Elektronické informačné zdroje – e-knihy

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                             logo_FB

Licencované EIZ
> Nelicencované EIZ (voľne dostupné)
    > Katalógy knižníc
    E-knihy
    > E-periodiká
    > Hudba, tanec, divadlo a dejiny umenia


> https://www.doabooks.org/doab?uiLanguage=en
Hlavným cieľom portálu DOAB je zvýšiť čítanosť kníh v otvorenom prístupe Open Access. Akademickí vydavatelia boli vyzvaní, aby poskytli metadáta svojich OA kníh pre DOAB. Metadáta sú zdielané, aby sa maximalizovalo ich šírenie, viditeľnosť a dostupnosť. Adresár je otvorený pre všetkých vydavateľov, ktorí publikujú akademické, recenzované knihy v otvorenom prístupe. Je v ňom prístupných 16753 akademicky recenzovaných kníh a kapitol od 317 vydavateľov.

> https://www.bloomsburycollections.com/search?newSearchRecord&browse&product=bloomsburyOpenAccess
Vydavateľstvo Bloomsbury ponúka databázu sto osemdesiatich voľne prístupných e-kníh.

> https://www.peterlang.com/browse?access=open&level=parent&pageSize=10&sort=datedescending&t=A1 –
Vydavateľstvo Peter Lang ponúka k voľnej dispozícii vyše 1400 recenzovaných odborných kníh a je jedným z predných vydavateľstiev, ktoré ponúka knihy s otvoreným prístupom pre humanitné vedy.


>
 http://www.metmuseum.org/art/metpublications – 422 kníh o umení zdarma


> http://ebooks.adelaide.edu.au – zbierka e-kníh z rôznych vedných odborov; asi 1 500 diel klasickej literatúry, vedy a techniky


http://openlibrary.org – voľne prístupné knihy v oblasti humanitných a spoločenských vied,  vyše 5 000 titulov plných textov kníh a časopisov. Obsahuje aj tituly z 18. a 19. Storočia


> http://www.oapen.org/home – voľne prístupné knihy z oblasti humanitných a spoločenských vied


> http://texty.citanka.cz – projekt, ktorý sprístupňuje plné texty diel českých autorov


> http://librivox.org – portál sprístupňujúci audionahrávky kníh v rozličných jazykoch. Ponúka aj možnosť rozširovania ponuky audiokníh nahraním vlastnej nahrávky a jej nekomerčným sprístupnením verejnosti


> http://zlatyfond.sme.sk – digitalizovaná zbierka diel klasikov slovenskej literatúry


> www.bibliomania.com – voľne dostupná literatúra s viac než 2000 textov


> www.mlp.cz/karelcapek – diela Karla Čapka k stiahnutiu digitálny archív


> www.palmknihy.cz – distribúcia elektronických kníh


> www.antikvariatik.sk – antikvariát kníh


> www.gutenberg.org – plné texty, obsahuje náučnú literatúru, literatúru a historické tlače. Literatúra cca v 50 jazykoch. Možnosť vyhľadávať podľa autorov, názvov aj v plných textoch.


> www.fullbooks.com – krásna literatúra, plné texty kníh abecedne zoradené podľa názvu


> www.classicreader.com – krásna literatúra, plné texty kníh členené podľa žánrov


> http://infomotions.com – krásna literatúra, plné texty kníh členené podľa autora, názvu


> www.klasici.sk – plnotextová on-line internetová knižnica digitálnych diel v slovenskom jazyku – slovenskí klasici, rozprávky, nové diela


> www.thefreelibrary.com – fulltextová databáza zo všetkých vedných odborov