Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU

                                                                                                  logo-kniznica01


> On-line  katalóg                                                                                                                                                            logo_FB


Aktuality

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU uhradila zo svojich finančných prostriedkov ročnú licenciu
na dva karentované elektronické časopisy z Oxford Academic Journals:

Early Music – link: >  https://academic.oup.com/em
Music Theory Spectrum
 – link: > https://academic.oup.com/mts

S časopismi je možné pracovať v areáli VŠMU.

 


   

POZVÁNKA

Seminár: Vedecké publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis [SAV]
13/02/2018 10:12

Ústredná knižnica SAV a Albertina icome Bratislava vás pozývajú na seminár: Vedecké publikovanie s vydavateľstvom Taylor & Francis. Stručne vám predstavíme publikačné aktivity vydavateľstva. Dozviete sa, ako čo najlepšie pripraviť články na publikovanie. Seminár povedie Georg Wanek zo spoločnosti Taylor & Francis Group. Určený je vedcom, ktorí chcú publikovať v časopisoch vydavateľstva.

Seminár v angličtine sa bude konať 21.2.2018 od 13.00 do 14.30
v Ústrednej knižnici SAV, Klemensova 19, 814 67 Bratislava.

Taylor & Francis Group, an Informa business, patrí k popredným vydavateľstvám časopisov a kníh najmä pre akademickú sféru – ročně vydáva tisíce kníh a časopisov zo spoločenských a prírodných vied, techniky a medicíny.
Ďalšie informácie môžete nájsť na: > http://www.aib.sk/seminare/278-vedecke-publikovanie-s-vydavatelstvom-taylor-francis-sav/


   

 

E-ZDROJE

Sprístupnenie elektronických časopisov
18/01/2018 13:28

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU uhradila zo svojich finančných prostriedkov ročnú licenciu na dva karentované elektronické časopisy z Oxford Academic Journals:

Music Theory Spectrum – link: > https://academic.oup.com/mts
Early Music – link: >  https://academic.oup.com/em

S časopismi je možné pracovať v areáli VŠMU.

ČÍTAJTE – ŠTUDUJTE – SŤAHUJTE


NOVINKA

Sprístupnenie zdigitalizovaných záverečných prác
18/01/2018 13:28

Sprístupnili sme pre používateľov knižnice on-line zdigitalizované záverečné práce cez vyhľadávač knižničného systému OPAC. Po prihlásení sa  menom a číslom preukazu si môžete sprístupniť nižšie uvedené záverečné práce vo formáte PDF.

Pribudli záverečné práce dizertačné HTF VŠMU z 2017.


NOVINKA

Sprístupnenie zdigitalizovaných záverečných prác
11/01/2018 13:18

Sprístupnili sme pre používateľov knižnice on-line zdigitalizované záverečné práce cez vyhľadávač knižničného systému OPAC. Po prihlásení sa  menom a číslom preukazu si môžete sprístupniť nižšie uvedené záverečné práce vo formáte PDF.

Pribudli záverečné práce diplomové HTF VŠMU z 2017.


OZNAM

Otváracie hodiny knižnice počas Vianočných sviatkov
19/12/2017 15:32

Vážení používatelia,

oznamujeme Vám, že knižnica VŠMU bude od 21.12.2017 do 1.1.2018 zatvorená.
Informatická študovňa /č.dv.22/ bude mať v dňoch 21. a 22. decembra 2017 otvorené.


NOVINKA

Sprístupnenie zdigitalizovaných záverečných prác
13/12/2017 10:20

Sprístupnili sme pre používateľov knižnice on-line zdigitalizované záverečné práce cez vyhľadávač knižničného systému OPAC. Po prihlásení sa  menom a číslom preukazu si môžete sprístupniť nižšie uvedené záverečné práce vo formáte PDF.

K dispozícii sú záverečné práce bakalárske a diplomové DF VŠMU z 2015, 2016, 2017, záverečné práce bakalárske  HTF VŠMU z 2017 (pozn. ZP diplomové HTF VŠMU od 1/2018). Zo záverečných prác od roku 1952 do roku 1986 sú k dispozícii signatúry 18 B 1 až 18 B 1500, v súčasnosti ale nie sú všetky dostupné v digitálnej forme.


