Novinky vo fonde_video

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                             logo_FB

knihy
> periodiká
> divadelné hry

> notové záznamy
> audio
video
dary


Zdroj ukážok: You Tube

Neumeier – Death in Venice
Táto inscenácia John Neumeiers Death in Venice je súčasťou série Elegance Arthaus Musiks, ktorá je súborom baletných predstavení z najlepších tanečných domov na svete s najväčšími choreografmi a oslavuje odkaz legendárneho choreografa Maria Petipu. Tento balet je voľne prispôsobený Thomasovi Mannsovi Novellovi rovnakého mena. Choreografia prechádza jemnou čiarou medzi divadelnosťou a melodramatom a medzi brilantnými pohybovými pasážami a banálnymi gestami. Posolstvom práce je, že život umelca môže byť mučivý, pokiaľ nie je v kreatívnom kontakte s jeho vnútornými emóciami. Ako špeciálny bonus v tomto vydaní je zahrnutý aj ďalší film Liebestod-Der andere Liebestod, film Norberta Beilharza, ako aj rozhovor s Johnom Neumeierom a skúškou.

 

 

 

 

 

Anne Teresa de Keersmaeker – Early Works
Fase
Film Thierry De Mey (58 min.) 2002
Fase je film založený na prvom diele De Keersmaeker v roku 1982: Fase, Four movements na hudbu Steve Reicha. Film, rovnako ako choreografia, sa skladá zo štyroch častí, z ktorých každá sa odohráva na rôznych miestach. Takmer dvadsať rokov od dátumu vzniku pôvodnej scény režisér Thierry De Mey úspešne opakuje svoju silnú podstatu vo filme, ktorého osobitná estetická identita zostáva nezávislá a jedinečná.

Rosas danst Rosas
Film Thierry De Mey (57 min.) 1997
Od svojho založenia v roku 1983 zostáva Rosas danst Rosas referenčným dielom v repertoári Rosas. Vo svojom filme z roku 2002, ktorý bol natočený v Levine v bývalej technickej škole architekta Henryho Van de Velde, Thierry De Mey vytvoril presvedčivý kinematografický výklad tohto významného predstavenia. Prudká rytmická úprava vytvára prekvapujúcu vizuálnu dynamiku, ktorá prelína s choreografiou. Rôzne obsadenie tanečníkov sa rozprestiera niekoľko generácií, čo zdôrazňuje pojem progresie a nadčasovosti v rámci diela. Film zachycuje základnú energiu a feministickú dedukciu tanca, zatiaľ čo jeho estetická krása zvyšuje svoju lásku k širokému publiku.

Répétitions
Film od Marie André (43 min.) 1985
Zvedavosť Marie Andreovej s výrečnosťou každodenných gest nájde dokonalú koreláciu s choreografiou De Keersmaekerovej. Za šesťmesačné obdobie natočila De Keersmaeker skúšku a vývoj Eleny’s Aria. 
V knihe Répétitions si Marie André pozoruje intenzitu a koncentráciu ženských tanečníkov, keďže opakujú sériu presných pohybov. Dokumentuje priebeh tvorby diela a oslavuje proces skôr ako finálnu produkciu.

Hoppla! 
Film Wolfganga Kolba (52 min.) 1989
Hoppla! je film dvoch choreografií De Keersmaekerových na hudbu Bély Bartóka. Prvá časť Mikrokosmos je duet tancovaný Johanne Saunier a Jean-Luc Ducourt. V tesnom súlade s živou klavírnou hudbou tanec páru odhaľuje zložitosť a rozpor vo vzťahu. Strata architektúry je v kontraste s kolísaním choreografie medzi abstrakciou a hravou teatrálnosťou. Druhý diel: Quatuor č. 4, ktorý tančil De Keersmaeker a traja ďalší pôvodní členovia Rosas, je sprevádzaný živým kvartetom. Kamera Wolfganga Kolba zachytáva rozveselenie unisonov, rytmické frázy a neochvejnú spoluúčasť tanečníkov.

