VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK

NA FUNKCIU RIADITEĽKY/RIADITEĽA FONDU NA PODPORU UMENIA

viac ...

Univerzitná regata

Dňa 25.4. 2015 sa uskutočnilo v Bratislave významné športovo-kultúrne medzinárodné podujatie Univerzitná regata. VŠMU v kultúrnej časti programu reprezentovala Katedra tanečnej tvorby HTF.
IMG_1497viac ...

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

KANDIDÁTA/TKY NA FUNKCIU REKTORA/REKTORKY VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Akademický senát Vysokej školy múzických umení v Bratislave v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle článku 25 Štatútu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, schválenom Akademickým senátom VŠMU 23. októbra 2013
zvolil dňa 23. APRÍLA 2015 pomerom hlasov 16:2

doc. MÁRIU HEINZOVÚ ArtD.
za rektorku VŠMU na obdobie 2015 – 2019.

videozáznam z voľby rektora

Mgr. Mária Vargová
Predsedníčka AS VŠMU
V Bratislave, 23. apríla 2015
viac ...

Večer tanečného umenia

image001

www.facebook.com/events

viac ...

Z Dvorany do Reduty!

image002
6. 5. 2015 o 18.00 v Slovenskej filharmónii
www.facebook.com/events
https://www.youtube.com

viac ...

Dotazníkový prieskum národného projektu NISPEZ

Ponúkame Vám dotazník, ktorý je venovaný vyhodnoteniu národného projektu NISPEZ – Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja v SR – prístup k elektronickým informačným zdrojom.
Jeho cieľom je získanie spätnej väzby používateľov s portfóliom elektronických informačných zdrojov národného projektu NISPEZ.
 
Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie zaberie menej ako 10. minút.
 
Dotazník môžete vypĺňať do 25. 5. 2015 do 16. hod.
 
http://www.cvtisr.sk/aktuality/dotaznikovy-prieskum-narodneho-projektu-nispez.html?page_id=12459viac ...

LISTINA KANDIDÁTOV NA REKTORA/REKTORKU VŠMU

NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2015-2019

viac ...

Music and Performing Arts Subscription Channel

v rámci VŠMU máme od vydavateľstva Alexander Street Press nastavený skúšobný prístup k multimediálnej kolekcii 
V rámci skúšobného prístupu máte prístup k celej Music and Performing Arts Subscription Channel aj k jednotlivým kolekciám:
viac ...

Všeobecné záväzné pravidlá

používania dátových sietí VŠMU v Bratislave

stiahni.pdfviac ...

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora/rektorky VŠMU

VOĽBY SA USKUTOČNIA 23. APRÍLA 2015 o 9.00 v Koncertnej sieni Dvorana HTF VŠMU

viac ...

Študenti do sveta

banner_470x60_studenti_do_sveta

kriteria.pdfviac ...

Medzinárodná praktická bábkoherecká výučba

logo_3lay 18. 2. 2015 sa na VŠMU a partnerských univerzitách v Čechách, Maďarsku a Poľsku skončila medzinárodná praktická bábkoherecká výučba ako súčasť projektu ERASMUS+ KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices, Strategické partnerstvá vo vyššom vzdelávaní.
viac ...

Projekt 3 Layers of Telling a Story/3 roviny rozprávania príbehu

logo_3LAY

9. 2. 2015 začnú na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty VŠMU medzinárodné divadelné dielne,

viac ...