Elektronické informačné zdroje – hudba, tanec, divadlo, dejiny

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                             logo_FB

Licencované EIZ
> Nelicencované EIZ (voľne dostupné)
    > Katalógy knižníc
    > E-knihy
    > E-periodiká
    Hudba, tanec, divadlo a dejiny umenia


Portál v rámci projektu spoločnosti Internationale Stiftung Mozarteum poskytuje prístup k zdigitalizovaným textovým dielam Wolfganga Amadea Mozarta s cieľom sprístupniť ich širokej verejnosti, pre osobnú potrebu a vzdelávacie účely. Textové dokumenty sú rozdelené do 10 tematických sekcií.

  The Brodway Archive

Archív s veľkým množstvom ukážok nahrávok s produkcie nezávislého divadelného producenta Tobyho Simkina  s 35-ročnými ocenenými skúsenosťami a dokázaným úspechom vo výrobe komerčného divadla na Broadwayi, v Londýne v West Ende aj inde po celom svete.
Je jediným expertom na Broadway so sídlom v Číne, kde viac ako desať rokov funguje jeho spoločnosť. Je výkonným producentom rôznych národných turné a show v New Yorku vrátane Savion Glover. Pre TML produkuje turné Jekyll & Hyde, The Rocky Horror Show a La Nova na Vtáčom hniezde (National Stadium) v Pekingu.

SHAKESPEREAN LONDON THEATRES
Stránka ponúka celý rad informácií o divadlách  Shakespearovskej doby. Pomocou mapiek, obrázkov a textov vás zoznámia s ich dramatikmi, ale aj s publikom, ktoré ich navštevovalo. Ukážu vám aj kultúrne rozdiely medzi jednotlivými miestami, kde divadla existovali.

Play Shakespeare.com
Webový portál plný voľne prístupných informácií o Shakespearovom diele, o jednotlivých hrách v abecedne zoradenom zozname. Môžete tu nájsť aj video záznamy Shakespearových hier. 

BORROWERS AND LENDERS
Časopis o Shakespearovej tvorbe a jeho živote. Prispievajú do neho vedci z odboru histórie divadla ako napríklad: Dr. Yousef Awad‎‎ z University of Jordan, Regina Buccola z University in Chicago, Jonathan Burton asociovaný profesor English at Whittier College, Giorgia De Santis, doktorandka na University of Rome, Sarah Hatchuel, profesorka naglickej literatúry a filmu z University of Le Havre a ďalší.

NUMERIDANCE.TV
3105 inšpiratívnych videí, rozhovorov, promo festivalov a ukážok z oblasti súčasného tanca ale aj klasického baletu. 
‎Objavte svet tanca cez webdocs, parcours a virtuálne výstavy. Náš obsah je rozdelený do kategórií, takže si môžete ľahko vybrať medzi veľkými umelecké hnutiami, témami v spoločnosti, umeleckými portrétmi a portrétmi inštitúcií.‎

 

British Library Sounds
Vypočujte si výber z rozsiahlych zbierok unikátnych zvukových nahrávok britskej knižnice, ktoré prichádzajú z celého sveta a pokrývajú celú škálu nahratých zvukov: hudbu, drámu a literatúru, ústnu históriu, divokú zver a zvuky prostredia.

Janáčkova akademie múzických umění v Brně – E-zdroje > Umenie online
Portál sprístupňuje rôzne druhy českých a zahraničných odborových elektronických informačných zdrojov (EIZ): databázy, encyklopédie, online časopisy a noviny, portály, slovníky, vyhľadávače, webové stránky inštitúcií s odkazmi na ďalšie odborové zdroje. Kategórie EIZ rámcovo korešpondujú so študijnými odbormi JAMU: divadlo (resp. performing arts, vr8tane opery, muzikálu, baletu, scénického tance, bábkového divadla a iných foriem), film, hudba, literatúra, umenie.

Server > Classical connect ponúka okrem informácií zo sveta klasickej hudby aj voľné prehrávanie nepreberného množstva nahrávok z diela Ludwiga van Beethovena.

