Novinky vo fonde_audio

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                             logo_FB

knihy
> periodiká

> divadelné hry
> notové záznamy
audio
> video
dary


Ukážku alebo odkaz, ak je k dispozícii, spustíte kliknutím na obrázok.
Zdroj ukážok: www.youtube.com


Frederik Chopin – Ivan Gajan, klavír
Ivan Bajan koncertoval takmer v celej Európe, Tunisku, Japonsku, Thajsku, Nigérii a na Kube. Ako pedagóg na VŠMU pôsobí od roku 1989, v súčasnosti ako docent. Od roku 2004 tiež vyučuje na JAMUv Brne.. V minulosti viedol klavírne kurzy v Žiline , Mikulova a v súčasnosti pravidelne v Olomouci. Ako obsah tejto nahrávky zvolil jedny z najnáročnejších kompozícií z tvorby Chopina, ale z klavírnej literatúry vôbec. (scherzá: h mol op. 20, b mol op. 31, cis mol op. 39 E dur op. 54, Sonáta pre klavír č. 3 h mol op. 58) (zdroj: booklet CD)


 

Komorné večery vo Dvorane / KLAVÍRNE TRIÁ
V našej Koncertnej sieni Dvorana sme pokračovali v cykle Komorné večery vo Dvorane ďalším koncertom.

Predstavila sa Vám trojica našich pedagógov – Juraj Tomka – husle, Ján Slávik – violončelo a Viera Bartošová – klavír.


Klavírna suita v 20. storočí, Magdaléna Bajuszová
Výraznú časť jej umeleckej činnosti tvorí uvádzanie a propagácia menej známych klavírnych titulov ako aj pôvodnej tvorby slovenských autorov, z ktorej sú jej mnohé diela dedikované, mnohé premiérovala a nahrala na CD. Pedagogicky pôsobí ako docentka VŠMU v Bratislave.
„Výrazná predstaviteľka mladej interpretačnej generácie. Popri zodpovednom rešpektovaní autorových požiadaviek dokáže zladiť jeho štýl s vlastným tvorivým vkladom. ’Zeljenkovu ,klavírnu symfóniu‘ (Sonátu č. 9, pozn. VČ)… netlmočila iba z notového zápisu, (ale) oživila a ozvláštnila ju svojou optikou, prepojac a zjednotiac všetky vrstvy hudobného organizmu a idiomatizovaného hudobného jazyka.“ (Lýdia Dohnalová, Hudobný život 2002/1, s. 13.) (Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I., Hudobné centrum, Bratislava 2002, s. 32-33.)


Violin Solo 5,  Milan Paľa
Milan Paľa je jedným z najvýznamnejších súčasných slovenských interpretov. Jeho záber je univerzálny; v jeho repertoári figurujú diela skorších hudobných období spolu s avantgardou. Popri sólistickom pôsobení sa venuje aj interpretácii komornej hudby. Paľova kreatívna umelecká činnosť zahŕňa iniciovanie vzniku nových diel pre husle a violu. Jeho zásluhou je i realizácia obsiahlej antológie kompozícií pre sólové husle slovenských skladateľov. Spolu päť dvojalbumov je ovocím dlhodobej a náročnej tvorivej a pátracej práce počínajúc rokom 2009. Antológia je jedinečným vydavateľským počinom v rámci slovenskej hudby a svojou kvalitou a komplexnosťou posúva slovenskú husľovú tvorbu do svetových kontextov. Prezentované skladby jasne poukazujú na východiská a ovplyvnenie myslenia slovenských skladateľov sociálno-politickými a estetickými hodnotami danej doby v našej krajine. Dvojalbumy zahŕňajú široké spektrum rôznych typov kompozícií: študentské práce, didaktické skladby pre deti, diela s vykryštalizovanými štýlovými črtami hudobného myslenia skladateľov, až po nadčasové diela. Vysoká interpretačná kvalita a spôsob prezentácie diel na CD nosičoch ponúka poslucháčom nevšedný, plnohodnotný hudobný zážitok.


