Užitočné linky

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

http://www.strategiakultury.sk/ – Stratégia rozvoja kultúry na roky 2014 – 2020

http://www.avf.sk/home.aspx – Audiovizuálny fond

https://www.folklorfest.sk/slavnosti-a-festivaly/ – kultúrne podujatia na voľný čas

http://profil.kultury.sk/sk/kreativny-priemysel-na-slovensku/ – portál Profil slovenskej kultúry

http://www.europapreobcanov.sk/ – európsky kontaktný bod, podávanie projektov

https://www.dusevnevlastnictvo.gov.sk/web/guest – Ministerstvo kultúry SR, duševné vlastníctvo

https://registerkultury.gov.sk/podujatia/ – register kultúry, podujatia

https://www.ludovakultura.sk/ – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/profesijne-a-umelecke-zoskupenia-237.html – Ministerstvo kultúry SR, profesijné zoskupenia

www.tichoaspol.sk – komorné divadlo

https://soundcloud.com/buxsk – Sound Cloud: zvukové ukážky z kníh

http://hc.sk/ – Hudobné centrum

www.navstevnik.sk – kultúrne podujatia v rezorte kultúry

www.bkis.sk – Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

www.podujatie.sk – portál s kultúrnymi podujatiami

www.klapka.sk – predajňa Slovenského filmového ústavu

www.film.sk – mesačník o filmovom dianí na Slovensku

www.theatre.sk – Divadelný ústav Bratislava

www.dikda.sk – Digitálna knižnica a digitálny archív

www.kultura.sme.sk – web-stánky o kultúre (film, hudba, divadlo)

www.infolib.sk – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax

www.itnews.sk– spravodajstvo z rôznych častí informačných technológií

www.ikaros.cz – elektronický časopis o informačnej spoločnosti

www.bamac.sk – produkčná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti televíznej a filmovej produkcie

www.literarnyklub.sk – informácie z aktuálneho diania na literárnej scéne, publikuje diela a video denníky slovenských spisovateľov, archivuje množstvo fotografií a článkov o súčasnej literatúre

www.mojakultura.sk – informovanie o kultúrnom dianí na Slovensku v oblasti divadla, hudby a vizuálneho umenia

www.artsjournal.com – časopis o umení a kultúrnej publicistike

www.dlib.org – elektronický časopis zameraný na výskum a vývoj digitálnych knižníc

www.workspaceeurope.sk – portál pre vysokoškolských študentov, ktorí chcú začať budovať svoju kariéru už počas štúdia

www.loutkar.eu – najstarší bábkarsky odborný časopis

SLOVNÍKY A ENCYKLOPÉDIE

www.slovnikcudzichslov.eu – slovník cudzích slov

http://slovniky.lingea.sk – prekladové slovníky

www.litcentrum.sk – literárne informačné centrum

www.wdl.org – svetová digitálna knižnica – členenie podľa kontinentov, krajín, rokov vydania, vedených odborov, druhov dokumentu a inštitúcií, v ktorých sa digitalizovaný dokument nachádza