Cenník poplatkov a služieb

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                 logo_FB

> Cenník poplatkov a služieb (PDF)
> Výpožičný poriadok (skrátená verzia) 


PredmetKat. používateľaPoplatok v eurách
I. REGISTRAČNÉ POPLATKY
Registrácia používateľaA, Bbezplatne
Registrácia používateľaC3,00
Vystavenie preukazu používateľaC5,00
Krátkodobá registrácia (1 deň)C3,00
Predĺženie registrácieA, Bbezplatne
Predĺženie registrácieC3,00
Vyhotovenie duplicitného preukazu používateľaA, B, C4,00
II. CENNÍK SLUŽIEB
REŠERŠNÉ SLUŽBY
Jednorázová rešerš z externých databázA, Bbezplatne
Priebežná rešerš (1 rok)A, Bbezplatne
Jednorázová rešerš z externých databázC9,00
Priebežná rešerš (1 rok)C18,00
Príplatok za expresné vypracovanie rešeršeA, B, C4,00
INÉ SLUŽBY
ČB tlač kopírovanie A4 / jednostranná tlač(max. 24 strán)A, B, C0,05 / 1 strana
ČB tlač kopírovanie A4 / obojstranná tlač (max. 24 strán)A, B, C0,07 / 1 list
Skenovanie, A4A, B, Cbezplatne
Väzba strunová, plastováA, B, C5,00
Upozornenie SMS pred skončením výpožičnej lehotyA, B, Cbezplatne
III. SANKČNÉ POPLATKY
Oznámenie o upomienke SMS, mailomA, B, C0,30
POPLATKY ZA ONESKORENÉ VRÁTENIE
PredmetČas uplynutia upomienkyPoplatok v eurách
1.upomienka5 kalendárnych dní od uplynutia výpožičnej lehoty1,00 / za každý titul
2.upomienka30 kalendárnych dní od uplynutia výpožičnej lehoty1,50 / za každý titul
3.upomienka45 kalendárnych dní od uplynutia výpožičnej lehoty2,00 / za každý titul
Riaditeľská upomienka60 kalendárnych dní od uplynutia výpožičnej lehoty5,00 / za každý titul + poštovné
1.upomienka za krátkodobú absenčnú výpožičkuNasledujúci deň po dohodnutom termíne vrátenia1,00 / za každý titul
2.upomienka za krátkodobú absenčnú výpožičkuTýždeň po dohodnutom termíne vrátenia1,50 / za každý titul
3.upomienka za krátkodobú absenčnú výpožičku2 týždne po dohodnutom termíne vrátenia2,00/za každý titul
Riaditeľská upomienka za krátkodobú absenčnú výpožičku21 kalendárnych dní od uplynutia výpožičnej lehoty5,00 / za každý titul + poštovné
Poškodenie čiarového kódu 2,00
Knihovnícke spracovanie strateného dokumentu 5,00

Platí od: 1.2.2018


  logo-htf-innerlogo_ftflogo_df