Obrazy (proti) extrémizmu
Dvoj-DVD Obrazy (proti) extrémizmu, ktoré práve držíte v rukách, je určené najmä stredoškolským študentom a pedagógom. Nápad na jeho vytvorenie vznikol ako bezprostredná reakcia pedagógov Katedry audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave na výsledky volieb v marci 2016, ktoré v našej spoločnosti legalizovali pravicový extrémizmus vyvolávajúci strach, agresivitu a nenávisť. Svojimi zjednodušenými populistickými receptami, vonkajškovou revoltou a činmi, za ktorými sa skrývajú postranné úmysly, si získava sympatie najmä mladej generácie. To však neznamená, že s daným stavom netreba zápasiť. Keďže jednou z foriem boja proti radikalizmu je prevencia, zaznievajú hlasy volajúce po zmenách v stredoškolskom vyučovacom procese.
 

 

Anjeli plačú – Zuza Piussi
Anjeli plačú je prvý dokumentárny film o gay komunite v dejinách slovenskej kinematografie.  Koláž príbehov zo života protagonistov sa nesnaží o objektívne zobrazenie  tejto minority v postkomunistickej spoločnosti, ale je autorskou výpoveďou o existencii človeka v konflikte so spoločenskými normami a sebou samým. [Zdroj: https://www.atelierdoc.sk/]
Čiara – Peter Bebjak
Adam Krajniak je otcom rodiny a zároveň tiež hlavou pohraničnej kriminálnej skupiny, ktorá pašuje cez slovensko-ukrajinskú hranicu cigarety. V tomto okruhu najbližších zastáva nenahraditeľnú úlohu starajúceho sa dôverníka, ale tiež zásadového a nekompromisného vodcu, ktorému v rozhodujúcich okamihoch nechýba sebavedomie a temperament. Pokojný súbeh oboch prelínajúcich sa svetov sa však so vzrastajúcou nervozitou, obklopujúcou neistú budúcnosť s novo budovanou hranicou schengenského priestoru, začína pomaly otriasať. 

Keď potom jedna z pašeráckych dodávok zlyhá, spustí sa nezastaviteľná lavína konsekvencií v priebehu ktorých, bude musieť Krajniak spochybniť svoje vlastné medzníky, ktoré dosiaľ nechcel prekročiť

Báthory – Juraj Jakubisko
Historický veľkofilm Juraja Jakubiska a súčasne najdrahší filmový projekt v strednej Európe privádza k životu krvavú legendu Čachtickej Panej. Tá sa podľa povesti kúpala v krvi panien a na svojich panstvách roky vraždila a mučila svojich poddaných. Kruté skutky doviedli grófku Erzsébet Báthory (1560-1614) až do Guinessovej knihy rekordov, kde je vedená ako najväčšia vrahyňa všetkých čias. 

Výpravná snímka plná veľkolepých bitiek i osobnej drámy v produkcii spoločností Jakubisko film, Film and Music Entertainment (UK) a Eurofilm Studio (HU)je pätnásty celovečerný film Juraja Jakubiska. Ústrednou postavou filmu je Erzsébet Báthory, u nás známa ako Alžbeta Báthory. Kým bola v skutočnosti? „Krvavou grófkou“, sadistickou vrahyňou, alebo obeťou temných intríg, ohovárania a bezprávia? Krutou, nemilosrdnou vladárkou, či zraniteľnou, osamelou vdovou, ktorej krutosť nepresiahla zvyklosti doby? Alebo obojím? 
V úlohe Alžbety uvidíme britskú herečku Annu Friel, ako jej manžel František Nádasdy sa predstaví Vincent Regan, Caravaggia stvárnil Hans Matheson a štvoricu hlavných rolí uzatvára Karel Roden ako Juraj Thurzo. V ďalších úlohách uvidíme zo zahraničných hercov i Franca Nera a Tima Preecea, z domácich, česko-slovenských sa predstaví Deana Jakubisková – Horváthová , Bolek Polívka, Marek Vašut, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Andrej Hryc, Monika Hilmerová a ďalší.
Hostia – Hauerland – Vladimír Štric 
Dokumentárny film o Karpatských Nemcoch, ktorého témou je spoločná cesta Slovákov a Nemcov v priebehu dejín. Vo filme sa sústredíme na oblasť Hauerland – od Hornej Nitry až po banské mestá Banskú Štiavnicu a Kremnicu. Autor filmu sa pokúsi vo filme poukázať nielen na krivdy, ktoré boli napáchané na slovenských Nemcoch, najmä po skončení 2.svetovej vojny, ale prezentovať aj realitu dneška: zachovávanie tradícii, postupnú asimiláciu so Slovákmi a pod.(oficiálny text distribútora)

