Elektronické formuláre

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

Služby knižnice
> Napíšte nám

> Žiadanka na rešerš

Registrácia MVS pre knižnice
Elektronická žiadanka MVS na dokument
Elektronická žiadanka MVS na kópie

> Návrhový lístok na kúpu

Akcie knižnice
>
 Prihláška na seminár
Prihláška na cyklus prednášok 
OPAC(k)OVANIE

CREUČ
> Formulár Registrácia umeleckej činnosti HTF VŠMU (XLS)

> Formulár Registrácia umeleckej činnosti HTF VŠMU, Katedra tanečnej tvorby (XLS)

CREPČ 2

Formulár (Kn)  Kniha (XLSX)
Formulár (Zb)  
Zborník (XLSX)
Formulár (Ča)
 Časopis (XLSX)
>
 Formulár (Čl)  Článok (XLSX)
Formulár (Kp) Kapitola/Príspevok (XLSX)
Formulár Ohlasy (XLSX)

Formulár Podujatie (XLSX)
Formulár Projekt (XLSX)

Formulár Inštitúcia (XLSX)

Formulár Osoba (XLSX)