Novinky vo fonde_dary

                                                                       logo-kniznica01


                                                                                                                                             logo_FB

> knihy
> periodiká

> divadelné hry
> notové záznamy
> audio
> video
dary


Prehľad darov v roku 2017 a 2018

2017

Druh dokumentuPočet kusov
Knihy521
Hudobniny57
Audio dokumenty10
Spolu588


2018

Druh dokumentuPočet kusov
Knihy329
Hudobniny271
Audio dokumenty4
Spolu604


Výber z obálok a anotácií

Knižný dar

Branislav Štepánek: Stredoeurópsky dom fotografie
Kniha mapuje dejiny inštitucionalizácie a medializácie fotografie vo výtvarnom umení, na Slovensku od čias socializmu až po dnešok. Popisuje vznik a vývoj fotografických periodík, výstav fotografie, analyzuje festival Mesiac fotografie. Venuje sa vzniku a činnosti Stredoeurópskeho domu fotografie, o ktorý sa zaslúžil najmä Václav Macek.
Dar: prof. Ing. PhDr Václav Macek CSc. (FTF VŠMU).

 

 

Mesiac Fotografie 2018
Katalóg z 28. ročníka festivalu Mesiac fotografie, ktorý bol v znamení výročia vojny a témy tela.
Dar: prof. Ing. PhDr Václav Macek CSc. (FTF VŠMU).

 

 

 

Juraj Hatrík: Bermudský trojuholník hudobnej pedagogiky alebo Kam sa v pedagogickom procese stráca hudba?

Kniha je prvým uceleným pohľadom na problematiku hudobnej umeleckej pedagogiky na Slovensku. Je rozdelená do 6 ťažiskových kapitol. Prvé dve sú primárne teoretického charakteru, pričom tvoria  dva z vrcholov trojuholníka: učiteľ a žiak/dieťa. Tretím vrcholom je samotná hudba, o ktorú predovšetkým ide – a tá sa už dlhodobo v pedagogickom procese kamsi stráca.
Dar: PaeDr. Eva Čunderlíková, PhD. (HTF VŠMU)

 

Tomáš Surý: Compassio. Vplyv myšlienok františkánskeho hnutia na zmeny v stredovekej ikonografii.

Kniha predstavuje prínos do slovenskej medievalistickej literatúry, a to nie len tematicky a obsahovo, ale aj metodologicky. Autor nastolenú problematiku spracováva ikonologicky. Jeho analýzy a interpretácia preniká do hĺbkovej štruktúry skúmaných umeleckých diel. Interpretuje ich aj v teologickom, filozofickom a literárnoumeleckom kontexte.
Dar: PhDr. Tomáš Surý, ArtD. (HTF VŠMU)

 

Dar: noty (PDF)
> Dar: Knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici
(PDF)
Dar: Divadelného ústavu (PDF)
Dar: z pozostalosti prof. Ivana Sokola – 3. časť (noty) (PDF)

> Dar: Mgr. art. Zlatuška Vincentová (PDF)

Thomas Vinterberg, Mogens Rukov: Komúna

Najnovšia publikácia v edícii Vreckovky je posledná divadelná hra autorskej dvojice Vinterberg Rukov. V slovenskom jazyku vychádza prvýkrát a je to aj vôbec prvé knižné vydanie tvorby Thomasa Vinterberga a Mogensa Rukova na Slovensku. Prvé uvedenie sa odohralo vo viedenskom Burgtheatri (Akademietheater) v roku 2011 a následne vznikol podľa divadelnej hry aj celovečerný hraný film v réžii Thomasa Vinterberga. Práve Vinterbergovo detstvo sa stalo inšpiračným zdrojom pre príbeh rodiny, ktorá na základe súkromného konkurzu prijme do svojho domu priateľov a známych, aby spolu žili v osobitej komunite. Spočiatku zábavné spolužitie sa ale komplikuje, až vyvrcholí v nečakaný zvrat.
Dar: prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. (DF VŠMU)

.

.

Tena Štivičic: Tri zimy

Spletité osudy niekoľkých generácii žien obývajúcich jeden záhrebský dom popisuje medzinárodne cenená hra „Tri zimy“ chorvátskej dramatičky Teny Štivičić. Rodinná sága sa odohráva na pozadí pohnutých chorvátskych dejín 20. storočia. Tena Štivičić za ňu získala prestížnu cenu Susan Smith Blackburn Prize udeľovanú anglicky píšucim dramatičkám.
Dar: prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. (DF VŠMU)

 

 

.

