Elektronické formuláre

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

Služby knižnice
> Napíšte nám

> Žiadanka na rešerš

Registrácia MVS pre knižnice
Elektronická žiadanka MVS na dokument
Elektronická žiadanka MVS na kópie

> Návrhový lístok na kúpu

Akcie knižnice
>
 Prihláška na seminár
Prihláška na cyklus prednášok 
OPAC(k)OVANIE

CREUČ
Tanečné umenie:

> Formulár pre registráciu umeleckej činnosti HTF VŠMU, Katedra tanečnej tvorby (XLS)

Hudobné umenie:
>1 Formulár pre registráciu umeleckej činnosti – jednoduchý
 (DOC)
>2 Formulár pre registráciu umeleckej činnosti – rozšírený (DOC)
>3 Formulár pre registráciu umeleckej činnosť – hromadný HTF VŠMU (XLS)

CREPČ 2
Formulár (Kn)  Kniha (XLSX) – aktualizované 02.04.2019
Formulár (Zb)  
Zborník (XLSX) – aktualizované 02.04.2019
Formulár (Ča)
 Časopis (XLSX) – aktualizované 21.03.2019
>
 Formulár (Čl)  Článok (XLSX) – aktualizované 02.04.2019
Formulár (Kp) Kapitola/Príspevok (XLSX) – aktualizované 02.04.2019
Formulár Ohlasy (XLSX)

Formulár Podujatie (XLSX)
Formulár Projekt (XLSX)

Formulár Inštitúcia (XLSX)

Formulár Osoba (XLSX)