ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN KNIŽNICE

Oznamujeme Vám, že od 18. 5. 2015 budú služby knižnice počas obednej prestávky sprístupnené už od 12. 30 hod.

viac ...

Habilitačná prednáška Mgr. art. Ivana Buffu, ArtD.

Dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že dňa 2. 6. 2015 sa koná v Malej koncertnej sále HTF na Zochovej ul. č. 1 o 12.00 hod. habilitačná prednáška Mgr. art. Ivana Buffu, ArtD. na tému: „Prepojenie kompozičnej a interpretačnej činnosti s prihliadnutím na pedagogický proces“.viac ...

VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK

NA FUNKCIU RIADITEĽKY/RIADITEĽA FONDU NA PODPORU UMENIA

viac ...

Univerzitná regata

Dňa 25.4. 2015 sa uskutočnilo v Bratislave významné športovo-kultúrne medzinárodné podujatie Univerzitná regata. VŠMU v kultúrnej časti programu reprezentovala Katedra tanečnej tvorby HTF.
IMG_1497viac ...

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

KANDIDÁTA/TKY NA FUNKCIU REKTORA/REKTORKY VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Akademický senát Vysokej školy múzických umení v Bratislave v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle článku 25 Štatútu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, schválenom Akademickým senátom VŠMU 23. októbra 2013
zvolil dňa 23. APRÍLA 2015 pomerom hlasov 16:2

doc. MÁRIU HEINZOVÚ ArtD.
za rektorku VŠMU na obdobie 2015 – 2019.

videozáznam z voľby rektora

Mgr. Mária Vargová
Predsedníčka AS VŠMU
V Bratislave, 23. apríla 2015
viac ...

Z Dvorany do Reduty!

image002
6. 5. 2015 o 18.00 v Slovenskej filharmónii
www.facebook.com/events
https://www.youtube.com

viac ...

Dotazníkový prieskum národného projektu NISPEZ

Ponúkame Vám dotazník, ktorý je venovaný vyhodnoteniu národného projektu NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom.
Jeho cieľom je získanie spätnej väzby používateľov s portfóliom elektronických informačných zdrojov národného projektu NISPEZ.
 
Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie zaberie menej ako 10. minút.
 
Dotazník môžete vypĺňať do 25. 5. 2015 do 16. hod.
 
http://www.cvtisr.sk/aktuality/dotaznikovy-prieskum-narodneho-projektu-nispez.html?page_id=12459viac ...

LISTINA KANDIDÁTOV NA REKTORA/REKTORKU VŠMU

NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2015-2019

viac ...

Music and Performing Arts Subscription Channel

v rámci VŠMU máme od vydavateľstva Alexander Street Press nastavený skúšobný prístup k multimediálnej kolekcii 
V rámci skúšobného prístupu máte prístup k celej Music and Performing Arts Subscription Channel aj k jednotlivým kolekciám:
viac ...

Všeobecné záväzné pravidlá

používania dátových sietí VŠMU v Bratislave

stiahni.pdfviac ...

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora/rektorky VŠMU

VOĽBY SA USKUTOČNIA 23. APRÍLA 2015 o 9.00 v Koncertnej sieni Dvorana HTF VŠMU

viac ...

Študenti do sveta

banner_470x60_studenti_do_sveta

kriteria.pdfviac ...

Medzinárodná praktická bábkoherecká výučba

logo_3lay 18. 2. 2015 sa na VŠMU a partnerských univerzitách v Čechách, Maďarsku a Poľsku skončila medzinárodná praktická bábkoherecká výučba ako súčasť projektu ERASMUS+ KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices, Strategické partnerstvá vo vyššom vzdelávaní.
viac ...

Projekt 3 Layers of Telling a Story/3 roviny rozprávania príbehu

logo_3LAY

9. 2. 2015 začnú na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU medzinárodné divadelné dielne,

viac ...