 

Pau Miró: Úsmev slona

Pau Miró patrí k najznámejším mladým dramatikom v Španielsku. Jeho hry a ich inscenácie oceňujú prestížnymi španielskymi cenami, vydávajú ich a uvádzajú na domácej scéne i v zahraničí. Na Slovensku vychádza jeho dráma prvýkrát v edícii Vreckovky, ktorou Divadelný ústav prináša preklady súčasnej európskej drámy. Divadelnú hru Somriure d´elefant (Úsmev slona), ktorú uviedli v autorovej réžii (Grec. Biblioteca de Catalunya, 2006) nominovali na cenu Butaca v kategórii Najlepšia hra a preložili do kastílčiny a taliančiny. Pau Miró je jedným zo zakladateľov skupiny Menudos, ktorá sa sformovala z bývalých študentov Institutu del Teatro.
Dar: prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. (DF VŠMU)

 

Tom Lonoye: Celibát

Prvýkrát na Slovensku vychádza hra jedného z najznámejších belgických autorov a performerov Toma Lanoya. Jeho literárna tvorba je úzko prepojená s významnými spoločenskými aktivitami a obidvoje mu prinieslo uznanie (i problémy) v rodnom Belgicku, ale i Holandsku, západnej Európe a Afrike. Tom Lanoye (1958) je držiteľom významných cien za literatúru, okrem mnohých získal v roku 2003 ocenenie poroty Gouden Uil Juryprijs – najvýznamnejšiu flámsku literárnu cenu a cenu De Inktaap za román Zlé jazyky (Boze tongen). Ako prvý Flám je nositeľom ocenenia Gouden Ganzenveer (2007). Knihou Celibát (podľa rovnomenného románu Gerarda Walschapa) zapĺňa Divadelný ústav ďalšie z bielych miest na mape prekladov dramatických diel súčasných európskych autorov.
Dar: prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. (DF VŠMU)

 

Gianina Carbunariu: Kebab

Vreckovky dopĺňajú edície Svetová dráma – antológie, Nová dráma/New Drama a Slovenská dráma, ktorými Divadelný ústav predstavuje diela moderných i klasických autorov. Dielo vybraných autorov dopĺňa štúdia, rozhovor a stručná biografia. Súčasná rumunská dramatička a režisérka Gianina Cărbunariu patrí k najvýraznejším osobnostiam mladej rumunskej divadelnej scény. S úspešnou divadelnou inscenáciou mady-baby.edu podľa hry Kebab hosťovala na mnohých európskych festivaloch súčasnej drámy.
Dar: prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. (DF VŠMU)

 

 

Jana B. Wild: Shakespeare medzi Veľkým treskom a South Parkom 

Editorka medzinárodnej zbierky Jana B. Wild oslovila na spoluprácu nielen divadelných vedcov a kunsthistorikov, ale aj vedcov a tvorcov, ktorí sa v shakespearovských ani vedeckých diskurzoch bežne neobjavujú. Shakespeare sa tu ocitá v medzipriestoroch kultúr, médií, dôb. Kniha prináša pohľady z oblasti filozofie a astrofyziky, informačných technológií a dejín divadla, stredoškolskej pedagogiky, antropológie a sociológie, kultúrnych štúdií a japonistiky, výtvarného umenia, filmu, tanca a opery, performancie a videoartu, z popkultúry a televízie, ako aj zo súčasnej drámy. Autorky a autori textov uvažujú o renesančnej astronómii a filozofii; o vnútornej slobode človeka v škrupinke mysle; o Veľkom tresku; o všadeprítomnosti všetkých minulostí; o kultúrnych kódoch a stereotypoch; o virtuálnych svetoch aj o materiálnom telesnom princípe; o slovách a obrazoch; o komikse; o vulgárnosti v rôznych jazykoch a médiách; o rituáloch; o nevysloviteľnom a (ne)viditeľnom; o apropriácii v rozličných kultúrach Európy a Ázie; o národných dejinách a národných animozitách; o hudbe, tele a pohybe; o inakosti; o ženskom princípe; o Rómoch; o legendách a mýtoch; o kultúrnej pamäti; o zabudnutých či nedokončených projektoch; o nových paradigmách; o rozdelenom aj globalizovanom svete. Zbierka s odporúčaním dvoch zahraničných recenzentov vyšla aj v angličtine (Shakespeare in Between, VŠMU Bratislava 2018).
Dar: prof. PhDr. Jana B. Wild, PhD. (DF VŠMU)

