On-line katalóg

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

> Online katalóg knižnice OPAC* (https://katalog.vsmu.sk)
Návod na použitie (PDF)
> Informácia o ochrane osobných údajov používateľa (PDF )

*) Online Public Access Catalog (OPAC) – je služba knižničného informačného systému DAWINCI, ktorá umožňuje širokému okruhu používateľov pomocou webového prehliadača (napr. Internet Explorer, Age, Chrom apod.) prezerať, vyhľadávať a objednávať tituly z databázy dokumentov knižnice. Modul OPAC je prepojený s výpožičným systémom a môžete sa do neho prihlásiť aj priamo zadaním katalog.vsmu.sk .