Hostia – Hauerland

Stanko – Rasťo Boroš
Debut scenáristu a režiséra Rasťa Boroša, je po minuloročnom Čističovi (r. P. Bebjak) práve takouto mezalianciou. Príbeh vykoreneného darmošľapa, túžiaceho svetu i  sebe samému dokázať, že aspoň jedno svinstvo vie urobiť poriadne, spája reflexiu aktuálnych sociálnych tém s naratívnou výstavbou road movie a realistické prostriedky (neherci, jazyk, lokácie) s dôsledne poetizovaným vizuálom. Nesnaží sa zapôsobiť príliš okatými ambíciami, divákovi však zbytočne nepodlieza. Stanko bol podporený v programe Audiovizuálneho fondu Minimal, zameranom na nízkorozpočtové a žánrovo vyprofilované diela začínajúcich tvorcov, ešte roku 2011 spolu s filmami Kandidát (r. J. Karásek) a Babie leto (r. G. Dezorz). Podobne ako pri predchádzajúcich tituloch vznikol nízkorozpočtový, ale rozhodne nie jasne žánrovo vyprofi lovaný film. Pre rôzne produkčné peripetie sa však do kín dostal až tento rok a tvorivé úsilie ďalších rokov práce sa na ňom prejavilo pozitívne.

Kauza Cervanová – Robert Kirchhoff
Dokumentárna tragédia o práve na spravodlivosť je osemročnou detektívnou výpravou režiséra Roberta Kirchhoffa do temných hlbín dodnes neuzatvoreného a medializovaného prípadu únosu, znásilnenia a vraždy mladé medičky. Ľudmily Cervanovej, Dcéra plukovníka Cervana, bola zavraždená pred 37 rokmi. Do prípadu, ktorého vyšetrovanie sa ťahá už takmer 40 rokov, sa vložil aj vtedajší prezident Gustáv Husák, prebehli desiatky vypočúvaní a zadržaní, ale aj manipulácií, vydierania, utajovania informácií a falošných priznaní. Po piatich rokoch vyšetrovania odsúdili socialistické súdy skupinu siedmych mladých mužov dohromady na 108 rokov. Bez dôveryhodných dôkazov a svedectiev si v najťažších žalároch Československa každý z nich odsedel dlhé roky, dokiaľ revolúcia v roku 1989 nepriniesla šancu na nový proces. V roku 2004 boli obžalovaní, navzdory novým dôkazom spochybňujúcim ich vinu, opäť odsúdení. Dnes je z nich sedem starnúcich mužov, ktorí tvrdia, že byli zapletení do politicko-súdnej konšpirácie komunistického režimu a čakajú na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudská práva – poslednej inštancie, ktorá môže rozhodnúť či zomrú ako vrahovia.
Dlho očakávaná filmová rekonštrukcia je jedným z najkontroverznejších a divácky najúspešnejších slovenských dokumentov posledných desaťročí.(Artcam)

Pina – Wim Wenders
Film Wima Wendersa Pina je vôbec prvý európsky hraný 3D film. Wenders snímku natočil ako poctu nemeckej choreografičke Pine Bausch, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila tanec a divadlo poslednej tretiny dvaciateho storočia. Film mal byť spoločným projektom Wenderse a Bauschovej, ale vďaka jej náhlej smrti vznikol „in memoriam“ a zachytáva jej kľúčové diela a spomienky najbližších spolupracovníkov. Film je strhujúcou cestou do sveta gest a emócií, do krajiny duše zobrazené telom.
Návrat do horiaceho domu – Anna Grusková
Dokumentárny film Návrat do horiaceho domu ponúka nový, ženský pohľad na vojnu. Predstavuje život Chavivy Reickovej (1914 – 1944), hrdinky Slovenského národného povstania, príslušníčky britskej spravodajskej služby, aktivistky i zanietenej sionistky. Stojí za to vymeniť lásku, či rodinu za hrdinské skutky? Film prináša nielen množstvo neznámych archívnych materiálov, spomienky pamätníkov a putovanie po Chaviviných stopách na Slovensku, vo Veľkej Británii a v Izraeli, ale predovšetkým príbeh príťažlivej osobnosti, ktorý môže inšpirovať i v súčasnosti. (oficiálny text distributora)