Chirstopher Hampton: Řeči líčí. Jung + Freud x Spielreinová = nebezpečmá metoda

Je inscenace Christophera Hamptona inspirována skutečností. „Režisér Vojtěch Štěpánek uchopil text režijní metodou, která není v ostravských divadlech příliš známá: monology i dialogy ozvláštňuje režijními metaforami, ve kterých využívá symbolické řeči pohybu lidského těla,“ vysvětluje v recenzi deníku ostravan.cz Ladislav Vrchovský. „Tak například dialog mezi Freudem a Jungem začínají obě postavy tváří v tvář, ale Jung se postupně uklání, posléze pokleká a nakonec uléhá k nohám Freuda a hovoří se slavným kolegou v leže s tváří zabořenou do podlahy.“ Řeči léčí jsou sondou do lidské duše a jak píše v recenzi Vrchovský, inscenace zajisté osloví každého diváka, který od divadelního představení vyžaduje nejen dramatické situace, ale také nezapomenutelné jevištní obrazy.
Dar: doc Mgr. art. Zdenka Pašuthová ArtD. (DF VŠMU)

 

Henrik Ibsen: Peer Gynt. Fantastická pouť za nalezením sebe sama

Poetické drama nejznámějšího norského dramatika a zakladatele moderního dramatu. Mladý Peer před každodenními starostmi utíká do vybájeného světa, kde může být hrdinou, generálem, císařem a vším, čím si přeje. Kým je ale on sám? Životní překážky nezdolává, ale obchází je, to, co ho tíží, nechává za sebou. Fjordy a trollí sluje střídá vyprahlá poušť a rozbouřené moře. Kam až člověk musí utéct, aby si uvědomil, že už mu nic nezbylo?
Dar: doc Mgr. art. Zdenka Pašuthová ArtD. (DF VŠMU)

 

 

 

Tadeusz Slobodzianek: Naše třída. Nedávna historie ve 14 lekcích

Na osudech deseti spolužáků (Poláků a Židů) z jedné třídy od 30. let 20. století po přelom století jednadvacátého podává obraz toho, jak jsou si i navzájem blízcí lidé schopni ublížit. „Hra zachycuje podstatu (ne)lidskosti zakořeněné v nás všech,“ říká dramaturgyně činohry Sylvie Vůjtková.           Naše třída je tak (nejen) reflexí tzv. masakru v Jedwabném z léta 1941, který byl dlouhá desetiletí přičítán Němcům. Pravda je jiná. Němci obsadili obec (kde více než 60 % obyvatel tvořili Židé) v létě 1941 a vytlačili z ní Sověty, kteří tam byli od roku 1939. Místní Poláci krátce nato (snad z popudu starosty) povraždili na 340 Židů kvůli údajné kolaboraci se Sověty. Židé totiž příchod Sovětů většinou vítali. 300 z nich Poláci doslova upálili v místní stodole. Tam také byly oběti v hromadných hrobech pohřbeny. Po válce bylo 12 Poláků odsouzeno, ale za to, že při hromadné vraždě pomáhali, nikoli za její iniciaci.
Dar: doc Mgr. art. Zdenka Pašuthová ArtD. (DF VŠMU)

 

 

Kolektív autorov: Ján Jaborník. Historik, teoretik a kritik divadla
Dar: doc Mgr. art. Zdenka Pašuthová ArtD. (DF VŠMU)

 

 

 

 

    

Jozef Raninec, Sergej Mironov: Dejiny a literatúra spevu
Jozef Raninec: Európske spevácke školy
Jozef Raninec, Sergej Mironov: Kompendium hlasového a speváckeho pedagóga
Dar: prof. PhDr. Jozef Raninec, CSc.

Censorship – A World Encyklopedia, Derek Jones (ed), 4 zväzky A-Z
Dar prof. Ing. PhDr Václava Maceka CSc. (FTF VŠMU).

Musica Slovaca pre husle a klavír, Ilja Zeljenka
Kadencia pre husle, Ladislav Burlas
Notové záznamy.

Dar Mgr. art. Vladimíra Sirotu (HTF VŠMU)

 

 

 

 


Hľadanie nového priestoru, zostavili: Eva Filová, Václav Macek
Hľadanie nového priestoru – peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika (1945-1987) je zborníkom textov o významnom filmológovi, ktorý zostavili Eva Filová a Václav Macek. Publikácia pripomína, komentuje i hodnotí všetky aspekty činorodej práce autora stoviek recenzií, desiatok štúdií, mnohých kníh i filmov.
Dar prof. Ing. PhDr Václava Maceka CSc. (FTF VŠMU).

