Elektronické informačné zdroje

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

E – databázy s licenciou
> E – databázy voľne dostupné
    > Katalógy knižníc
    > E – knihy
    > E – periodiká
    > Hudba, tanec, divadlo a dejiny umenia


Elektronický časopis Theatre Research International
Knižnica VŠMU Vám sprístupnila elektronický časopis Theatre Research International.

Časopis publikuje články o divadle v ich sociálnych, kultúrnych a historických súvislostiach, v ich vzťahu k iným médiám ako aj iným oblastiam výskumu.

Vstupný bod: > https://www.cambridge.org/core/journals/theatre-research-international

 

.


Elektronická verzia časopisu PROJECTIONS
Pre VŠMU sme sprístupnili elektronickú verziu časopisu Projections: The Journal for Movies and Mind.

Časopis Projections je interdisciplinárny, recenzovaný časopis, ktorý skúma, ako myseľ prežíva, chápe a interpretuje audiovizuálne a narativne štruktúry filmu a iných vizuálnych médií. Časopis sa usiluje uľahčiť dialóg medzi vedcami a priniesť štúdium pohyblivých obrazových médií do popredia súčasnej intelektuálnej diskusie.
Vstupný bod: > https://journals.berghahnbooks.com/projections
N
a stránke si zvolte „Current Issue“ a môžete čítať a sťahovať články vo formáte PDF. K dispozícii je archív časopisu až do roku 2007.


Elektronická databáza Contemporary World Drama
Pre VŠMU bola sprístupnená databáza Contemporary Wordl Drama. Databáza ukazuje bohatosť a rozmanitosť súčasného divadla a dramatického umenia cez diela známych i začínajúcich dramatikov z celého sveta, ktoré mali nedávno premiéru a neboli doteraz vydané.

Vstup do databázy: > https://search.alexanderstreet.com/codr

Stručný návod:
základné vyhľadávanie > https://search.alexanderstreet.com/codr – zadajte hľadané slovo, meno alebo názov
pokročilé vyhľadávanie > https://search.alexanderstreet.com/theatre/advanced-search – všade, v názve, tvorcoch, témach, či postavách. Možno zúžiť podľa jazyku textu. K vyhľadávacím poliam sú k dispozícii indexy termínov.
prezeranie obsahu podľa názvov, autorov, žánrov a tém – vodorovná čierna lišta na > https://search.alexanderstreet.com/codr
– K dispozícii sú rôzne formáty na vytvorenie citácií, možnosť poslať odkaz na video e-mailom, zdieľať videá alebo ich vkladať do e-learningových portálov.
– Po vytvorení osobného účtu je možné vytvárať playlisty. Ďalej vkladať záložky a čítať texty na mobilnom telefóne.
– Pokiaľ sa dostanete na > https://search.alexanderstreet.com/, budete vyhľadávať alebo prezerať všetky texty, audio a video nahrávky dostupné na platforme Alexander Street. Vo výsledkoch vyhľadávania si vyberiete, či chcete zobrazovať len dokumenty, ktoré máte dostupné alebo aj tie, u ktorých sú dostupné len ukážky.
Licencia je zakúpená do 31.12. 2019.


Nový individuálny prístup k licencovaným e-zdrojom CVTI
CVTI inovovalo rozhranie pre vzdialený prístup k svojím e-zdrojom. Teraz je možný > individuálny vzdialený prístup k e-zdrojom. Je potrebné iba vytlačiť a vyplniť prihlášku (vo formáte DOC). Podpísať ju, oskenovať a poslať na mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk . Následne stačí uhradiť 3 eur podľa pokynov > tu. Dostanete prístupové dáta a môžete využívať Web of ScienceScopus a iné databázy, ktoré sprostredkuje knižnica CVTI cez projekt NISPEZ IV (Národný informačný systém, podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom).
Prehľad elektronických  databáz je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF: > tu


Sprístupnenie databázy Springer eBooks cez vyhľadávač spoločnosti SUWECO
Po počiatočných problémoch s pripojením, sme zabezpečili prístup k databázam Springer eBook Collection priamo cez vyhľadávač NAVIGA.
Kompletný návod na ovládanie vyhľadávača NAVIGA nájdete >TU.
Elektronické knihy vydavateľstva Springer zahŕňajú celé spektrum vedeckých odborov od technických, prírodovedných, lekárskych vied až po humanitné odbory. K dispozícii máte cez 66 000 publikácií. Springer eBooks zabezpečuje jednoduché vyhľadávanie – celý obsah je plne indexovaný a prehľadávateľný po jednotlivých kapitolách. Springer eBooks nemajú žiadne DRM obmedzenia pre používateľov, čo zaisťuje ich flexibilné využitie.

