Konto používateľa_návod

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                           logo_FB

> Online katalóg OPAC – návod (PDF)

Online katalóg OPAC
Konto používateľa

Konto používateľa je účet používateľa, v ktorom môžete spravovať vlastné výpožičky, objednávky, rezervácie, predlžovať výpožičné lehoty, prezerať predchádzajúce výpožičky, poplatky a zmeniť osobné údaje.

Pre vstup do on-line katalógu nastavte kurzor na adresu a kliknite ľavým tlačidlom myši
https://katalog.vsmu.sk


Takto vyzerá úvodná stránka nášho on-line katalógu.

Vyhľadávať môžete aj bez prihlásenia do svojho konta používateľa. Pre zadanie rezervácie dokumentov, predĺženia výpožičnej lehoty alebo objednávky musíte byť prihlásený!

Prihlásenie sa na konto používateľa

Nastavte sa na riadok „Číslo ČP, alebo ISIC“ a vyplňte údaje (aj s diakritikou): Číslo čitateľského preukazu v tvare Č0XXXX alebo preukazu ISIC/ITIC číslo čipu. Pri prvom prihlasovaní dajte ako heslo svoje priezvisko. Toto heslo si môžete po prihlásení v „privátnej zóne“ zmeniť.

 

1. Jednoduché vyhľadávanie

Vyhľadáva cez jedno vyhľadávacie okno plnotextovo vo všetkých poliach každého záznamu. Vo vyhľadávacom okne môžete napísať jedno alebo viac slov, ktoré predpokladáte v popise titulu. Je možné hľadať aj časti slov, kde * (hviezdička) nahradzuje časť slova. Napríklad: Ter* or Kin*. Vedľa okna, v ktorom sa vyhľadáva sa nachádza rozbaľovacie menu so štyrmi funkciami jednoduchého vyhľadávania:

 • Fráza – vyhľadá záznamy s presným výskytom zadaného slova alebo viacerých slov.
 • Ľubovoľné slovo – vyhľadá záznamy s výskytom aspoň jedného zo zadaných slov.
 • Všetky slová – vyhľadá záznamy s výskytom všetkých zadaných slov bez ohľadu na ich poradie. Zadávajte slová s minimálnou dĺžkou 3 znaky! Pri voľbe funkcií „Všetky slová“ a „Logický výraz“ slovo s pravostranným rozšírením zadávajte v úvodzovkách! Napr.: „kin*“.
 • Logický výraz – vyžaduje použitie logických spojok AND (a) a OR (alebo) (napr. „Ter*“ OR King). V prípade, že neuvediete logický výraz, predpokladá sa použitie operátora AND. Iný príklad: ekonomika OR „mat*“.

Vyhľadávanie nerozlišuje medzi veľkými a malými písmenami, rovnako nerozlišuje slová s  diakritikou alebo bez nej. Okrem funkcie Fráza poradie slov nie je dôležité.

Po zadaní prvých troch písmen z hľadaného výrazu ponúkne vo forme tzv. našepkávača prvých desať najbližších výrazov, ktoré sa nachádzajú v databáze knižnice.

Pre obnovenie vyhľadávania už zapísaný dotaz z formulára odstránite kliknutím na príkaz Vyčistiť formulár.

2. Rozšírené vyhľadávanie

V rozšírenom vyhľadávaní môžete vyhľadávať podľa viacerých kritérií naraz. K dispozícii sú tri hlavné podmienky hľadania (Autor, Názov, Kľúčové slová), kde môžete vyplniť len jednu, alebo len dve alebo všetky tri podmienky naraz. Kliknutím na šípku hlavnej podmienky sa vám ukážu ďalšie možnosti vyhľadávania:

 • Autor
 • Názov – presný výraz – prehľadáva ako frázu
 • Kľúčové slová
 • Signatúra
 • Systematické triedenie
 • ISBN jedinečné sériové číslo knihy
 • Vydavateľstvo
 • Obsahy a média – hľadá slová v PDF súboroch s textovou vrstvou) priviazaných k bibliografickým záznamom. Pre vyhľadávanie v novších aj starších záznamoch zadajte: Kľúčové slová .OR. Obsahy a média. Táto funkcia je použiteľná aj na hľadanie článkov v periodikách.

