Verejné obstarávanie

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z.
Štatutárny zástupca: doc. Mária Heinzová, ArtD – rektor
IČO: 00397431
DIČ: 2020845200
IČ DPH: SK2020845200
Zodpovedný pracovník za VO: Darina Ambrozyová tel.: 02/59301451, e-mail: ambrozyova@vsmu.skStav: Hodnota: