RIPM e-Library

V rámci našej inštitúcie využite možnosť elektronických zdrojov zameraných na hudobnú vedu:viac ...

Istropolitana projekt 2014

Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU

Žiadame všetkých používateľov Ústrednej knižnice a ŠIS VŠMU, aby zapožičané dokumenty vrátili najneskôr do 4. 7. 2014.

viac ...

Val Stražovec

Prednáška – Prvá zo série prednášok sa uskutoční už najbližší utorok 17.06.2014 o 10:00 v Divadle LAB, DF VŠMU. Srdečne pozývame!

viac ...

Erasmus + Mobilita pracovníkov za účelom školenia 2014/2015

Záverečný termín podania prihlášok: 31. júl 2014

viac ...

Erasmus + učiteľská mobilita 2014/2015

Záverečný termín podania prihlášok: 31. júl 2014


viac ...

Istropolitana Projekt´14

Medzinárodný divadelný festival, ťa prosí o pomoc a podporu na jeho realizáciu. Už o necelý mesiac začneme týždennú divadelnú prehliadku umeleckých škôl z celého sveta - napr. z Egypta, Mexika či Filipín, ktorá je plná sprievodného programu a aktivít určených aj pre Teba! Pozri si naše video www.indiegogo.com/projects/istropolitana-project, naše fotky, šír link ďalej, prispej nám na realizáciu workshopov určených aj pre teba a zúčastni sa! Tešíme sa na Teba!
viac ...

Inauguračná prednáška doc. Markéty Štefkovej, PhD.

Dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že dňa 10. 6. 2014 sa koná v Malej koncertnej sále HTF na Zochovej ul. č. 1 o 13.00 hod. inauguračná prednáška doc. Markéty Štefkovej, PhD. na tému: „Model komplexnej interpretácie hudobného diela“.
viac ...

Student Regata 2014

Ponúkame Vám skvelú, rokmi overenú akciu s výborným programom.

viac ...

SYNERGIA JE SUPER

Výzva Grantovej komisie VŠMU

viac ...

Organizátori Istropolitana Projektu ´14

Vás prosia o 2 minúty Vášho času a jeden klik:  

Ako na to?  Stačí dať vľavo dole LIKE a potom klik na PRIDAŤ HLAS. www.space.sk/vsprojekty

ĎAKUJEME VÁM za VÁŠ HLAS! 
Team istropolitana Projekt ´14
viac ...

Národný štipendijný programu

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2014/2015.

viac ...

Knihy do súťaže

Do súťaže Literárneho fondu “Cena za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu” prihlásilo Centrum umenia a vedy VŠMU tri knihy, ktoré sme vydali v roku 2013 a spĺňajú kritéria súťaže: Hana Cigánová-Podobová: Pamäť je zrkadlo, na ktoré sme dýchli, Božena Čahojová-Bernátová: Cesta pre bosých (6 divadelných hier) a knihu 3 filmové scenáre autorov Zuzany Belkovej (Polystyrén), Romana Hríbika (Plánky) a Moniky Višniarovej (Silvestern).
Doc. Jozef Puškáš,
prorektor
viac ...

VOĽBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU

Volebná komisia VŠMU v zmysle Zásad volieb Akademického senátu VŠMU (článok 3, ods. 4, písm. a)
Vyhlasuje v utorok 11. marca 2014 od 9.00 – 15.00 hod.
Spôsob volieb.pdfkandidáti.pdfviac ...

ERASMUS MUNDUS Akcia 2 v projekte HUMERIA

Vysoká škola múzických umení v Bratislave je od akademického roka 2014/2015 partnerom programu ERASMUS MUNDUS Akcia 2 v projekte HUMERIA (humanitné vedy, vzdelávanie, výskum, medzinárodné vzťahy, umenie). Hlavným koordinátorom projektu je Univerzita v Talline v Estónsku. HUMERIA je financovaná s podporou Európskej únie. viac ...