Predaj kníh CUaV

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

III/II Predaj kníh, CD, DVD pre pedagógov a študentov VŠMU

od 2. marca 2016

Akvizícia, katalogizácia fondu a predaj publikácií,
č. dv. 12 /prízemie vľavo HTF VŠMU, Zochova1/

Pondelok – Piatok    8.30 -12.00 12.30 – 14.30

Kontakt:
Lívia Ečeryová, tel.:  +421 2 5930 3532, E-mail: eceryova@vsmu.sk