Informačné vzdelávanie

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

> Plán podujatí na mesiac február – marec 2019


Elektronické databázy Bloomsbury Collections a Drama Online
04/02/2019 09:37

Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU dňa 6.2.2019 pripravila prednášku: „Elektronické databázy Bloomsbury Collections a Drama Online“.
Obsah prednášky:
Kolekcia Bloomsbury prináša okamžitý prístup ku kvalitnému výskumu a poskytuje knižniciam flexibilný spôsob vytvárania kolekcií e-kníh v humanitných a spoločenských vedách. Obsahuje viac ako 5000 titulov elektronických kníh s obsahom najnovších výskumných publikácií spoločnosti Bloomsbury.

V rámci databázy Drama Online môžete nájsť najkrajšie drámy: od Aeschyla až po súčasnosť, vedecké práce a prvotriedne programové texty, medzinárodne známe série Arden Shakespeare ako aj realistické diela od  Ibsena a Čechova, či preklady zahraničných diel od Bertolta BrechtaLuigi PirandellaEduarda De FilippaFranka Wedekinda a ďalšie.
V ponuke je možné nájsť niekoľko tisíc e-kníh vydavateľstva Oxford z oblasti filmu a divadla.
Prednášajúci: Dr. Pavol Baťalík, Abib, s.r.o.

Prednáška bola spojená so začiatkom skúšobného prístupu k menovaným databázam.
Skúšobný prístup je zabezpečený od 1.2.2019 do 31.3.2019.
Linky na skúšobný prístup:
https://www.dramaonlinelibrary.com/
https://www.bloomsburycollections.com/


Online CREPČ 2
30/01/2019

Spracovateľ publikačnej činnosti (EPČ), Mgr. Peter Genzor, v rámci informačného vzdelávania Ústrednej knižnice a ŠIS VŠMU zorganizoval prednášku pre Filmovú a televíznu fakultu VŠMU s praktickými príkladmi pre pedagógov a doktorandov na tému evidencie publikačnej činnosti. V priebehu prednášky mali účastníci možnosť opýtať sa na nejasnosti a porozumieť princípu elektronickej evidencie publikačnej činnosti na praktických príkladoch, resp. na dostupných > elektronických formulároch.
Prednášky podobného charakteru ponúka knižnica aj ostatným fakultám na VŠMU.
Prednáška na stiahnutie (PDF)


Prednáška Evidencia umeleckej činnosti 
14/12/2018

Naša kolegyňa Iveta Tichá zodpovedná za CREUČ v spolupráci s docentkou Mgr. art. Zdenkou Pašuthovou ArtD. z DF VŠMU zorganizovala prednášku s praktickými príkladmi pre pedagógov a doktorandov na tému Evidencia CREUČ. 

Prednáška prebehla v interaktívnom duchu, účastníci mali možnosť opýtať sa na nejasnosti a vysvetliť si evidenciu umeleckej činnosti aj na praktických príkladoch.
Podobné prednášky ponúka knižnica aj ostatným fakultám na VŠMU.


Prednáška Počítačová modifikácia digitálnych hudobných diel.
27/11/2018
Kolega Peter Genzor si pripravil prednášku, ktorá previedla účastníkov audio programom Audacity, ktorý slúži na modifikácie a skvalitňovanie digitálnych hudobných nahrávok, ako je odstraňovanie šumu, pridávanie a mixovanie zvukových stôp, nahrávanie a strih zvukového záznamu, prekrývanie a zvukové efekty.
Prednáška na stiahnutie (PDF)


Prednáškua Digitalizované historické časopisy na Internete
20/11/2018
Ústredná knižnica a ŠIS v spolupráci s docentkou Mgr. art. Zdenkou Pašuthovou ArtD. z Katedry Divadelných štúdií DF VŠMU zorganizovala prednášku Digitalizované historické časopisy na Internete.
Prednáška bola pútavým sprievodcom po Internete a jeho ponuke v oblasti voľne prístupných digitalizovaných historických časopisov: Predvoj, Kultúrny život a Divadelní noviny, ako aj databáz digitalizovaných tlačovín.
Prednáška na stiahnutie (PDF)