HUDBA ONLINE

Server > hudbaonline.sk  je internetový server vo forme blogu, ktorý poskytuje používateľom rôzne informácie, najmä zaujímavosti zo sveta hudby a služby. Pre nekomerčné účely sú poskytované zdarma. Služby budú používateľom poskytnuté iba v prípade, že súhlasia s podmienkami a upozorneniami uvedenými v plnom rozsahu.

Folger DIGITAL TEXTS

Folger Digital Texts
Folger Digital Texts je zdrojom vysokokvalitných textov Shakespearových hier, sonetov a básní, či ste čitateľ, študent, učiteľ, interpret alebo digitálny vývojár. Tieto texty sú zadarmo na čítanie online a ponúkame tie isté skvelé texty zadarmo na stiahnutie. Ponúkame stiahnuteľné súbory v piatich formátoch: XML, HTML, PDF, DOC (vrátane alebo bez linkových čísiel), TXT a TEI Simple. Odporúčame, aby ste pred stiahnutím navštívili stránku Informácie a zistite, ktorý typ súboru je pre vaše potreby najvhodnejší.

Belarus Free Theatre
Bieloruské slobodné divadlo (BFT) vytvára vzrušujúce spoločenské, kultúrne a politické divadlo, ktoré zapája medzinárodné publikum všetkých vekových kategórií a povzbudzuje ich k tomu, aby spochybnili zdroj svojej slobody. BFT sa zaoberá často zanedbávanými problémami a vyzýva na zmeny vo vnímaní a politike s cieľom zlepšiť kvalitu života ľudí, ktorí inšpirovali ich predmet. Kombinujú tanečné, hudobné, filmové a úžasné snímky a vytvárajú náročné divadlo s vysokým vplyvom.
Spoločnosť sa pôvodne stretla, aby sa v Bielorusku stala expresívnym divadlom, ktoré bolo nezákonné v režime Lukašenka.

Musical Offerrings
Musical Offers je on-line, dvakrát ročne publikovaný študijný časopis hudobnej vedy, ktorého poslaním je publikovať články z akejkoľvek hudobnej oblasti: historickej, etnomuzikologickej alebo z histórie cirkevnej hudby. Každý článok uverejnený v časopise je od autora – vysokoškolského študenta a prechádza dôkladným procesom anonymného hodnotenia odborníkmi v tejto oblasti. Časopis je výsledkom snahy poskytnúť študentom motiváciu vyniknúť v historickom výskume a písaní a mať príležitosť stať sa publikovaným autorom už ako vysokoškolák. Kvalita vysoko ohodnotených a relevantných príspevkov je ponúkaná na preskúmanie aj vysokoškolským študentom v akomkoľvek type štúdia.

Bach digital - the Bach portal for research and the
practical musicians
Podrobná celosvetová databáza (CC-licencia) s digitálnymi reprodukciami
diel celej rodiny Bachovcov, je platformou pre spoľahlivé výsledky výskumu,
 lebo jednoducho miesto na prezeranie si fascinujúcich pôvodných zdrojov
J.S.Bacha a jeho synov.
> https://www.bach-digital.de/content/index.xed

 

eTHEATRE.SK
Open access databáza obsahujúca 25500 osobností divadelného sveta, 13300 inscenácií, 220 divadiel, postavy, scénografické návrhy, fotodokumentáciu, podujatia, multimédia a ďalšie zaujímavé informácie. > etheatre.sk

 

Open Music Library
Ľudia, časopisy, video aj audio nahrávky.
Stačí sa zeregistrovať a máte k dispozícii nepreberné množstvo hudobného materiálu.
https://openmusiclibrary.org/

 

Časopisy s hudobnou tématikou – Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB):
> http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=SPGK&colors=7&lang=en&notation=LP-LZ&notation=LP-LZ – otvorený zdroj časopisov z odboru muzikológie Univerzitnej knižnice v Regensburgu.
Návod na použitie je k dispozícii TU (Slovenská pedagogická knižnica)


FOND Tradičnej ľudovej kultúry – FOND TĽK
> http://fondtlk.sk/sk/index/ – otvorený zdroj ľudových tancov, hudby a kultúry


> http://www.imslp.org/wiki/Hlavna_stranka zdieľanie svetovej hudby vo verejnom vlastníctve.


http://www.wga.hu/index1.htmlWeb gallery of Art – Web galéria umenia, hudby a architektúry.

logo_VienaSymphonicLib
> https://vsl.co.at/en/Music – Viena Symphonic Library – stovky záznamov symfonickej hudby s možnosťou výberu podľa autorov.

