.metmuseum.org/art/metpublicationsPracovný seminár v rámci projektu 100 ROKOV SND – II. ETAPA /1938 – 1970/
100_Rokov_SND_02

10/02 2017 12:42

V študovni knižnice sa 10. februára uskutočnilo pracovné stretnutie študentov a pozvaných hostí s riešiteľským kolektívom pedagógov (doc. Z. Pašuthová, ArtD., doc. PhDr. N. Lindovská, PhD.) a doktorandov z DF VŠMU. Stretnutie bolo zamerané na tému Kultové diela éry socializmu na slovenských profesionálnych javiskách, ktorá je súčasťou projektu Divadelnej fakulty VŠMU a Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV 100 ROKOV SND – II. ETAPA /1938 – 1970/.  Zmena otváracích hodín dňa 10.2.2017

06/02 2017 12:50

Dňa 10.2.2017 z dôvodu pracovného stretnutia DF VŠMU bude Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU otvorená od 12.00 hod.


logo_CEEOL
Voľný prístup k digitalizovaným dokumentom Central and Eastern European Online Library
01/02 2017 16:21

> https://www.ceeol.com/ – prístup k 1432 časopisom, 26 000 položkám a celkovo k 356 000 knižničným dokumentom. Okrem angličtiny aj v jazykoch strednej a východnej Európy. 


logo-LibraryOfCongress
Voľný prístup k digitalizovaným dokumentom knižnice amerického kongresu
31/01 2017 09:59

> http://www.loc.gov/jukebox/ – prístup k 40 000 záznamov hudby z rôznych žánrov spred roka 1930 s možnosťou výberu podľa autora, žánra, roka a iných kritérií. Na tejto adrese:
> http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html
máte možnosť získavať aj iné zdigitalizované dokumenty
> https://catalog.loc.gov/vwebv/searchAdvanced ONLINE katalóg knižniceSCOPUS je opäť prístupný

25/01 2017 08:58

Ústredná knižnica SAV včera zverejnila oznámenie, že prístup do databázy Scopus a ScienceDirect od spoločnosti Elsevier je obnovený.Vychádzame v ústrety našim používateľom

10/01 2017 09:25

Výpožičné služby knižnice (miestnosť 16,17) sú vám k dispozícii aj počas obedňajšej prestávky.Stanovisko k dočasnému odpojeniu prístupov do databáz spoločnosti Elsevier pre akademickú obec na Slovensku.

09/01 2017 11:56

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Vás oficiálne informuje o dočasnom pozastavení prístupov do databáz spoločnosti Elsevier pre akademickú obec na Slovensku. Konkrétne sa jedná o scientometrickú databázu SCOPUS, databázu plných textov vedeckého obsahu ScienceDirect a špecializovanú databázu REAXYS. Dočasné pozastavenie prístupov nadobudlo platnosť od 1. 1. 2017 a platí až do odvolania.


Nech vám sviatky Vianoc prinesú pokoj do duše, lásku pre blízkych, šťastie pre všetkých … a úsmevy na tvárach..
.Vianočné sviatky
14/12 2016 09:43

Vážení používatelia,
oznamujeme Vám, že Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU bude od 22.decembra 2016 (štvrtok) do 3. januára 2017 (utorok) zatvorená.
Mgr. Ingrid Barteková, riaditeľka ÚK a ŠIS VŠMU


facebook-logo-2
Sme na Facebooku

01/12 2016 12:15

Podporte „lajkom“ stránku knižnice na Facebooku, budete pravidelne informovaní o novinkách v knižnici VŠMU.


openlibrary_logo
Internet Archive

22/12 2016 11.54

Internet Archiv je nezisková knižnica miliónov voľných kníh, filmov, nahrávok, softwaru, web stránok a mnohého ďalšieho.
Prístup je na stránke: > https://archive.org/PQDT Open (open access)

25/02 2016 10:39

Radi by sme Vás informovali o unikátnej databáze PQDT Open, ktorá sprístupňuje viac než 3 mil. záznamov o dizertačných a diplomových prácach publikovaných od roku 1637. Ročný prírastok databázy je okolo 89 000 dokumentov. ProQuest publikuje plné texty dizertácií pre viac než 1400 inštitúcií (z toho cez 500 mimo USA) a zhromažďuje bibliografické záznamy o týchto prácach z ďalších 400 inštitúcií (z toho cca 360 mimo USA). Každý dokument obsahuje presnú bibliografickú referenciu (autor, názov, inštitúcia, dátum, predmet, počet strán a informácie o možnosti dodania plného textu). K viac než 1,5 mil. záznamov je k dispozícií plný text vo formáte PDF. Databáza je aktualizovaná každý týždeň.

Prístup do databázy: www.infozdroje.sk Routledge Music Online

15/02/16 13:26

Radi by sme Vás informovali o kolekcii Cambridge Books Online, ktorá ponúka prístup k elektronickým knihám z vydavateľstva Cambridge University Press. Záber odborov je veľmi široký – od vedy, techniky a medicíny až po humanitné a sociálne vedy. Aktuálne je v ponuke viac než 30 000 titulov.

Čítať viac >>Nové odkazy v nelicencovaných EIZ

04/02/16 13:29

dostupné v rámci odkazov > E-knihy / > Hudba, tanec, divadlo a dejiny umeniaPortál o duševnom vlastníctve
29/01/16 11:40

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spustilo portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý predstavuje platformu na získanie základného prehľadu a orientácie v problematike autorského práva a priemyselného vlastníctva a zároveň slúži ako informačný zdroj v celom zábere duševného vlastníctva.

Obsah portálu ministerstvo vypracovalo v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.


logo-taylor
Články z umenovedných a humanitných odborov od Taylor & Francis

Radi by sme Vás informovali o článkoch z umenovedných a humanitných odborov z časopisov vydavateľstva Taylor & Francis, ktoré mali najväčšiu odozvu v sociálnych médiách a podľa altmetriky počas roku 2015.

Voľne dostupné sú do 31. 1. 2016 na
> http://explore.tandfonline.com/page/bes/rmr/arts-humanities

Nájdete tu články z odborov:
Antropology, Archeology, Communication Studies, Film and Cinema, History, Language, Linguistics and Translation, Literature, Media & Cultural Studies, Museum, Heritage & Conversation, Music, Philosophy, Religion, Theatre & Performance, Visual Arts

P.S.: Zopár tipov a trikov:

 1. Viac o altmetrike:
  > http://www.aib.sk/novinky/997-altmetrika-u-clanku-na-platforme-taylor-francis/
 2. Ako publikovať v časopisoch Taylor & Francis:
  > http://authorservices.taylorandfrancis.com/
 3. Ako využívať sociálne médiá v knižnici:
  > http://www.tandf.co.uk/libsite/whitePapers/socialMedia/
 4. Ako jednoducho sledovať v dostupných e-zdrojoch odbornú literatúru, ktorá Vás zaujíma:
  > http://www.aib.sk/download/tools/1064-alerty-sk.pdf

logo_Alexander
Search Oxford Music Online

Classical Music Libraryclassical_music_library

Neustále sa rozširujúca databáza hudobných nahrávok klasickej hudby popredných svetových renomovaných vydavateľstiev. Užívatelia môžu neobmedzene počúvať tieto nahrávky online. Nájdeme v nej diela od stredovekej hudby až po dnešnú modernú hudbu, od chorálov k symfóniám, operám atď.

http://musicdownloads.alexanderstreet.com/promo/ – každé 2 týždne voľne dostupné dielo klasickej hudby z databázy „Classical Music Library“

 


 

  logo-htf-innerlogo_ftflogo_df