 

Comeback – Miro Remo
Po rokoch strávených v najstráženejšej väznici na Slovensku ste opäť vonku. Pravidelný niekoľkoročný nariadený režim sa zo dňa na deň mení. Viete, že postaviť na vlastné sa nepodarilo nikomu z cely. Tých pätnásť, dvadsať rokov človeku chýba. Vyjdete von a nemáte nič. V base ste nezarobili, stratili ste domov, rodinu. Ste slobodný, ale neviete ani kde je zastávka autobusu. Neviete ako domov. Domov, o ktorý ste asi aj tak za tie roky prišli. Vaši bývalí kamaráti, už majú postavenie, prácu, bývanie, ženu, deti a vy začínate znova odznova. Pozeráte ako puk na všetko nové. Ženy, autá, smartfóny, eurá. Všetko je iné, len vy ste taký ako predtým. Dá sa vôbec dobehnúť zameškané? Žiadate o prácu, ale register trestov máte dlhý ako blok z Tesca. Vašim domovom sa stala basa.
Démoni – Róbert Šveda
Debutový film režiséra Róberta Švedu Démoni zachytáva príbehy troch žien počas vianočných sviatkov. Napriek tomu, že sa hrdinky nepoznajú a nikdy sa nestretli, majú niečo spoločné. Banálna náhoda ich zavedie do situácií, ktoré im znemožnia prežiť tradičnú pohodu Vianoc. Namiesto toho zápasia s vlastnými démonmi túžby a sebaklamu a ich zúfalé hľadanie lásky sa zdá byť zbytočné.
 

Demoni

Zazrak

Zázrak – Juraj Lehotský
Príbeh pätnásťročného dievčaťa, ktoré sa dostane do nápravného zariadenia, túži milovať, ale nie je jej to dovolené. Navzdory všetkým zákazom sa však rozhodne žiť svoj život naplno.
Vojtech – Veselá komédia o smutnom mužovi
Viktor Csudai
Vojtěch je mestská komédia, ktorej dominuje príbeh „strateného“ štyridsiatnika. Vojtech prežíva krízu stredného veku. Príde mu, že je na tomto svete nepotrebný v každom ohľade. Prišiel o ženu, o prácu, s rodinou sa nestretáva. Sprievodcom jeho života sa stane sused – svojrázny taxikár Laco. Ich výlety však väčšinou končia fiaskom. Vojtech chce žiť normálnym životom, ale jeho neschopnosť čeliť uponáhľanej modernej dobe prináša mnoho komediálnych zápletiek.
 

Vojtech

ViditelnySvet

Viditeľný svet – Peter Krištúfek
Máte pocit, že vás niekto sleduje? Môže to byť osamelý štyridsiatnik, ktorého vlastný život je tak prázdny, že parazituje na životoch iných. Možno mu bude stačiť, že vás pozoruje, nebo bude chcieť do vášho života aktívne vstúpiť. Pre istotu sa ale vždycky pripravte na najhoršie, ako rozpráva temný psychologický thriller s Ivanom Trojanom v hlavnej úlohe.
Útek do Budína
Miloslav Luther

DVD obsahuje režisérsku verziu výpravného filmu o veľkej láske medzi českou dievčinou z dobrej rodiny a slovenským statkárskym synom. Režisérska verzia Úteku do Budína vznikla v roku 2006 zostrihom pôvodnej verzie diela z roku 2002.
 

UtekDoBudina

Pagliacci – Leoncavallo / Cavalleria Rusticana – Mascagni
Jonas Kaufmann 
Ukážka záznamu:
(zdroj YouTube)

kaufmann

ERASERHEAD
Děj filmového debutu režiséra Davida Lynche nás zavedie na perifériu nemenovanej priemyselnej  štvrte. Čudácky samotár Henry Spencer sa práve dozvedá, že jeho priateľka Mary je těhotná. Na miesto roztomilého novorodenca na svet prichádza akési monštrum…

Ukážka z filmu: (zdroj YouTube)

eraserhead

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

äp=éiéäíui