> https://www.ceeol.com/ – CEEOL: Central and Eastern European Online Library
> http://www.loc.gov/jukebox/ – prístup k 40 000 záznamov hudby z rôznych žánrov spred roka 1930 s možnosťou výberu podľa autora, žánra, roka a iných kritérií

> https://archive.org/details/78rpm – voľný prístup k digitalizovaným nahrávkam starej hudby z platní na rýchlosť 78

> http://mus.jib.cz – prístup k informačným zdrojom v oblasti hudby

> http://vis.idu.cz – virtuálna študovňa z oblasti divadla

> http://the-artists.org – umelecký slovník z oblasti sochárstva a fotografie; od r. 1 900, vrátane biografií a článkov

> www.classical.net – viac než 5 000 klasických predstavení od rôznych hudobných skladateľov

> www.classicalarchives.com – umožňuje sťahovanie klasickej hudby súborov vo formáte MIDI

> www.8notes.com – bezplatné sťahovanie notových materiálov

> www.freesheetmusic.net – táto stránka poskytuje žánrovo rozmanitejšie hudobniny, avšak len oveľa obmedzenejší výber skladieb, na druhej strane však tu možno získať nielen partitúru, ale aj jednotlivé party

> www.free-scores.com – moderné, klasické noty pre všetky hudobné nástroje; platforma pre skladateľov, aranžérov a vydavateľov

> www.sheetmusicarchive.net – obrovská zbierka viac ako 22 000 diel klasickej hudby s viac ako 100 000 stránok hudobnín

> www.naxos.com – databáza klasickej hudby, ktorá obsahuje takmer 40 000 CD s viac než 562 100 skladbami. Nájdeme tu cez 700 operných diel, slovníček hudobných pojmov, rozbory skladieb a mnoho ďalších

> www.musicweb-international.com – slovník hudobných skladateľov

> http://www.zonicweb.net/music/musictechnologydictionary.htm – slovník hudobných technológií

> www.humanart.cz – výrazový slovník z oblasti fotografie, výtvarného umenia, hudby a literatúry

> www.musical.cz – muzikálový slovník

> www.ceskyhudebnislovnik.cz – slovník českej hudobnej kultúry

> http://dme.mozarteum.at – notové listy Mozartových skladieb

> www.classiclive.com – internetový portál symfonických orchestrov

> www.musica.cz – český muzikálový server

> www.hc.sk – portál Hudobné centrum v Bratislave

> www.jan-cikker.org – informácie o živote a diele slovenského skladateľa

> www.bach.mysteria.cz – významný hudobný skladateľ 18. stor. J. S. Bach

> www.jsbach.org – domovská stránka J. S. Bacha

> www.baroquemusic.org – portál o barokovej hudbe

> www.musicandhistory.com – hudobná história v kontexte svetových udalostí

> www.eurodancehits.com – tanečný slovník

> www.artmuseum.cz – celosvetová databáza umeleckých smerov, autorov, múzeí a galérií

> www.wikiart.org – encyklopédia umeleckých diel

> www.amaterskedivadlo.cz – databáza českého amatérskeho divadla

> www.digizone.cz – slovník pojmov z oblasti televízie a digitálneho vysielania

> www.artcyclopedia.com – encyklopédia umeleckých diel

> www.ceadata.eu – on-line databáza výtvarného umenia a kultúry povojnovej strednej Európy

> www.googleartproject.com – 17 popredných galérií výtvarného umenia v 9 krajinách svet