 

 

 


FA Kudlov 2 46 – 60
Kudlovská stodola, Povojnové roky filmových ateliérov v Zlíne. Druhá časť publikácie o histórii Filmových ateliérov v Zlíne. Prvý diel série bol vydaný pri príležitosti 80. výročia filmového štúdia. Druhý diel mapuje povojnové obdobie ateliérov v rokoch 1946 až 1960.
Dar doc. Mgr. art. Štefana Komorného ArtD. a filmových ateliérov v Zlíne.

 

.


 

 

Dar z pozostalosti prof. Ivana Sokola – 1. časť noty (zobraziť PDF)
Dar z pozostalosti prof. Ivana Sokola – 2. časť noty (zobraziť PDF)

> Dar z pozostalosti PhDr. Ivy Mojžišovej Dr. h. c. (zobraziť PDF)

Anotácie vybraných kníh z daru:

Slovenská fotografia (12 B 666)
Publikácia zobrazuje taký časový úsek, v ktorom možno fotografiu na Slovensku sledovať ako súvislý fenomén, ako reťaz na seba nadväzujúcich alebo navzájom polemizujúcich tvorivých počinov, či už jednotlivcov, alebo názorových zoskupení. Autori brali do úvahy predovšetkým tie smery, osobnosti a diela, ktoré najviac prispeli k nájdeniu vlastnej tváre fotografie.

 


Tschechoslovakische Fotografen 1900 – 1940 (12 B 667)
Kniha obsahuje výber z tvorby československých fotografov, ktorej vrchol kreativity sa datuje do obdobia začiatku až do štyridsiatych rokov 20. storočia. V centre pozornosti knihy stoja šestnásti fotografi – Mucha, Drtikol, Ružička, Lauschmann, Blühová, Kubin, Aufricht, Straka, Protopopov, Marko, Wiškovský, Funke, Sudek, Rö̊̈ssler, Štyrský, Honty, ktorých tvorba s orientačným scenárom vývoja predstavuje zásadné tradície československej fotografie. Životopisy fotografov, ktoré sú pripojené k obrazovej časti, sa integrujú do kultúrnych udalostí vtedajšieho Československa a odkrývajú historické prostredie, na pozadí ktorého vznikajú ich fotografie.


Spomienky, Janko Borodáč (14 D 2939a)
Spomienky jedného zo zakladateľov slovenského profesionálneho divadelníctva prinášajú obraz nielen jeho osobného života, ale sú i vynikajúcim svedectvom doby. Kniha taktiež obsahuje chronológiu života Janka Borodáča a jeho manželky, herečky Oľgy Borodáčovej-Országhovej, tiež zoznam jeho réžií a divadelných úloh oboch manželov. 

Edične projekt pripravil PhDr. Ján Medveď.

 


Divadelník Karol L. Zachar – V zrkadle kritiky (14 D 3071a)
Značka KLZ bola najmä v nedávnych časoch, nielen v divadelných kruhoch, veľmi známa a frekventovaná. Kniha obsahuje množstvo zaujímavých kritík. Tento druhý zväzok – V zrkadle kritiky – predstavuje  K. L. Zachara v kritických reflexiách divadelných kritikov a historikov ako divadelného režiséra  od jeho prvej inscenácie až po poslednú, v II. obnovenej premiére uvedenú inscenáciu Na skle maľované.

 

 


O veciach známych i neznámych, Ján Jamnický (14 D 3237a)
Piaty zväzok prináša dôležité dokumenty, ktoré mapujú Jamnického režijnú, pedagogickú, recitátorskú a hereckú činnosť i kultúrno-politickú aktivitu.

 

 

 


Povedali… príďte, Jiří Lederer, Erich Einhorn (8 B 220)
Obsiahla kniha rozhovorov J. Lederera s našimi známymi osobnosťami, okrem iného aj s R. Hrušínským, J. Suchým, M. Formanem. J. Werichem, J. Zrzavým, O. Krejčou ad. Pôvodne vyšlo iba na Slovensku pod titulom Povedali…príďte, v Čechách až po páde totality. Publikácia je obohatená fotografiami E. Einhorna.

 


Slovenská divadelná scéenografia 1920 – 2000, Iva Mojžíšová, Dagmar Poláčková
(9 B 1059b)

Reprezentatívna obrazová slovensko-anglická publikácia zachytáva tvorbu najvýraznejších osobností slovenskej scénografie prakticky od jej vzniku až po rok 2000. Autormi jednotlivých častí knihy sú odborní pracovníci Slovenskej národnej galérie a Divadelného ústavu; editorkou projektu je PhDr. Dagmar Poláčková. Publikácia s bohatým obrazovým materiálom a odbornými štúdiami o jednotlivých etapách a osobnostiach slovenskej scénografie prináša pohľad na osemdesiatročnú históriu tejto významnej súčasti divadelnej tvorby. 