Vstupný bod z počítačov knižnice na VŠMU je: > http://naviga.cz, prihlasovacie meno: vsmu. Heslo zašleme na vyžiadanie e-mailom, ktorý pošlete na adresu: braun(zavináč)vsmu.sk.
Po prihlásení, tituly nájdete v záložke Alphabet. Viď obrázok:

Pre vyhľadávanie môžete použiť aj obidve hľadania: „Jednoduché“ a „PPokročilé.“


Prístup do databáz Academic One File, General One File a InfoTrac Custom Journals spoločnosti GALE

Cez národnú licenciu Slovenskej Národnej Knižnice v Martine máme prístup k päťdesiatim elektronickým časopisom z balíka InfoTrac Custom Journals. Vstupným bodom z VŠMU je: > http://www.galepages.com/vsmu .
Pre efektívne vyhľadávanie vo všetkých troch databázach naraz odporúčame využiť funkciu Gale PowerSearch.
Zoznam časopisov navrhnutých pre jednotlivé fakulty aj s anotáciami si môžete stiahnuť TU vo formáte PDF.

Viac informácií o spoločnosti GALE a SUWECO sa dozviete tu:  > stiahnuť PDF súbor.
Pomoc pri vyhľadávaní v databázach nájdete tu: > stiahnuť PDF súbor.


Individuálny prístup k licencovaným e-zdrojom Univerzitnej knižnice v Bratislave


Stačí si len vybaviť čitateľský preukaz do Univerzitnej knižnice a máte umožnený prístup k > e-prameňom.
Zvolíte „Mimo UKB“. Prihlasovacie meno je číslo preukazu a heslo je dátum narodenia v tvare DDMMRRRR + iniciály používateľa veľkými písmenami.
Od 13.6.2018 je spustený vzdialený prístup do encyklopédie > Die Musik Geschichte und Gegenwart.


Individuálny prístup k licencovaným e-zdrojom CVTI

Cez CVTI je možný individuálny vzdialený prístup k e-zdrojom. Je potrebné iba vytlačiť a vyplniť prihlášku (vo formáte DOC). Podpísať ju, oskenovať a poslať na mail: terezia.misovicova@cvtisr.sk . Následne stačí uhradiť 3 eur podľa pokynov tu. Dostanete prístupové dáta a môžete využívať Word of Science, Scopus a iné databázy, ktoré sprostredkuje knižnica CVTI (Národný informačný systém, podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom).


nature.com

Sprístupnenie databázy

Cez projekt NISPEZ IV majú používatelia z VŠMU prístup do databázy > Springer Nature.
Springer Nature je najväčším vydavateľom akademických kníh a najvplyvnejších svetových časopisov a priekopníkom v oblasti otvoreného výskumu. Prostredníctvom svojho portfólia časopisov umožňujú výskumníkom, študentom, učiteľom a odborníkom prístup k technologickým, vedeckým, medicínskym, spoločenským a humanitným vedám. Portfólio časopisov Springer obsahuje viac ako 2500 anglických a viac ako 150 nemeckých časopisov. Springer ponúka vysoko citované časopisy z 11 rôznorodých oblastí. Časopisy sú ľahko dostupné cez SpringerLink, platformu, ktorá poskytuje prístup k miliónom zdrojov. Platforma obsahuje taktiež Biomed Central a SpringerOpen.


  
Sprístupnenie databázy

Cez projekt NISPEZ IV majú používatelia z VŠMU prístup do databázy > Springer eBooks a Springer Link.
Elektronické knihy vydavateľstva Springer zahŕňajú celé spektrum vedeckých odborov od technických, prírodovedných, lekárskych vied až po humanitné odbory. Springer eBooks zabezpečuje jednoduché vyhľadávanie – celý obsah je plne indexovaný a prehľadávateľný po jednotlivých kapitolách.

