Publikačná činnosť VŠMU

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

Kontakt

Mgr. Peter Genzor
spracovateľ EPČ
tel.: 02/ 59 303 528
e-mail: genzor@vsmu.sk
Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU
Zochova 1, /č.dv. 13/
Bratislava

Konzultácie

po – pia: 8.30 – 12.00 12.30 -16.00

Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti

http://www.crepc.sk/portal?fn=SearchForm
CREPČ 2
CREPČ 1

Interná databáza publikačnej činnosti knižnice VŠMU

https://katalog.vsmu.sk/opac?fn=searchform
Zvoľte: Výber databázy – Publikačná činnosť – Autor (Názov, Rok vykazovania PČ…)
Výsledkom hľadania je zoznam publikácií od konkrétneho Autora  (Názvu, Roku vykazovania PČ…)


Formuláre pre CREPČ 2

> Formulár (Kn)  Kniha (XLSX)
Formulár (Zb)  
Zborník (XLSX)
Formulár (Ča)
 Časopis (XLSX)
>
 Formulár (Čl)  Článok (XLSX)
Formulár (Kp) Kapitola/Príspevok (XLSX)
Formulár Ohlasy (XLSX)

> Formulár Podujatie (XLSX)
> Formulár Projekt (XLSX)

> Formulár Inštitúcia (XLSX)

> Formulár Osoba (XLSX)


Podklady pre zaevidovanie publikačných prác a ohlasov

Vykazovacie obdobie 2018 naďalej trvá do 31.3.2019, vykazovacie obdobie 2019 začína 1.4.2019 a trvá do 31.1.2020.

Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie
 (PDF) – aktualizácia január 2018
Kódovník oblastí výskumu (XLS)
> Skupiny a kategórie – MŠVVaŠ SR (PDF)
> Zoznam slovenských vedeckých časopisov NISPEZ IV


Všeobecné manuály CREPČ 2

Manuál na čistenie a úpravu inštitúcií v CREPČ 2 (PDF) – aktualizácia 11.10.2017
Manuál na čistenie a úpravu osôb v CREPČ 2 (PDF) – aktualizácia 11.10.2017
Základné časti CREPČ 2 (PDF)
Typológia polí a ovládacích prvkov CREPČ 2 (PDF)
Vyhľadávanie v CREPČ 2 (PDF)

Princíp evidencie v CREPČ 2 (PDF)
Tvorba ohlasov (PDF)
Import záznamov z KIS do CREPČ 2 (PDF)
Manuál pre autorov (PDF)


Manuály k evidencii zdrojových dokumentov v CREPČ 2

Manuál Kniha (PDF)
Manuál Zborník (PDF)
Manuál Časopis (PDF)
Manuál Článok (PDF)
Manuál Kapitola / Príspevok (PDF)
Manuál Norma (PDF)
Manuál Patent (PDF)
Manuál Inštitúcia (PDF)
Manuál Osoba (PDF)
Manuál Podujatie (PDF)
Manuál Projekt (PDF)


Videomanuály CREPČ 2 (youtube)

Manuál na ovládanie videí (PDF)
Vyhľadávanie záznamov svojej vysokej školy
Vyhľadávanie záznamov svojej vysokej školy s návrhmi na úpravu
Vyhľadávanie záznamov svojej vysokej školy nespracované konkrétnym používateľom
Vyhľadávanie záznamov svojej vysokej školy bez štátnej dotácie
Zápis rozsahu strán článku
Overovanie záznamov v externých databázach (prostredníctvom vyhľadávania)
Overovanie záznamov v externých databázach (podľa zadaného ID)
Výmena osôb v zázname bez zmeny ich poradia


Doplňujúca dokumentácia

Typológia polí a ovládacích prvkov CREPČ 2 – prezentácia (PDF)
Formuláre pre tvorbu záznamov v CREPČ 2 – prezentácia (PDF)
Princíp fungovania CREPČ 2 (PDF)
Životný cyklus záznamu v CREPČ 2 (PDF)
Princíp vytvárania väzieb medzi citovanými a citujúcimi záznamami (PDF)
Výber príznaku štátnej dotácie – nový záznam (PDF)
Výber príznaku štátnej dotácie – úprava záznamu (PDF)
Väzby medzi entitami (PDF)
Väzby medzi entitami a záznamami (PDF)


Individuálny prístup k licencovaným e-zdrojom Web of Science, Scopus

Prístup k licencovaným e-databázam Web of Science, Scopus, ktorý sprostredkováva knižnica CVTI cez projekt NISPEZ IV (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku) je možné získať len individuálne.

Postup prihlásenia:

  1. Vytlačíť a vyplniť prihlášku (DOC) z odkazu:
    http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//e-zdroje/prihlaska_EIZ.doc
  2. Naskenovanú prihlášku s vaším podpisom pošlite na adresu:
    terezia.misovicova@cvtisr.sk
  3. Uhradiť poplatok vo výške 3,- EUR podľa pokynov tu.

Legislatíva

Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2019 (PDF) – aktuálizácia 14.2.2019 (PDF)
> Príloha k metodickým pokynom CREPČ 2019 – prehľad nových, zrušených, zlúčených kategórii EPC v zmysle Vyhlášky (PDF)
Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie – aktuálizácia február 2019 (PDF)

> Metodické pokyny CREPČ2 pre vykazovacie obdobie 2018 
– aktualizácia 19.12.2018
Príloha k metodickým pokynom CREPČ 2018 – prehľad nových, zrušených, zlúčených kategórii EPC v zmysle vyhlášky – súbor (PDF)

Smernica č. 13/2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (PDF)
Vyhláška MŠVVaŠ SR č.456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnost(PDF)
Zákon č. 270/2018 o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 (s účinnosťou od 1.11.2018) (PDF)

Zákon č. 455/2012 o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. (PDF)


Informácie a odkazy
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti – CREPČ > http://cms.crepc.sk/
Ako a kde publikovať
Arts & Humanities Citation Index
Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie (PDF)  –  aktualizácia marec 2018
Kódovník oblastí výskumu (XLS)
Zoznam slovenských vedeckých časopisov s otvoreným prístupom (NISPEZ IV)
Databáza časopisov Master Journal List (Clarivate Analytics)


Publikačné výstupy
Bibliografia

Spracovanie bibliografických údajov publikačnej činnosti podľa pracovísk VŠMU bude prebiehať priebežne.
Bibliografia 2017 (PDF)
Bibliografia 2016 (PDF)
Bibliografia 2015 (PDF)
Bibliografia 2014 (PDF)
Bibliografia 2013 (PDF)
> Bibliografia 2012 (PDF)
> Bibliografia 2011 (PDF)
> Bibliografia 2010 (PDF)
> Bibliografia 2009 (PDF)