Elektronické informačné zdroje – katalógy knižníc

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                             logo_FB             

Licencované EIZ
> Nelicencované EIZ (voľne dostupné)
    Katalógy knižníc
    > E-knihy
    > E-periodiká
    > Hudba, tanec, divadlo a dejiny umenia


logoEuropLybrarylogo_DeutchNazBiblogo_UnivWienlogo_JagelonskaUnivJagelónska univerzita Krakov

 


logo_UPOlomouc 

 

ART Oborová brána umění a architektura

 


Súborný katalóg slovenských knižníc InfoGate
> www.infogate.sk

 SkKnižnica_logo
> Portál on-line katalógov a zbierok slovenských knižníc
logo_SNK

 

> Slovenská národná knižnica

 

logo_ParlamentKniznica> Parlamentná knižnica Národnej rady SR

 

logo_UnivKniznica

 

 

> Univerzitná knižnica Bratislava
logo_CVTI

> Centrum vedecko-technických informácií SR

 

 Slovenská pedagogická knižnica
> https://chamo.kis3g.sk/search/advanced?theme=spk
> http://www.spgk.sk/?katalogy-1

 

 Slovenský filmový ústav
> http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/vyhladavanie/?src=sfu_un_cat-0,sfu_un_cat-1,sfu_un_auth
> http://www.sfu.sk/

  Divadelný ústav Bratislava
> http://lib.theatre.sk/katalog/

> http://www.theatre.sk/sk/sluzby-2/kniznica/

 Ústredná knižnica SAV
> https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=uksav


Bibliografia dejín Slovenska – Historický ústav SAV

> http://portaro.eu/husav/

Mestská knižnica Bratislava
http://www.mestskakniznica.sk/

Staromestská knižnica Bratislava
> http://katalog.starlib.sk/

Miestna knižnica Petržalka
> http://www.kniznicapetrzalka.sk/online-katalog/

Knižnica Bratislava – Nové Mesto
> http://opac.kbnm.sk/opac?fn=main


Jednotná informační brána – ČR
> http://www.jib.cz/V?RN=470614086