La Grotta Di Trofonio, Giovanni Paisiello
La grotta di Trofonio was produced in Naples at the end of 1785. The libretto by Giuseppe Palomba was adapted from one written by Giovanni Battista Casti for Salieri, whose version had been performed in Vienna only a couple of months earlier. Don Piastrone is a ridiculous figure, given to quoting from classical philosophers. He has two daughters, the frivolous Dori and the bookish Eufelia, who wish for husbands to match their characters. They are wooed by Don Gasperone and Artemidoro respectively, though the latter really prefers Dori. The cave in which the fearsome-looking magician Trofonio dwells has special properties: anyone entering will experience a complete change of personality, which can only be reversed by re-entering by another way. The situations arising from this are further complicated by the arrival of Madama Bartolina and Rubinetta, who have been deserted by the young men. Everyone is paired off by the end, not necessarily predictably or even satisfactorily. The diagram in the booklet is a helpful guide to the relationships, but the introductory article is of a mind bending opacity. The libretto available online is essential but just as badly translated.


Chansons et psaumes de la Rérorme, Dominique Visse
The Catholic Church had confined the execution of liturgical singing to a single ecclesiastical body: the ‘schola’. The Reformation, however, aimed at returning it to the congregation of the faithful. This musical practice did not end at the doors of the church or the schools, but the singing of the Psalms could be heard in the streets, the shops and in the homes of those who practised domestic polyphonic music. It was here that the Psalms and religious chansons were soon to dethrone – sometimes by simply changing the words – the popular Renaissance secular chansons, now considered ‘foolish, vain and unseemly’ – in a word, immoral. On listening to this Huguenot literary and spiritual treasury, one can only dream of what the Reformation musical tradition could have become had it not been nipped in the bud by the tragic events of the Religious Wars…


Psaumes de la Réforme, Claude Goudimel (1520 – 1572)
Psalms of the French Reformed Church, translated by Clément Marot
The French Reformed Psalter consists of paraphrases of the Psalms of David made by Clément Marot and Théodore de Bèze in the sixteenth century and set to Gregorian melodies and to melodies secular or unpublished, adapted or harmonized. More than a purely functional collection, the Huguenot Psalter is a powerful vehicle of the Protestant faith. It clarified theological, musical and aesthetic questions of the Renaissance and exercised an undeniable influence on the music of the period.


Music for Shakespeare’s Theatre
Music played an important role in the Renaissance theatre and Shakespeare brought new subtlety to its use. In a theatre without lights and sets, it fell to music to underline mood, whether for magic, comedy, feasting or pathos. Here are thirty or so settings from Shakespeare’s lifetime by Morley, Johnson, Dowland, Byrd, Ferrabosco and others, including lyrics set to ballad tunes that would have been very familiar to the actors in his company.


The play of Daniel, Ludus Danielis
The early-13th-century liturgical drama known as The Play of Daniel has been called everything from a „Christmas pageant“ to „the first opera“, and indeed it has legitimate claim to aspects of both of these references. Because the story of Daniel is laden with prophecy of the coming of the Messiah, and because of its remarkable melodic sophistication and specific dramatic features (scenes, characters, choruses, stage directions), this play was a popular production during the Christmas celebrations at France’s Beauvais Cathedral, where its various components–conducti (processionals), recitative-like solos, dialogues, and group songs–were collected and organized into the manuscript that now resides in the British Museum.


Complete Organ Music, Johann Kuhnau
Stefano Molardi’s recorded integrale of Bach’s organ music on Brilliant Classics won golden opinions from the specialist pres. As in the four volumes of that cycle, Molardi has taken care to choose instruments to match repertoire, playing two magnificent instruments by Gottfried Silbermann (Bach’s favoured organ-builder) to record the complete organ music – the first such album to do so – by Johann Kuhnau.