Spresnenie vyhľadávania

 • Začína na vyhľadá záznamy, ktorých hodnoty začínajú zadaným výrazom
 • Fráza vyhľadá záznamy s presným výskytom zadaného reťazca
 • Všetky slová – vyhľadá záznamy s výskytom všetkých zadaných slov bez ohľadu na ich poradie

 • AND
 • OR

Pre spojenie jednotlivých podmienok máte na výber logické operátory AND a OR. Je veľmi dôležité pracovať s výberom operátorov AND a OR. Ak zadáte AND výsledok vyhľadávania musí spĺňať všetky zadané slová. Ak zadáte OR výsledky vyhľadávania budú také, ktoré splnia aspoň jedno z vyhľadávaných slov. Ak sa neviete dopracovať k nejakému hľadanému pojmu je dôležité pracovať aj s operátorom OR.

Výber databázy

Ak si chcete ušetriť čas, výber databázy vám umožní zvoliť si konkrétnu oblasť, z ktorej daný pojem hľadáte. Výber databázy pomáha hlavne ak hľadáte CD, DVD, platne, noty, časopisy alebo záverečné práce. V tom prípade si zvolíte výber databázy buď El. a AV dokumenty (CD, DVD, platne), hudobniny, periodiká, alebo záverečné a kvalifikačné práce. Primárne je nastavený výber databázy pod názvom Všetky fondy, ktorá umožňuje vyhľadať pojem v celom fonde.

Rok vydania

Vyberte rok a to vyplnením buď hodnoty „od„, hodnoty „do„, alebo vyplnením obidvoch hodnôt „od – do„.

Jazyk

Je možné zvoliť jazyk alebo niekoľko jazykov naraz z ponuky a to kliknutím na jazyk dokumentu, ak chcete pridať do výberu ďalší jazyk, tak podržíte klávesu Ctrl a kliknete na ďalší jazyk. Odznačenie niektorého jazyka z výberu pracuje rovnako a to podržaním klávesy Ctrl a kliknutím na už označený jazyk.

Register

Pomôcka pri vyhľadávaní. Po zadaní minimálne prvých troch znakov hľadaného výrazu systém ponúkne abecedne zoznam slov/termínov zhodujúcich sa s vypísanými znakmi pre dané pole. Následne môžete hľadaný výraz buď dopísať, alebo šípkami na klávesnici prejsť na daný výraz a klávesou Enter potvrdiť hodnotu, alebo kliknúť na výraz ľavým tlačidlom myši.

3. Zobrazenie výsledkov vyhľadávania

Po aktivovaní vyhľadávania klávesou Enter alebo tlačidlom na obrazovke Hľadať sa vyhľadané záznamy zobrazia na novej stránke ako Rozšírený zápis, ktorý si môžete zmeniť na Tabuľkový zápis. Záznamy sú prioritne zoradené podľa relevantnosti a môžu sa zoradiť aj kliknutím na hodnotu autor, názov, rok a to zostupne alebo vzostupne.

Na pravej strane zobrazených záznamov nájdete stĺpec rozdelený na autora, názov a kľúčové slovo. Slová, ktoré sa vám zdajú vhodné pre hľadaný výraz si môžete v pravom stĺpci označiť a kliknutím tlačidla Spresni vám systém vygeneruje výsledky, ktoré ste si označili v pravom stĺpci. Ak sa chcete vrátiť stačí kliknúť na tlačidlo späť a vrátite sa do pôvodného zobrazenia výsledkov.

Možné zobrazenie zoznamu nájdených záznamov

Tabuľkový zápis

Vyhľadané záznamy sú zobrazené v stĺpcoch podľa abecedy a relevantnosti. Preusporiadať záznamy môžete kliknutím na názov stĺpca (autor, názov, rok), záznamy sa následne usporiadajú podľa zvolenej hodnoty vzostupne. Opätovným kliknutím na názov stĺpca sa záznamy preusporiadajú zostupne. Kliknutím na názov dokumentu sa zobrazí jeho Detail záznamu.


Rozšírený zápis

Súčasťou záznamu sú kľúčové slová, signatúra, detailný záznam dokumentu.

Detail záznamu

Ďalšou súčasťou záznamu v rozšírenom zápise môže byť funkcia Detail záznamu, ktorá vám napovie stav dokumentu (či je dokument k dispozícii alebo požičaný).

Ak je titul dostupný, môžete si ho objednať kliknutím na tlačidlo Objednať/Rezervovať, ktoré nájdete v pravom hornom rohu detailu záznamu.