Český divadelní kostým, Věra Ptáčková, Barbora Příhodová, Simona Rybáková (9 B 1135)
První kniha o divadelním kostýmu v českých zemích s hlavní studií Věry Ptáčkové, autorky legendární České scénografie XX. století. Doplněno pohledem na současný kostým od Barbory Příhodové a do dílny významné kostýmní výtvarnice Simony Rybákové. Na 400 ilustrací především z bohatých fondů Oddělení sbírek a archivu a Fotografického fondu Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze.

 

 


Ľudovít Fulla, Katarína Bajcurová (9 B 1136)
Kunsthistorička Katarína Bajcurová prináša v monografii nový pohľad na život a dielo Ľ. Fullu. Venuje sa tvorbe tohto jedinečného umelca, ktorú dokumentuje bohatým ilustračným materiálom. Odhaľuje niektoré menej známe skutočnosti zo súkromného života, pohnútky, ktoré umelca viedli konať tak, ako konal, čo ho provokovalo aj čo inšpirovalo. Súčasťou publikácie je rozsiahly poznámkový aparát, biografia, katalóg diel Ľ. Fullu, zoznam výstav, bibliografia.

 

 


Bauhas, editori by Jeannine Fiedler and Peter Feierabend (9 B 1137)
Today, more than 85 years after its inception, the Bauhaus style still emanates vitality. As a school that strove to combine applied art with both the fine arts and technology, the Bauhaus movement has outlasted all other trends in architecture and design. The present volume provides insight into the historical, cultural, philosophical, political and pedagogical background of the 1930’s, when the Bauhaus was founded.

 


Das Bauhaus im Osten (9 B 1140)
In der umfangreichen und kritischen Untersuchung über den Einfluss des Bauhauses auf die von 1928 bis 1939 in Bratislava existierende Kunstgewerbeschule (SUR) wird erstmals umfassend die Entwicklung einer uns bisher nicht geläufigen Variante der Moderne in der Slowakei wissenschaftlich aufgearbeitet und zur Diskussion gestellt. Slowakische und tschechische Künstler wie zum Beispiel L’udovít Fulla und Mikulás Galanda in der Malerei und Grafik, Emil Bellus und Bohuslav Fuchs in der Architektur, Frantisek Tröster am Theater, Irena Blühová und Jaromír Funke in der Fotografie, Karol Plicka im Film, Júlia Horová in der angewandten Kunst besuchten diese Schule, die mit Recht zu den Keimzellen der Avantgarde in Osteuropa gezählt wird. Sie schöpften ihre Ideen aus analytischem Rationalismus, Konstruktivismus und poetischer Fantasie der Kinderkunst und verknüpften sie – dies ist das Besondere der Slowakischen Kunstgewerbeschule – mit einem auf hohem Niveau entwickelten Handwerk und einer jahrhundertealten Volkskunst. So gibt diese aufwändig illustrierte Publikation einen fundierten Überblick über die slowakische und tschechische Avantgarde der Zwischenkriegszeit und ist gleichzeitig ein farbenprächtiges Bilderwerk, das zum genussvollen Blättern einlädt.


František Tröster – Básník světla a prostoru (9 B 684a)
Scénické dílo Františka Tröstera reflektovali již jeho současníci a dodnes je předmětem řady studií, článků a odborných statí. Výlučnost Trösterova díla spočívala především v absolutní vázanosti ke scénickému prostoru. Jeho práce nemohla být ani obrazem, ani architekturou, nýbrž pouze a jenom nedílnou součástí dramatického díla.

 

 


Česká scénografie XX. století, Věra Ptáčková (9 B 692a)
Česká scénografie XX. století je výjimečná, kultovní kniha, která se dosud bohužel nedočkala reedice. Za minulého režimu patřila k těm publikacím, které se z větší části podařilo vydat bez nesmyslných cenzorských zásahů. Takže se tu můžeme v ucelené podobě dočíst o mnoha proskribovaných tvůrcích 60. let od Alfréda Radoka až po Luboše Hrůzu. Zároveň jde o zhodnocení vývoje oboru na domácí půdě od zakladatelských osobností až po současnost, čili do počátku 80. let – končí se akční scénografií.

Ptáčkové texty mají jasný názor, který se odvíjí nejenom od autorčiny erudice, ale také od potřebného vědomí souvislostí a kniha je také skvěle graficky řešená, ostatně autorem výtvarné podoby byl Libor Fára. Zahrnuje několik výtečně vybraných kolekcí (černobílé i v barvě), které představují stěžejní díla daných období.