Springer eBooks obsahuje 20 tematických kolekcií:

The Springer Science, Technology and Medicine Collection (STM):
• Biomedical & Life Science
• Chemistry & Materials Science
• Computer Science
• Earth & Environmental Science
• Energy
• Engineering
• Mathematics & Statistics
• Medicine
• Physics & Astronomy
• Professional & Applied Computing

The Springer Humanities and Social Sciences Collection (HSS):
• Behavioral Science & Psychology
• Business & Management
• Economics & Finance
• Education
• History
• Literature, Cultural and Media Studies
• Political Science & International Studies
• Philosophy & Religion
• Social Sciences
• Law & Criminology


     

 

Sprístupnenie elektronických časopisov
Od 18.1.2018 do 31.12.2018 sú z VŠMU prístupné dva karentované elektronické časopisy z Oxford Academic Journals:

Music Theory Spectrum – link: > https://academic.oup.com/mts
Early Music – link: >  https://academic.oup.com/em

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU uhradila zo svojich finančných prostriedkov ročnú licenciu
na dva karentované elektronické časopisy z Oxford Academic Journals.

S časopismi je možné pracovať z počítačov na VŠMU.


ALEXANDER STREET
Do 9.12.2017 je z VŠMU umožnený voľný prístup do databázy ALEXANDER STREET. Môžete sa prihlásiť cez link:
> https://search.alexanderstreet.com/musc  alebo
https://search.alexanderstreet.com/theatre alebo priamo cez poskytovateľa:
>  www.infozdroje.sk


THE ROYAL SOCIETY
Vydavateľstvo The Royal Society od 29.11.2017 sprístupnilo celý archív časopisov od roku 1665 do 1996. Nájdete tu články vedeckých velikánov, ako sú Sir Christopher Wren, Benjamin Franklin, James Clerk Maxwell, Alan Turing, Kathleen Lonsdale, Stephen Hawking či Dorothy Hodgkins. Články sú dostupné do 24. 1. 2018.

Prehľad časopisov: > https://royalsociety.org/journals/#listing
Pokročilé vyhľadávanie a prehľad tém: > http://royalsocietypublishing.org/search/


springerlink

Databázové kolekcie sú sprístupňované v rámci realizácie národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja (NISPEZ). Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

SpringerLink
Abstraktová a plnotextová databáza, ktorá umožňuje prístup k článkom z 2 251 titulov recenzovaných odborných časopisov a ku 43 618 online knihám vydavateľstva Springer. Plné texty článkov sú prístupné od r. 1997. Databáza zahŕňa rôzne tematické oblasti, prírodné vedy, technické odbory, medicínu a biomedicínu, ekonomické vedy, humanitné a spoločenské vedy.

Prístup do databázy (lokálny prístup): www.infozdroje.sk.


EBSCOhost
ebscohost

Kolekcia 15 databáz pokrýva oblasť prírodných, spoločenských a ekonomických vied. Celkovo sa v týchto databázach nachádza 19 817 plnotextových časopisov. Databáza je sprístupnená pomocou Slovenskej národnej knižnice www.snk.sk, ktorá nakupuje databázy ako národnú licenciu. Do databázy EBSCO vstupujeme kliknutím na hyperlinku „EBSCOhost Web“, ktorá sa zobrazí na úvodnej stránke.

Výber zo zoznamu EBSCO databáz:

  • Academic Search Complete – najväčšia svetová multidisciplinárna databáza, ktorá obsahuje okolo 5 000 titulov časopisov s plnými textami článkov
  • Business Source Premier
  • Humanities Intermational Complete
  • ERIC
  • Library, Information Science & Technology Abstracts
  • Newspaper Source
  • Teacher Reference Center

Prístup do databázy: http://search.ebscohost.com


Scientia.sk
scientia

– vyhľadávací portál pre vedu a výskum

Tento portál umožňuje používateľom z jedného rozhrania súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých e-zdrojoch (licencovaných aj voľne dostupných databáz), ktoré sú orientované na oblasť výskumu a vývoja. Prístup do databázy: http://scientia.cvtisr.sk