Dichterliebe: Lieder nach Gedichte von Heinrich Heine, Deon Van der Walt
Dichterliebe je cyklus 16 skladieb od skladateľa Roberta Schumanna, ktorý opusom 48 vytvoril vrchol romantického piesňového umenia. Cyklus bol vytvorený roku 1840 na motívy básní od Heinricha Heinna. Bolo zložené dvadsať piesní, no nakoniec v tlači ich bolo vydaných len šestnásť.

rtzte


Zo života ženy…, Klaudia Dernerová
Profilové CD opernej speváčky a sólistky Slovenského národného divadla Klaudie Dernerovej
Klaudia Dernerová – soprán, Peter Pažický – klavír, Rajmund Kákoni – akordeón, Eugen Prochác – violončelo, Klaudia Dernerová (spev)

potiuoú erntúwqoe

étuinéqwbípb á


Christian Cannabich (1731-1798), Symphonies Nos. 47-52, CD
Šesť symfónií publikovaných v Mannheimu Götzem v roce 1772 ako Op. 10 zložil Cannabich v polovici kariéry. V svojom vlastnom katalógu 76 symfonií pridelil Cannabich pre tieto práce čísla 47-52. Môžeme predpokladať, že boli publikované pomerne blízko k dátumu vzniku a pravdepodobne koncipované ako súbor. Symfonie Opus 10 sú skvelo skomponované. Je v nich množstvo jemných orchestrálnych detailov v temperamentných rytmoch. Mohutná sila otvárajúca Allegro non tanto části symfonie d moll a finále symfonie G dur obsahují mnoho štylistických prvkov, ktoré sú dnes považované za mozartovské. Pokiaľ Mozart získal svoju skvelú technickú virtuozitu pomocou vlastného pečlivého štúdia a hlubokého poznania Haydnových diel, jeho orchestrálny zvuk a zmyselnosť väčšiny jeho skladieb sú skôr dlžné dielu jeho priateľa Christiana Cannabicha.


Richard Šveda, CD
Songs – Suchoň, Mozyes, Faix, Schneider-Trnavský
Viva Musical agency, 2016
Bulletin v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.
Richard Šveda študoval operný spev na Štátnom Konzervatóriu v Bratislave a následne na Universität fur Musik und darstellende Kunst v rakúskom Grazi. Zúčastnil sa medzinárodných majstrovských speváckych kurzov Petra Dvorského, Zlatici Livorovej, Jean Henschel a ďal. V roku 2006 sa stal finalistom medzinárodnej speváckej súťaže Feruccia Tagliaviniho, v roku 2009 získal titul laureáta a špeciálnu cenu na medzinárodnej speváckej súťaži Francesc Vinas v Barcelone a v tom istom roku sa tiež prebojoval do finále a získal osobitnú cenu na renomovanej súťaži Hansa Gabora Belveder vo Viedni. Ako koncertný umelec spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, s Pražskou komornou filharmóniou, s Limburgs Symfonie Orkest sa predstavil v slávnom Concertgebouw Amsterdam a v piesňovom recitáli ho mali možnosť vidieť návštevníci vo viedenskom Musikvereinsaal. (Zdroj: SND)


Adriana Kučerová, CD
Songs – Bartók, Janáček, Martinů, Suchoň
Viva Musical agency, 2016
Informačný bulletin je v slovenskom a v anglickom jazyku.
Adriana Kučerová (* 24. február 1976, Lučenec) je slovenská operná speváčka, sopranistka. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave a Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon vo Francúzsku.
Napriek svojmu nízkemu veku Adriana vystupovala na mnohých medzinárodne uznávaných miestach, ako napríklad: Munich State Opera, Glyndebourne Festival & Touring Opera, Dallas Opera, Teatro Carlo Felice Genova, Theater an der Wien, Santa Cecilia v Ríme, Berlin State Opera, Opera de Bastille v Paríži, Teatro alla Scala, Salzburg Mozart Wochen, Houston Grand Opera, Maggio Musicale Fiorentino, Salzburg Festival, Ravenna Festival a spolupracovala s dirigentmi, ako sú Daniel Barenboim a Vladimir Jurowski. (Zdroj: Wikipédia)