Kresby, scénická a knižní tvorba, František Muzika (9 B 701a)
Obsáhlá monografie osvětluje myšlenkovou základnu i charakter tvorby jednoho z významných příslušníků české meziválečné avantgardy v širším rámci vývoje českého moderního umění. Jako příslušník generace Devětsilu setrvává Muzika ve svém malířském projevu i v pozdějších letech důsledně na pozicích imaginativního malířství, kterému předcházel magický realismus a primitivizující neoklasicismus. I když jeho dílo bylo v určitých dobách nedoceněno, často i zavrhováno, jeví se dnes jako trvalý a neopominutelný přínos ve vývoji nejen českého, ale i světového avantgardního umění.

 


Divadlo v české kultuře 19. století (14 C 1226a)
Sborník sympozia v Plzni 10.-12. března 1983 ; redakce: Milena Freimanová; resumé přeložily Markéta Nováková /něm./, Till Gottheinerová /ang./
Sborník sympozia pořádaného Ústavem teorie a dějin umění ČSAV ve spolupráci s Národní galerií v Praze u příležitosti 3. ročníku Smetanova festivalu v Plzni ve dnech 10. – 12. března 1983.

 

 


Kritika porozuměním, Iva Mojžíšová (9 D 540)
Kniha souborných textů 13. držitelky prestižní ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pro rok 2011 (5.10.2011). 

Iva Mojžíšová je jedna z nejvýznamnějších současných slovenských výtvarných kritiček, historiček a teoretiček umění s filosofujícími přesahy. V jejích textech nejsou rozdíly mezi uměním minulosti a současnosti, ani mezi kritikou, historií umění a teorií. Její kritiky vychází vždy ze spříznění s tvůrci. Její studie jsou analyticky jasné a přesné.
Iva Mojžíšová začala psát už v 60. letech a velkou předností jejího psaní je dosavadní platnost těchto textů. Nepředstavuje autorku, jejíž vkus a názory jsou poplatné době. Její dílo je hodnotné v širokém kontextu umění (literatury, divadla, výtvarníků a umělecké kritiky jako celku).
Tato kniha (13. svazek edice) obsahuje nadčasové statě o počátcích umělecké kritiky, dále zejména o A. Giacomettim, M. Paštékovi a o deseti dalších umělcích; tři malé portréty a dvě krátká ohlédnutí. Tradičně je uvedena také stať o autorce včetně její bibliografie.


Josef Vydra (1884 – 1959) v kontextu umělecké a výtvarně pedagogické avantgardy 20. století : historie a současnost univerzitního výtvarného vzdělávání v Olomouci ; editorky: Alena Kavčáková, Hana Myslivečková (9 C 777)
Publikace je věnována významnému výtvarnému pedagogovi, teoretikovi a organizátorovi dr. Josefu Vydrovi (1884-1959), zakladateli moderně koncipovaného Ústavu výtvarné výchovy na obnovené olomoucké univerzitě v roce 1946. Do obsahové stránky a členění knihy se částečně promítá návaznost na sympózium Pedagog a umění, uspořádané k poctě Vydrovy osobnosti v listopadu 2009 v Uměleckém centru UP v Olomouci (spoluprací Katedry výt. výchovy PF a Kat. dějin umění FF UP). První ze tří částí publ. přináší nejen biografii J. Vydry, nástin a zhodnocení jeho profesní kariéry, ale i nejobsáhlejší a nejpřesnější soupis jeho bibliografie. Druhá část publikace sleduje především historii výtvarného oboru na UP a kontinuitu jeho vývoje.


Dar prof. PhDr. Ivora Ripku, DrSc.  (zobraziť PDF)

Ukážky z daru:

Májové kvietky : Theodor Oesten, Op. 61
Zbierka ľahkých detských skladbičiek : Piano solo

 

 

 

 


Vianoce našich detí
Narodil sa Kristus Pán;
pre klavír upravil Jozef Weber

 

 

 


Ženitba : Sama nevím
Alois Jiránek
úprava: Jan Frýda
slova: Vilda Dubský

 

 

 


Zpívám si vesele, Jan Hlucháň ; revidoval Vladimír Polívka
Národní písně v nejsnazším slohu
klavír

 

 

 


 

Dar z pozostalosti doc. Evy Fischerovej – Martvoňovej – publikácie (1. časť) (zobraziť PDF)
> Dar z pozostalosti doc. Evy Fischerovej – Martvoňovej – publikácie (2. časť) (zobraziť PDF)

> Dar z pozostalosti doc. Evy Fischerovej – Martvoňovej – noty (zobraziť PDF)

Anotácie vybraných kníh z daru:

Stradivari, György Szántó  (17 D 1066a)
Kniha o houslích, houslařích, houslistech, historii rodiny Stradivariů a dalších houslařích, událostech a historii houslí od jejich vzniku až po 20.století.
Román o houslích, houslařích, houslistech, umělcích a diletantech, o tvůrčích snahách a záhadách života je komponován jako velký houslový koncert. Autor přechází ze století do století, z minulosti do našeho věku, z paláců do chatrčí s lehkostí virtuosa. Ze slov mu tryská nejen hudba, ale také barvy a dokonalé tvary. Prostřednictvím uměleckého nástroje, jímž je pro spisovatele jazyk, splývá v tomto díle řeč hudby, barev, poezie a filozofie v syntézu, která unáší čtenáře do autorova podivuhodného niterného světa.
*****

****


Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk, Eugen Suchoň (10 C 2282a)
Systematické zpracování rozšířeného tonálního systému akordického jako materiálu pro kompoziční práci. Souběžně s německým textem.

 

 

 


100 slovenských skladateľov, editori: Marián Jurík, Peter Zagar (10 C 2194b)
Editori spolu s dvadsaťštyričlenným tímom autorov sa snažili zozbierať všetky dostupné informácie o živote a diele slovenských skladateľov, pričom z chronologického hľadiska si za východiskový bod zvolili osobnosť Jána Levoslava Bellu. Kniha je vhodná pre dramaturgov, manažérov, muzikológov a všetkých záujemcov o slovenskú hudobnú tvorbu. Súčasťou každého hesla je úplný zoznam diel, bibliografia a diskografia autora.

 

 


Životy velkých skladatelů : od Monteverdiho ke klasikům 20. století (10 C 2395c)
Populárně zaměřená kniha Životy velkých skladatelů od Harolda C. Schonberga, hudebního kritika New York Times, přináší portréty osobností evropské i americké hudby, počínaje Monteverdim, až ke klasikům 20. století, zaměřené převážně na jejich životní osudy, které jsou plasticky podané a okořeněné řadou charakteristických historek i svědectví současníků. 

Autor klade důraz více na biografické detaily života skladatelů a historické pozadí, než na analýzu jejich hudby. Tím, že je prezentuje jako životné postavy, obklopené reálným prostředím své doby, umožňuje čtenáři, aby se s nimi ztotožnil, poznal, oč usilovali a lépe pochopil jejich hudební odkaz. Čtenář se seznámí se všemi velkými zjevy, s Bachem, Handelem, Mozartem, Beethovenem, Chopinem, Verdim, Wagnerem, Mahlerem a mnoha dalšími. Jsou zde i kapitoly o národních evropských školách a lehčí múze, jež inspirovala dílo vídeňských Straußů, Sullivana, Offenbacha a dalších. Pro třetí vydání autor aktualizoval obsáhlou bibliografii a rozšířil ikonografii o řadu dalších fotografií i dobových portrétů. Co zůstalo, je poutavé čtení o velkých zjevech minulosti, bohaté na historický detail a okořeněné řadou charakteristických historek i svědectvími současníků.
Barvité, poutavě podané portréty sahající od Monteverdiho až ke Carterovi a minimalistům – to je největší deviza této knihy a to jsou zároveň dějiny evropské i americké hudby v kostce.


Klang ist Leben : Die Macht der Musik, Daniel Barenboim (10 D 3134)
Klang und Stille, Rhythmus und Improvisation, pianissimo und forte – zwischen diesen Gegensätzen spielen sich nicht nur die Musik, sondern auch unser tägliches Leben und die große Politik ab. Mit »Klang ist Leben« beschreibt Daniel Barenboim eindrucksvoll, was uns die Musik mit all ihrer Emotionalität, aber auch Komplexität über das Leben lehrt. Eine sehr persönliche Reflexion über die Grundfragen unserer Existenz und die Antworten, die wir in der Musik finden können.
In Berlin und Ramallah gründete er Musik-Kindergärten, spielte Wagner und erfand das West-östliche Diwan Orchester, in dem Palästinenser und Israelis, Christen, Juden und Muslime gemeinsam musizieren. Wie kaum ein anderer bezieht Daniel Barenboim hörbar Stellung zu brennenden politischen Fragen wie dem israelisch-palästinensischen Konflikt oder dem Streit um Richard Wagners Antisemitismus.
»Musik kann zur Schärfung politischer Intelligenz beitragen«, so lautet sein Credo, das er in diesem faszinierenden Buch eindrucksvoll zum Klingen bringt. Barenboim offenbart darin die der Musik innewohnenden Strukturen, Prinzipien und Gesetze und zeigt, wie wir unser Gehör nicht nur für Musik und Töne, sondern auch die drängenden Probleme unserer Zeit schärfen können.
»Klang ist Leben« ist das Ergebnis von nahezu sechs Jahrzehnten, in denen der Ausnahmekünstler und außergewöhnliche Mensch Daniel Barenboim Musik gemacht und sich in die große Politik eingemischt hat. Ein faszinierendes Buch für alle, die von der Musik für das Leben lernen und die Musik im Leben entdecken wollen.


