Medzinárodná praktická bábkoherecká výučba

logo_3lay 18. 2. 2015 sa na VŠMU a partnerských univerzitách v Čechách, Maďarsku a Poľsku skončila medzinárodná praktická bábkoherecká výučba ako súčasť projektu ERASMUS+ KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices, Strategické partnerstvá vo vyššom vzdelávaní.
viac ...

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VÝBEROVÉHO KONANIA

na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca: Riaditeľ/ka Ústrednej knižnice a Študijného informačného strediska Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Dátum konania VK: 17.2.2015 o 9,30 hod.
Miesto konania VK: VŠMU v Bratislave, Ventúrska 3, 813 01 v Bratislave.
viac ...

Workshop


WORKSHOP_adri
duo-alterno-manifesto_01
viac ...

Projekt 3 Layers of Telling a Story/3 roviny rozprávania príbehu

logo_3LAY

9. 2. 2015 začnú na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU medzinárodné divadelné dielne,

viac ...

Nová dekanka HTF

Rektor VŠMU Doc. Milan Rašla menoval na základe právoplatne vykonanej voľby a rozhodnutia Akademického senátu HTF Prof. Irinu Čiernikovú ArtD. dekankou Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Funkcie sa ujíma od 1. 2. 2015 na štvorročné obdobie.

viac ...

ERASMUS+ Jazykové testy

HTF • DF / FTF

viac ...

Najpredávanejšie knihy

v sieti predajní Artfórum za rok 2014

viac ...

„Three layers of telling a story“

logo_3LAY

VŠMU vstupuje do medzinárodného projektu ERASMUS + „Three layers of telling a story“.

viac ...

VZDELÁVANIE DIVADLOM

Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU oznamuje, že publikácie a DVD z projektu VZDELÁVANIE DIVADLOM (projekt prof. D. Inštitorisovej, UKF) si možno vyhľadať v online katalógu zadaním kľúčového slova vzdelávanie divadlom. Vyberte si, požičajte a študujte.
viac ...

Library & Information Science Journals

Využite bezplatný prístup k databáze vedeckých časopisov Library & Information Science Journals od spoločnosti Taylor & Francis. 
 
viac ...

RIPM e-Library

V rámci našej inštitúcie využite možnosť elektronických zdrojov zameraných na hudobnú vedu:viac ...

Hudobné databázy EBSCO na webovej podstránke knižnice VŠMU

Hudobna databaza „RIPM – Retrospective Index to Music Periodicals“
RIPM – Retrospective Index to Music Periodicals – medzinarodná databáza na vysokej úrovni s podrobnými analýzami diel z oblasti histórie hudby a kultury z období od roku 1800 až po rok 1950 (od Beethovena po Bartóka, od Berlioza po Berga a od Schuberta po Šostakoviča), ktorých autormi sú medzinárodne uznavaní vedci a editori.
http://www.ripm.org/viac ...