OZNAM

Zatvorenie knižnice z dôvodu školenia pracovníkov
12/12/2017 15:02

Vážení používatelia,

z dôvodu školenia pracovníkov Vám oznamujeme, že knižnica bude dňa 14. decembra 2017 (štvrtok) od 9.00 do 16.00 ZATVORENÁ.


 

logo_pqdtopenopenlibrary_logo

ELEKTRONICKÉ ZDROJE

Voľný prístup do databázy PQDT OPEN
21/11/2017 09:13

http://pqdtopen.proquest.com/search.html – PQDT Open sprístupňuje viac než 3 mil. záznamov o dizertačných a diplomových prácach publikovaných od roku 1637. K viac než 1,5 mil. záznamov je k dispozícií plný text vo formáte PDF.


ELEKTRONICKÉ ZDROJE

Voľný prístup do databázy ALEXANDER STREET
14/11/2017 13:04

Do 9.12.2017 je z VŠMU umožnený voľný prístup do databázy ALEXANDER STREET. Môžete sa prihlásiť cez link:
> https://search.alexanderstreet.com/musc  alebo
https://search.alexanderstreet.com/theatre alebo priamo cez poskytovateľa:
>  www.infozdroje.sk


Milí naši pedagógovia a študenti!

Do nového akademického roka 2017/2018 Vám prajeme úspešný štart a tešíme sa na Vašu návštevu v akademickej knižnici VŠMU.

                                                Pracovníci ÚK a ŠIS VŠMU

 

 

 

 

 

 

 

Nové perspektívy pohľadu
Foto: Jordan Matter, časopis Tanec 1/2016

 

,

POZVÁNKA

Seminár ALEXANDER STREET
10/11/2017 08:33

Knižnica VŠMU Vás pozýva na seminár informačného vzdelávania s názvom
ALEXANDER STREET
(ide o multižánrovú databázu – film, divadlo, tanec a hudba), ktorý sa bude konať dňa:

>>>>> 15.11.2017 (streda) v informatickej študovni /č. dv. 22/ o 10.00 hod. <<<<<


NOVINKY

Zaujímavá publikácia: Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša)
11/10/2017 15:22

Dagmar Inštitorisová, Andrea Bokníková, Ida Hledíková, Barbora Krajč Zamišková, Matúš Mikšík, Peter Tilajčík sú autormi zaujímavej monografie o Jozefovi Mokošovi, ktorá obsahuje DVD, kritické hodnotenia sezón v KBD Banská Bystrica, diplomovú a habilitačnú prácu J. Mokoša a iné prednášky.
Publikáciu je možné zakúpiť v knižnici na č. dv. 22.


Vyhľadávanie umeleckej a publikačnej činnosti
21/09/2017 13:20

Na vyhľadávanie umeleckej a publikačnej činnosti môžete použiť vyhľadávače Centrálneho registra Evidencie umeleckej činnosti na adrese: > http://www.crepc.sk/creuc-search a Centrálneho registra Evidencie publikačnej činnosti na adrese: > http://www.crepc.sk/portal?fn=SearchForm.


OZNAM

Aktuálne výtlačky časopisov
18/09/2017 10:45

Do knižnice prišli aktuálne výtlačky časopisov Hudobný život 9/2017, Opus musicum 4/2017, Divadelní noviny 14/2017, KOD 7/2017, Slovenské pohľady 9/2017, Týždeň 37-38/2017, PC Revue 9/2017, Pressburgerzeitung 9/2017, A2 kulturní čtrnáctideník 19/2017.


OZNAM
Aktuálne výtlačky časopisov
07/09/2017 09:55

V knižnici už máme aktuálne výtlačky časopisov Sight&Sound, Tanz, Slovenské divadlo, Dotyky, Das Orchester a
Das Opernglas, Hudební rozhledy.


OZNAM
Zatvorenie knižnice počas letných prázdnin
22/06/2017 09:19

Oznamujeme Vám, že Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU bude z dôvodu revízie, reorganizácie fondu a čerpania dovoleniek od 10. júla 2017 /pondelok/ do 18. augusta 2017 /piatok/ ZATVORENÁ.