Prednáška Online CREPČ 2
7/11/2018
Kolega Peter Genzor v spolupráci s  docentkou Mgr. art. Zdenkou Pašuthovou ArtD., prodekankou DF VŠMU pripravil prednášku, ktorá sa týkala zavedenia do praxe nových formulárov zjednodušujúcich evidenciu publikačnej činnosti v novom systéme CREPČ 2. Tieto formuláre zároveň umožňujú digitálnu komunikáciu medzi autorom publikácie a spracovateľom publikačnej činnosti.
> Prednáška na stiahnutie (PDF)


logo-kniznica01Ústredná knižnica a ŠIS Vás pozýva na prednášku: InfoGate, BibLib, MyLib,
ktorá sa uskutoční dňa: 25.10.2018 o 10.00, č. dv. 17.
Prednáška sa bude venovať súbornému katalógu kníh InfoGate (katalóg knižnice VŠMU je jeho súčasťou), malým a osobným  knižničným systémom BibLib a MyLib. (InfoGate nájdete na: > https://www.infogate.sk )
 BibLib je informačný systém pre malé knižnice, ktorý je poskytovaný v základnej verzii zadarmo. Je vhodný pre malé knižnice ako sú knižnice na katedrách apod. s jednoduchými záznamami a správou výpožičiek.
 MyLib predstavuje možnosť evidovať si vlastnú čitateľskú aktivitu a/alebo budovať zoznam titulov, ktoré ste čítali, čítate alebo budete chcieť čítať. V MyLib si môžete budovať svoju knižnicu.
 Prednáška je určená pre pedagógov a študentov VŠMU. Prednášajúci: Mgr. Pavol Špáni, SVOP.
 Záujem prosíme nahlásiť na braun(zavináč)vsmu.sk alebo vyplňte > elektronický formulár.

logo-kniznica01

Ústredná knižnica a ŠIS Vás pozýva na prednášku z cyklu  OPAC(k)OVANIE:
dňa: 18.10.2018 o 11.30, č. dv. 22

Cyklus prednášok je zameraný na vyhľadávanie a zdieľanie informácií v OPACu (online katalógu knižnice).
Na prednášku sa môžete prihlásiť pomocou > elektronického formulára alebo na mail: kniznicavsmu@vsmu.sk .
Prihlásiť sa môžete aj jednotlivo.


NISPEZ IV – pracovné stretnutie
Dňa 9.5.2018 prebehlo na CVTI pracovné stretnutie zaoberajúce sa projektom NISPEZ IV (Národný informačný systém, podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom). Stručný obsah si môžete pozrieť tu. (PDF)


Workshop (nielen) pre open access časopisy
Dňa 19.4.2018 prebehol na CVTI workshop, ktorého téma bola viac než aktuálna. Hovorilo sa o OA časopisoch, ale aj všeobecne o OA zdieľaní vedeckých informácií.
Záznam z workshopu si môžete prezrieť na nasledujúcich videoprezentáciách.
(na spustenie treba aktuálnu verziu Adobe Flash Playera)

1. časť > https://archive.tp.cvtisr.sk?29947809
2. časť > https://archive.tp.cvtisr.sk?31115638
3. časť > https://archive.tp.cvtisr.sk?31146019


ProQuest day
Dňa 12.4.2018 sa uskutočnil seminár ProQuest day, ktorý priniesol zaujímavé informácie o možnostiach elektronického zdroja ProQuest. Môžete si pozrieť niektoré zaujímavé prednášky vo formáte PDF:

  1. > ProQest na SlovenskuLadislav Svršek, AiB
  2. > What is new from ProQuest – Čo je nové v e-zdrojoch na platforme ProQuest – Agnieszka Studencka, ProQuest
  3. > Dizertačné práce… – Ľahký prístup k najnovšiemu výskumu popredných svetových univerzít. A tiež, ako publikovať a zviditeľniť dizertačné práce z vašej organizácie, Meinhard Kettler, ProQuest
  4. > Ako publikovať a zviditeľniť vaše knihy, časopisy, zborníky, audio záznamy, či videá Alex Jenner, ProQuest

Nový InfoGate
Súčasťou cyklických prednášok OPAC(k)OVANIE sú aj informácie o novinkách v projekte InfoGate. Pozrite si > PDF súbor.