Život plný hudby : hudobný skladateľ Eugen Suchoň 1908-1993 v spomienkach, Danica Štilichová-Suchoňová (10 C 2379a)
Kniha ja napísaná ako spomienky na významnú osobnosť slovenského hudobného života majstra Eugena Suchoňa. Prostredníctvom jeho autobiografie máme možnosť spoznať veľa významných osobností z oblasti kultúry v Čechách i na Slovensku.

 

 


Hudobný dialóg : myšlienky k Monteverdimu, Bachovi a Mozartovi, Nikolaus Harnoncourt (10 C 2299c)
Kniha Hudobný dialóg je výsledkom Harnoncourtovej dlhoročnej pedagogickej činnosti na Hudobnej univerzite Mozarteum v Salzburgu. Autor sa v nej sústreďuje na diela Monteverdiho, Bacha a Mozarta, ktoré tvoria ťažisko jeho dirigentskej činnosti. Okrem mnohých praktických informácií o interpretačnej praxi v dobe, kedy títo skladatelia žili, tu čitateľ nájde aj dirigentov osobný postoj k úlohe súčasného interpreta starej hudby a k skladateľskému odkazu obsiahnutému vo vrcholných dielach európskej hudby – v Monteverdiho troch majstrovských operných dielach, v Mozartovom Rekviem a opere Idomeneo, v Bachových Brandenburských koncertoch, Matúšových pašiách, Jánových pašiách a Omši h mol. Prvý slovenský preklad knihy vytvorila Alžbeta Rajterová.


Rudolf Firkušný, Jiří Šafařík (10 D 3130)
Jako třetí svazek edice OSOBNOSTI byla vydána obsáhlá publikace věnovaná životu, dílu a odkazu Rudolfa Firkušného, českého klavíristy světového významu. Kromě Firkušného životopisu kniha obsahuje výběr recenzí ze světového tisku, kalendárium mistrova života, výběrový soupis jeho nahrávek, výkladový rejstřík nejdůležitejších jmen. Publikace je díky rozsáhlému autorskému kolektivu a aktivitě Masarykovy univerzity nejkomplexnějším zpracováním informací o umělci, který byl doktorem honoris causa této univerzity.

 


Jsem skladatel,  Arthur Honegger (10 E 362a)
Kniha A. Honeggera Jsem skladatel vznikla na popud spisovatele a kritika Bernarda Gavotyho, který jí dal také rozvrh a tvar. Rozmlouval se skladatelem v pařížském rozhlase o různých otázkách soudobé hudby a tyto rozhovory ho přivedly na myšlenku vydat knižně názory Mistra, vzdělaného hudebníka, skladatele světového jména, zamyšleného a hodnotícího pozorovatele dobově se měnícího obrazu hudebního života. Forma dialogu dala knížce nenucenost a formulační bezprostřednost.


Igor Stravinskij – Rozhovory s Robertem Craftem, sestavil a předmluvu napsal Ivan Vojtěch (10 D 923b)
Kniha o hudebním skladateli ruského původu, žijícím nyní trvale v USA. Vznikla z podnětu amerického dirigenta Crafta, který kladl Stravinskému otázky. Stravinský takto inspirován se zamýšlí nad dobou svého dětství a mládí v carském Rusku, nad životními a uměleckými zážitky v Paříži, Švýcarsku a USA, vzpomíná na své umělecké přátele a spolupracovníky a dává tak vznikat pozoruhodné galerii portrétů mnoha významných osobností, a to nejen skladatelů a hudebníků, ale i spisovatelů, básníků a malířů. Především se však otázky vztahují k hudbě. České vydání shrnuje látku čtyř původních svazků „Rozhovorů“ do jednotlivých tematických okruhů. Knihu doplňuje řada dokumentárních fotografií.


Musica aeterna & Ján Albrecht, Veronika Bakičová (10 C 2406a)
Kniha o súbore Musica aeterna je ako hrajúca šperkovnica. V jej priehradkách sú uložené dejiny výnimočného orchestra starej hudby, kompaktná platňa a spomienky na zakladateľa súboru. Ján Albrecht prijal v dome na Kapitulskej ulici v Bratislave nespočítateľné množstvo hostí.