 

     
Nové voľne dostupné elektronické informačné zdroje
Fond TĽK

12/06/2017 13:05

Minulý týždeň bol sprístupnený nový zdroj ľudovej hudby, tancov a kultúry:
> http://fondtlk.sk/sk/index/

Elektronická knižnica časopisov
16/06/2017 09:10

Elektronická knižnica časopisov (EZB) je projektom Univerzitnej knižnice v Regensburgu, ktorý sa zameriava nielen pre univerzitné knižnice v nemecky hovoriacich krajinách, ale je otvorený pre odborné knižnice v celej Európe.
> http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/search.phtml?bibid=SPGK&colors=7&lang=en

Časopisy s hudobnou tématikou:
> http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=SPGK&colors=7&lang=en&notation=LP-LZ&notation=LP-LZ


OZNAM
Zlepšenie vyhľadávania v online katalógu
09/06/2017 10:35

Pri vyhľadávaní tónových stupníc postupujte nasledovne:

 1. Zvoľte rozšírené vyhľadávanie.
 2. Pri výbere databázy zvoľte Hudobniny alebo El. a AV dokumenty.
 3. V podmienkach vyhľadávania v poli Kľúčové slová napíšte požadovanú stupnicu a zvoľte položku Začína na (namiesto položky Fráza alebo Všetky slová).

Uvedený postup nájdete aj v aktualizovanom návode na použitie online katalógu na podstránke > Konto používateľa_návod v kapitole 4. Pomôcky pri vyhľadávaní.


Aktualizácia podstránky knižnice > CREPČ_CREUČ
07/06 2017 16:56

Doplnili sme podstránku CREPČ_CREUČ o formuláre pre evidenciu umeleckej činnosti HTF VŠMU.


Aktualizácia podstránky knižnice > O nás
06/06 2017 10:06

Upravili sme našu podstránku > O nás . Bolo aktualizované grafické znázornenie celkovej návštevnosti knižnice, návštevnosti informatickej študovne a návštevnosti a využívania online katalógu OPAC od 10/2016 do 05/2017.

 


 

Skúšobný prístup na Oxford Music & Art
29/05 2017 11:40

Do 25.6.2017 je otvorený skúšobný prístup k e-zdrojom:
Oxford Music Online: > http://www.oxfordmusiconline.com
Oxford Art Online: > http://www.oxfordartonline.com
K prístupu využite Internet Explorer.

Pridali sme podrobnejšie informácie o Oxford Music & Art Online:
Grove Music Online > Stiahnite si PDF
Grove Art Online > Stiahnite si PDF

K dispozícii je aj návod, ako vyhľadávať v databázach Oxford Art Online > Stiahnite si PDF 


Prednáška Oxford Music & Art
25/05 2017 12:47

V Informatickej študovni knižnice sa 25. mája 2017 uskutočnila prednáška Oxford Music & Art zahraničnej lektorky Marzena Giers-FidlerOxford University Press (UK). Vypočuli sme si zaujímavú prezentáciu možností využitia tejto rozsiahlej hudobnej a umeleckej databáze.

 


Skúšobný prístup k Oxford Music Online
24/05 2017 12:44

Do 25.6.2017 je otvorený skúšobný prístup k e-zdrojom:
Oxford Musil Online: > http://www.oxfordmusiconline.com
Oxford Art Online: > http://www.oxfordartonline.com


Aktualizácia podstránky knižnice > Ako publikovať
24/05 2017 10:47

Vytvorili sme podstránku > Ako publikovať. Na úvod prinášame informácie o citovaní dokumentov (metóde citovania). Postupne ju budeme dopĺňať o materiály, nástroje a pomôcky, ktoré vám pomôžu pri publikačnej činnosti.


Prednáška Oxford Music & Art
11/05 2017 15:04

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU Vás v dňa 25.5. 2017 o 10 h pozýva na prednášku zahraničnej lektorky Marzena Giers-FidlerOxford University Press (UK) na tému : OXFORD MUSIC & ART.
Podrobnejšie informácie nájdete tu.


Aktualizácia podstránky knižnice > O nás
05/05 2017 08:54

Aktualizovali sme našu podstránku > O nás. Dopĺňame ju o štatistické údaje o knižnici za rok 2016 a grafické znázornenie celkovej návštevnosti knižnice, návštevnosti informatickej študovne a návštevnosti a využívania online katalógu OPAC od 10/2016 do 4/2017. Posledné údaje sa budú aktualizovať minimálne raz za štvrť roka.