.Ústredná knižnica a ŠIS Vás pozýva na OPAC(k)OVANIE:

Cyklus prednášok zameraný na vyhľadávanie a zdieľanie informácií v OPACu (online katalógu knižnice).
Na prednášku sa môžete prihlásiť každý utorok (od 10.30 do 11.00) alebo stredu (od 14.00 do 14.30)
pomocou elektronického formulára alebo na mail: kniznicavsmu@vsmu.sk .

Minimálny počet účastníkov je 5. Skupinky s pedagógom si môžu vybrať iný deň najmenej 3 dni pred prednáškou.


Ústredná knižnica a ŠIS Vás pozýva na:

dňa 14.3.2018 /streda/ pozýva na odborné prednášky:

10.00 – 10.40  E – ČASOPISY – o karentovaných časopisoch EARLY MUSIC a MUSIC THEORY SPECTRUM s príspevkami z oblasti hudobnej teórie, estetiky, vedy a filozofie.

10.40 – 11.15 OPACkovanie – úvodná časť cyklu prednášok o možnostiach internetového vyhľadávača OPAC(online katalóg knižnice).

Vašu účasť na seminári je potrebné zaregistrovať prostredníctvom:
online formulára alebo na e-mail: kniznicavsmu@vsmu.sk.


Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU  si Vás dovoľuje srdečne pozvať na seminár:

ALEXANDER STREET

(ide o multižánrovú databázu – film, divadlo, tanec a hudba), ktorý sa bude konať dňa:

15.11.2017 (streda) v informatickej študovni /č. dv. 22/ o 10.00 hod.Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU  si Vás dovoľuje srdečne pozvať na prednášku
pod záštitou zahraničnej lektorky Marzena Giers-FidlerOxford University Press (UK) na tému :

OXFORD MUSIC & ART

v termíne 25.5.2017 o 10:00 – 11:00 h
v študovni knižnice, č. dv. 22

Prednášku bude prekladať p. Ladislav Svršek z firmy Albertina Icome, ktorá nám sprostredkováva prístup k databázam.

 

Nakoľko je uskutočnenie seminára v procese prípravy, prosíme Vás, aby ste nám svoju účasť potvrdili mailom na adrese maglenova@vsmu.sk najneskôr do 18.05.2017 (štvrtok).
 


 

Ústredná knižnica a ŠIS VŠMU  si Vás dovoľuje srdečne pozvať na odborný seminár

 

OXFORD JOURNALS A JEHO VYUŽITIE V PRAXI

 

v termínoch 6.4., 7.4.,10.04., 11.04. 2017 o 10.00 h

v študovni knižnice, č. dv. 22

 

Kolekciu e-časopisov zameraných na hudobné, divadelné a filmové umenie z databázy OXFORD JOURNALS je možné si predplatiť na rok a mať ho prostredníctvom open access vždy k dispozícii. 

 

Na odborný seminár je nutné sa prihlásiť na adrese maglenova@vsmu.sk  najneskôr do 4.4.2017.

> Stiahnite si PDF


 

Ústredná knižnica a študijno-informačné centrum VŠMU organizuje pre pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov, doktorandov a študentov VŠMU:

 cyklus prednášok

BYŤ/+/  či  NEBYŤ/-/ /informovaný/

november – január 2015 I 2016
každú stredu 14.00­-15.00 a štvrtok 10.00-11.00

informatickej študovni ÚK a ŠIS VŠMU I Zochova 1 I prízemie vľavo I dv. 22

Bližšie informácie Mgr. Lucia Ácsová I Tel +421 2 59303513 I E-mail acsova@vsmu.sk  I  kniznica@vsmu.sk

> Stiahnite si PDF


Ústredná knižnica a študijno-informačné centrum VŠMU organizuje pre pedagógov, vedecko-výskumných pracovníkov, doktorandov a študentov VŠMU

II. cyklus prednášok

REŠERŠ A PÍSOMNÁ PRÁCA – AKO NA TO?
/vyhľadávanie informácií, posúdenie relevancie vyhľadávaných informácií, získavanie orientácie v odborných textoch/

január – jún 2016
každý pondelok 14.00-15.00 a utorok 10.00-11.00

v informatickej študovni ÚK a ŠIS VŠMU I Zochova 1 I prízemie vľavo I dv. 22

Bližšie informácie I Mgr. Lucia Ácsová I Tel +421 2 59303513 I E-mail acsova@vsmu.sk I kniznica@vsmu.sk