Zuzana Zamborská, CD
Chopin, Debussy, Suchoň, Slavický, Čekovská
Informačný bulletin je v anglickom a slovenskom jazyku.
Zuzana Zamborská(1977) študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede Brigity Starostovej a v roku 2001 ukončila štúdium na HTF VŠMU v Bratislave pod vedením prof. Idy Černeckej, u ktorej absolvovala aj doktorandské štúdium. Po zavŕšení vysokoškolského štúdia si vzdelanie doplnila ročným študijným pobytom vo švajčiarskom Fribourghu pod vedením brazílskeho klaviristu R. Castra. Spoluúčinkovala so Slovenskou filharmóniou, s Komorným orchestrom mesta Bratislavy Cappellou Istropolitanou, s členmi Moyzesovho kvarteta, s dirigentmi Mariom Košikom, Bystríkom Režuchom. Je členkou dua s gitaristom Vladimírom Ondrejčákom (od 2008) a ako komorná partnerka vystupuje s otcom Stanislavom Zamborským v štvorručnej hre na klavíri. Nahráva pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu.


Zmeskal15 String Quartets, CD
 Nicolaus Zmeskall, Miloš Valent, DagmarValentová, Peter Vrbinčík, Juraj Kováč. – Tvrdošín : Pavlík records, 2013
Nicolaus Zmeskall – Svetová premiéra celého zachovaného diela. Kompletné zachované dielo významného slovenského hudobného skladateľa Mikuláša Zmeškala po takmer 5 ročnej práci je konečne na svete v podobe 3 CD/DVD Audio setu. Elegantné balenie – 8 stranový digipack s 48 stranovým 3 jazyčným bookletom (nemčina, angličtina a slovenčina).


MarieMarionMarie et Marion, CD
Motets & Chansons from 13th-century France
Ruth Cunningham, Marsha Genensky, Susan Helauer, Jacqueline Horner-Kwiatek. – USA
Harmonia mundi, 2014.
Inf. Bulletin je v angl., nem., fr. a tal. jazyku.
Mnoho poslucháčov sa dostalo do oblasti stredovekej hudby cez americké vokálne kvarteto Anonymous 4, ktoré má talent na výkony, ktoré sú bystré, zmyselné. Marie et Marion je niečo ako pokračovanie 1994 vydania Love Illusion skupiny, ktorá obsahovala hudbu na tému dvorskej lásky z rukopisnej zbierky známej ako Montpellier Kódex. Marie et Marion sa zameriava na konkrétny aspekt tohto repertoáru: spojenie medzi duchovnou a svetskou polyfóniou.


TrauermusikTrauermusik, CD
Johann Ludwig Bach
Johann Ludwig Bach, je známy ako „Meiningen Bach“ a  patril do jednej z vetiev rodu Johanna Sebastiana. Vznik Trauermusik bol trochu neobvyklý: Johann Ludwig zložil svoje kantáty na texty svojho patróna, vojvodu Ernst Ludwig. Tieto skladby si už vyžadujú dva zbory a veľkú škálu nástrojov a musí byť využitý každý hudobník.

 


CDPodolinecItalian Concertos from Podolínec, CD
Solamente naturali. – Bratislava : Pavian Records
Inf. bulletin v slovenskom a angl. jazyku.

 

 


WeberPiano2Piano Music Vol. 2, CD
Sonata No.2 + Grande Polonaise
Variations Opp. 6 and 55
Weber
Alexander Paley, piano

 


WeberConcerto10The Romantic Piano Concerto – 10, CD
Carl Maria von Weber
Nikolai Demidenko

 

 


BartholdyLiederOhneWorteLieder ohne Worte, CD
Felix Mendelssohn Bartholdy
Javier Perianes

 

 


LouisXIVLes Menus Plaisirs de Louis XIV de Paris à Versailles

 

 HeavenlyHarmoniesHeavenly Harmonies
A Musical Journey into the English Renaissance, 3CD
Stille antico 
Tento špeciálny set združuje tri vysoko uznávané skôr vydané nahrávky vokálneho súboru Stile Antico. Nebeská harmónia ponúka hudbu Byrd & Tallis, Puer Natus est je zbierka Tudorovskej hudby pre adventný a vianočný čas a Phoenix Rising program Tudorovskej hudby, ktorá sa točí okolo majstrovskej päťdielnej skladby Williama Byrda.