Voľný prístup k OXFORD JOURNALS (z počítačov na VŠMU)
26/04 2017 08:47

– Jednoduché vyhľadávanie je dostupné na > https://academic.oup.com/journals
– Pokročilé vyhľadávanie >
https://academic.oup.com/journals/advanced-search
– Časopisy sa dajú prezerať abecedne na > 
https://academic.oup.com/journals/pages/arts_and_humanities
– Po vytvorení osobného účtu na > https://academic.oup.com/my-account/register je možné ukladať a spravovať články, vyhľadávania a alerty.


Výstava zahraničnej odbornej literatúry
21/04 2017 10:25

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU a Slovart G.T.G. Vás v dňoch 25.4. – 28.4.2017 pozývajú na výstavu zahraničnej odbornej literatúry.
Výstava sa uskutoční vo výpožičných službách knižnice v budove VŠMU na Zochovej 1 v Bratislave.
Pozvánka: > Stiahnite si PDF
Zoznam vystavovanej literatúry: > Stiahnite si XLS


Súborný katalóg InfoGate
21/04 2017 08:50

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU sa stala súčasťou nového súborného katalógu InfoGate, kde si okrem iného môžete vytvoriť a spravovať vlastnú zbierku kníh.
> www.infogate.sk


 

Voľný prístup k OXFORD JOURNALS –
Seminár Oxford Journals a jeho využitie v praxi

11/04 2017 14:23

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU uskutočnila dňa 11.04.2017 seminár o praktickom využití periodík Oxford Journals. Po tomto seminári budú pre všetkých záujemcov z VŠMU na jeden mesiac prístupné všetky elektronické časopisy tohto vydavateľstva. Zo sedemdesiatich časopisov nás zaujali tieto tituly: Early Music, Music Therapy Perspective, Musical Quarterly, Opera Quarterly, Music Theory Spectrum, Journal of Music Therapy.
Vyskúšajte linku: > https://academic.oup.com/journals/pages/arts_and_humanities z ľubovoľného PC na VŠMU vrátane wi-fi siete. Pre používateľov je na stránke k dispozícii jednoduchý aj rozšírený vyhľadávač.
Voľný prístup bude možný do 11.5.2017.


Veľkonočné sviatky
07/04 2017 14:08

Vážení používatelia,
oznamujeme Vám, že knižnica VŠMU bude v dňoch 13.4. /štvrtok/ a 18.4. /utorok/ 2017 zatvorená z dôvodu čerpania dovoleniek.


Seminár Oxford journals a jeho využitie v praxi
22/03 2017 15:12

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU pripravuje pre pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov, doktorandov a študentov VŠMU seminár: Oxford journals a jeho využitie v praxi. Termín seminára:  11.04.2017 od 10:00 v priestoroch knižnice /č.dverí 22/. Kvôli obmedzenej kapacite miestnosti je potrebné účasť potvrdiť mailom na adrese maglenova@vsmu.sk.
> Stiahnite si PDFAdresár periodík v režime Open Access
29/03 2017 10:08

V režime Open Access sa objevuje stále viac zaujímavých databáz, repozitárov a web stránok. Táto ponúka adresár periodík, ktoré sú voľne prístupné. V adresári je možné vyhľadávať podľa názvov, ISSN, jazykovej mutácie, kľúčového slova, krajiny, roku vydania apod. Periodiká sa dajú rozdeliť podľa odborov vedy, výskumu a umenia napr.: Music and books on Music.
> https://doaj.org/search#.WNtk5fVOLIU


Bibliografia dejín Slovenska – Historický ústav SAV
10/03 2017 10:31

Bibliografické databázy poskytujú na webe verejný bezplatný prístup do databáz, ktoré v súčasnosti obsahujú viac než 80 000 záznamov cca od roku 1953.
Všetky dáta sú voľne dostupné bez nutnosti registrácie.
> http://portaro.eu/husav/


NYC
Metropolitné múzeum umenia v NYC ponúka zdarma k stiahnutiu 422 knih o umení
06/03 2017 15:21