Funkcie

 • Naspäť funkciou sa vrátite o jednu stránku späť v rámci vyhľadávania
 • Hlavná stránka funkciou sa zobrazí Hlavná stránka
 • Úprava dotazu opätovne sa zobrazí vyhľadávací formulár a to buď pre jednoduché alebo rozšírené vyhľadávanie, podľa toho, kde ste naposledy vyhľadávali (pôvodnú hľadanú hodnotu/hodnoty si systém pamätá)
 • Tlač – táto funkcia vytlačí zoznam aktuálne zobrazených záznamov, každú stranu zoznamu je potrebné vytlačiť zvlášť. Zvážte zobrazenie počtu záznamov na stránku.
 • Počet záznamov na stránku môžete si zvoliť počet záznamov na jednu stránku a to: 10, 20, 30, 50 alebo 100 záznamov

4. Pomôcky pri vyhľadávaní

Čo nám napovedá signatúra

Pri zobrazení výsledkov vyhľadávania (viď. strana 4), ku každému titulu, ktorý sa nachádza vo fonde je pridelená signatúra podľa špecifickej témy. Napr. ak hľadáte noty Anglické suity I. od J. S. Bacha nájdete ich pod signatúrou 20 B 14266. Všetky signatúry vo fonde začínajúce číslom 20 vám napovedajú, že sa bude jednať o noty. Ak hľadáte nahrávku Chromatická fantasie a fuga od J. S. Bacha, pri zobrazení výsledkov vyhľadávania ju nájdete pod signatúrou DGV 142. Signatúry začínajúce písmenami (ako napr. DGV) naznačujú, že vyhľadaný titul je nahrávka a to konkrétne gramoplatňa.

Signatúra začína číslom:

 • 1 knihy na tému marxizmus
 • 2 – knihy na tému veda všeobecne, filozofia, náboženstvo
 • 3 – knihy na tému dejiny, politika, štát a právo, spoločenské organizácie, politická ekonómia, ekonómia
 • 4 – knihy na tému zemepis, národopis
 • 5 – knihy na tému matematika, prírodné vedy
 • 6 – knihy na tému technika, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, remeslá, reálie
 • 7 – knihy na tému telovýchova, hry, zábava
 • 8 – knihy na tému kultúra, osveta, pedagogika, školstvo, knihovníctvo, sociológia, tlač a rozhlas,     všeobecné encyklopédie
 • 9 – knihy na tému výtvarné umenie, scénografia
 • 10 – knihy na tému hudobné umenie
 • 11 – knihy na tému tanečné umenie
 • 12 – knihy na tému filmografia, film, televízia
 • 13 – knihy na tému jazykoveda, slovníky
 • 14 – knihy na tému umenoveda všeobecne, literárna a divadelná veda,
 • 15 – poézia, texty piesní
 • 16 – divadelné hry, libretá, scenáre
 • 17 – próza
 • 18 – diplomové, habilitačné práce
 • 19 – časopisy
 • 20 – notové záznamy diel
 • 21 – dokumentačný fond
 • 22 – diapozitívy

Signatúra začína písmenami:

 • SGV, DGV, DGM, QV – gramoplatne
 • MK, DMK – magnetofónové kazety
 • DVD – DVD
 • VDK – videokazety
 • CDR – CD – ROM

Písmeno v strede signatúry, medzi číslicami, označuje formát titulu:

Napr. signatúra 20 A 1839. Kedy veľké písmeno A naznačuje, že sa bude jednať o formát A3.

Ďalšie formáty:

 • A – A3, B – A4, C – A5, D – A6, E – A7

Vyhľadávanie tónových stupníc

 Pri vyhľadávaní tónových stupníc postupujte nasledovne:

 1. Zvoľte rozšírené vyhľadávanie.
 2. Pri výbere databázy zvoľte Hudobniny alebo El. a AV dokumenty.
 3. V podmienkach vyhľadávania v poli Kľúčové slová napíšte požadovanú stupnicu a zvoľte položku Začína na (namiesto položky Fráza alebo Všetky slová).

 

V prípade, že postupujete podľa hore uvedených krokov a nenájde vami hľadanú stupnicu v zázname, do podmienky hľadania zadajte iba autora a v tabuľkovom zápise si postupne prezrite všetky jeho záznamy. Pre rýchlejšie zorientovanie na stránke, stlačíte F3 zadáte vami hľadaný údaj (napr. g dur), následne vám prehliadač farebne vyznačí vami hľadaný pojem.