Metropolitné muzeum umenia v New Yorku je zdrojom celého súboru publikácií, ktoré si môžete zdarma stiahnuť z ich webovej stránky.
V súčasnosti ponúka táto múzejná inštitúcia bezplatne 422 kníh s tématikou umenia, ktoré boli publikované od roku 1964 až po súčasnosť. V katalógu je možnosť hľadať podľa mien autorov, názvov ale aj podľa kľúčových slov.  Tým, ktorí sa pripravujú na bakalársku alebo diplomovú prácu, by nemal tento zdroj uniknúť.
Okrem kníh a výstavných katalógov poskytuje Metropolitné múzeum umenia od roku 2016 aj viac ako 400 tisíc fotografií umeleckých diel vo vysokom rozlíšení.
> http://www.metmuseum.org/art/metpublicationsPracovný seminár v rámci projektu 100 ROKOV SND – II. ETAPA /1938 – 1970/
100_Rokov_SND_02

10/02 2017 12:42

V študovni knižnice sa 10. februára uskutočnilo pracovné stretnutie študentov a pozvaných hostí s riešiteľským kolektívom pedagógov (doc. Z. Pašuthová, ArtD., doc. PhDr. N. Lindovská, PhD.) a doktorandov z DF VŠMU. Stretnutie bolo zamerané na tému Kultové diela éry socializmu na slovenských profesionálnych javiskách, ktorá je súčasťou projektu Divadelnej fakulty VŠMU a Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV 100 ROKOV SND – II. ETAPA /1938 – 1970/.  Zmena otváracích hodín dňa 10.2.2017

06/02 2017 12:50

Dňa 10.2.2017 z dôvodu pracovného stretnutia DF VŠMU bude Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU otvorená od 12.00 hod.


logo_CEEOL
Voľný prístup k digitalizovaným dokumentom Central and Eastern European Online Library
01/02 2017 16:21

> https://www.ceeol.com/ – prístup k 1432 časopisom, 26 000 položkám a celkovo k 356 000 knižničným dokumentom. Okrem angličtiny aj v jazykoch strednej a východnej Európy. 


logo-LibraryOfCongress
Voľný prístup k digitalizovaným dokumentom knižnice amerického kongresu
31/01 2017 09:59

> http://www.loc.gov/jukebox/ – prístup k 40 000 záznamov hudby z rôznych žánrov spred roka 1930 s možnosťou výberu podľa autora, žánra, roka a iných kritérií. Na tejto adrese:
> http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html
máte možnosť získavať aj iné zdigitalizované dokumenty
> https://catalog.loc.gov/vwebv/searchAdvanced ONLINE katalóg knižniceSCOPUS je opäť prístupný

25/01 2017 08:58

Ústredná knižnica SAV včera zverejnila oznámenie, že prístup do databázy Scopus a ScienceDirect od spoločnosti Elsevier je obnovený.Vychádzame v ústrety našim používateľom

10/01 2017 09:25

Výpožičné služby knižnice (miestnosť 16,17) sú vám k dispozícii aj počas obedňajšej prestávky.Stanovisko k dočasnému odpojeniu prístupov do databáz spoločnosti Elsevier pre akademickú obec na Slovensku.

09/01 2017 11:56

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Vás oficiálne informuje o dočasnom pozastavení prístupov do databáz spoločnosti Elsevier pre akademickú obec na Slovensku. Konkrétne sa jedná o scientometrickú databázu SCOPUS, databázu plných textov vedeckého obsahu ScienceDirect a špecializovanú databázu REAXYS. Dočasné pozastavenie prístupov nadobudlo platnosť od 1. 1. 2017 a platí až do odvolania.


Nech vám sviatky Vianoc prinesú pokoj do duše, lásku pre blízkych, šťastie pre všetkých … a úsmevy na tvárach..
.Vianočné sviatky
14/12 2016 09:43

Vážení používatelia,
oznamujeme Vám, že Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU bude od 22.decembra 2016 (štvrtok) do 3. januára 2017 (utorok) zatvorená.
Mgr. Ingrid Barteková, riaditeľka ÚK a ŠIS VŠMU


facebook-logo-2
Sme na Facebooku

01/12 2016 12:15

Podporte „lajkom“ stránku knižnice na Facebooku, budete pravidelne informovaní o novinkách v knižnici VŠMU.


openlibrary_logo
Internet Archive

22/12 2016 11.54

Internet Archiv je nezisková knižnica miliónov voľných kníh, filmov, nahrávok, softwaru, web stránok a mnohého ďalšieho.
Prístup je na stránke: > https://archive.org/PQDT Open (open access)

25/02 2016 10:39

Radi by sme Vás informovali o unikátnej databáze PQDT Open, ktorá sprístupňuje viac než 3 mil. záznamov o dizertačných a diplomových prácach publikovaných od roku 1637. Ročný prírastok databázy je okolo 89 000 dokumentov. ProQuest publikuje plné texty dizertácií pre viac než 1400 inštitúcií (z toho cez 500 mimo USA) a zhromažďuje bibliografické záznamy o týchto prácach z ďalších 400 inštitúcií (z toho cca 360 mimo USA). Každý dokument obsahuje presnú bibliografickú referenciu (autor, názov, inštitúcia, dátum, predmet, počet strán a informácie o možnosti dodania plného textu). K viac než 1,5 mil. záznamov je k dispozícií plný text vo formáte PDF. Databáza je aktualizovaná každý týždeň.

Prístup do databázy: www.infozdroje.sk Routledge Music Online

15/02/16 13:26

Radi by sme Vás informovali o kolekcii Cambridge Books Online, ktorá ponúka prístup k elektronickým knihám z vydavateľstva Cambridge University Press. Záber odborov je veľmi široký – od vedy, techniky a medicíny až po humanitné a sociálne vedy. Aktuálne je v ponuke viac než 30 000 titulov.

Čítať viac >>Nové odkazy v nelicencovaných EIZ

04/02/16 13:29

dostupné v rámci odkazov > E-knihy / > Hudba, tanec, divadlo a dejiny umeniaPortál o duševnom vlastníctve
29/01/16 11:40

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spustilo portál www.dusevnevlastnictvo.gov.sk, ktorý predstavuje platformu na získanie základného prehľadu a orientácie v problematike autorského práva a priemyselného vlastníctva a zároveň slúži ako informačný zdroj v celom zábere duševného vlastníctva.

Obsah portálu ministerstvo vypracovalo v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.


logo-taylor
Články z umenovedných a humanitných odborov od Taylor & Francis

Radi by sme Vás informovali o článkoch z umenovedných a humanitných odborov z časopisov vydavateľstva Taylor & Francis, ktoré mali najväčšiu odozvu v sociálnych médiách a podľa altmetriky počas roku 2015.

Voľne dostupné sú do 31. 1. 2016 na
> http://explore.tandfonline.com/page/bes/rmr/arts-humanities

Nájdete tu články z odborov:
Antropology, Archeology, Communication Studies, Film and Cinema, History, Language, Linguistics and Translation, Literature, Media & Cultural Studies, Museum, Heritage & Conversation, Music, Philosophy, Religion, Theatre & Performance, Visual Arts

P.S.: Zopár tipov a trikov:

 1. Viac o altmetrike:
  > http://www.aib.sk/novinky/997-altmetrika-u-clanku-na-platforme-taylor-francis/
 2. Ako publikovať v časopisoch Taylor & Francis:
  > http://authorservices.taylorandfrancis.com/
 3. Ako využívať sociálne médiá v knižnici:
  > http://www.tandf.co.uk/libsite/whitePapers/socialMedia/
 4. Ako jednoducho sledovať v dostupných e-zdrojoch odbornú literatúru, ktorá Vás zaujíma:
  > http://www.aib.sk/download/tools/1064-alerty-sk.pdf

logo_Alexander
Search Oxford Music Online

Classical Music Libraryclassical_music_library

Neustále sa rozširujúca databáza hudobných nahrávok klasickej hudby popredných svetových renomovaných vydavateľstiev. Užívatelia môžu neobmedzene počúvať tieto nahrávky online. Nájdeme v nej diela od stredovekej hudby až po dnešnú modernú hudbu, od chorálov k symfóniám, operám atď.

http://musicdownloads.alexanderstreet.com/promo/ – každé 2 týždne voľne dostupné dielo klasickej hudby z databázy „Classical Music Library“

 


 

  logo-htf-innerlogo_ftflogo_df