Publikačná činnosť VŠMU

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

Kontakt

Mgr. Peter Genzor
spracovateľ EPČ
tel.: 02/ 59 303 528
e-mail: genzor@vsmu.sk
Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU
Zochova 1, /č.dv. 13/
Bratislava

Konzultácie

po – pia: 8.30 – 12.00 12.30 -16.00

Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti

http://cms.crepc.sk/vsmu.aspx – web stránka
CREPČ 2 
– vyhľadávanie
Vyhľadávanie v CREPČ 2
 – návod (PDF)

CREPČ 1 – vyhľadávanie
V CREPČ 1 sa eviduje publikačná činnosť slovenských vysokých škôl spadajúca do vykazovacích období 2007-2017, t.j. od roku vydania 2006 do roku vydania 2017.

Interná databáza publikačnej činnosti knižnice VŠMU

https://katalog.vsmu.sk/opac?fn=searchform
Zvoľte: Výber databázy – Publikačná činnosť – Autor (Názov, Rok vykazovania PČ…)
Výsledkom hľadania je zoznam publikácií od konkrétneho Autora  (Názvu, Roku vykazovania PČ…)


> Pomôcka pri určovaní kategórií publikačnej činnosti (PDF)


Formuláre pre CREPČ 2

> Formulár (Kn)  Kniha (XLSX) – aktualizované 02.04.2019
Formulár (Zb)  
Zborník (XLSX) – aktualizované 02.04.2019
Formulár (Ča)
 Časopis (XLSX) – aktualizované 21.03.2019
>
 Formulár (Čl)  Článok (XLSX) – aktualizované 02.04.2019
Formulár (Kp) Kapitola/Príspevok (XLSX) – aktualizované 02.04.2019
Formulár Ohlasy (XLSX)

> Formulár Podujatie (XLSX)
> Formulár Projekt (XLSX)

> Formulár Inštitúcia (XLSX)

> Formulár Osoba (XLSX)


Podklady pre zaevidovanie publikačných prác a ohlasov

POZOR ZMENA!
Vykazovacie obdobie 2019 začína 1.4.2019 a trvá do 31.1.2020

Upozornenie spracovateľa EPČ:
Upozorňujem všetkých publikujúcich autorov, že:
V zmysle zákona č. 270/2018 Z. z §108a odseku 5 je k záznamom s kategóriou EPC v skupine A1 (kategórie: AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) potrebné pripojiť ako podklad plný text publikácie v elektronickej podobe.
Pre záznamy s kategóriami: AAA a AAB je potrebné priložiť plný text celej publikácie.
V prípade záznamov s kategóriami ABA, ABB, ABC a ABD je potrebné priložiť plný text kapitoly alebo štúdie a titulný list publikácie (líce aj rub), obsahúvod, poprípade predhovor, záver alebo doslov, tirážinformácie o autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie.
Bez priložených podkladov nie je povolené záznam potvrdiť. Záznamy, ktoré nie sú v stave Potvrdený, nie sú určené na verifikáciu, kvôli čomu sa nedostanú do štatistiky na štátnu dotáciu. Záznamy v stave Potvrdený s kategóriou EPC v skupine A1 za vykazovacie obdobie 2019 budú kontrolované priebežne. Podľa Zákona sú k publikáciám skupiny A1 akceptované len plné texty v elektronickej podobe. Plné texty publikácií nie sú viditeľné pre neprihláseného používateľa, slúžia len pre potreby VŠ a verifikačného procesu CVTI SR.

Zoznam zmien CREPČ 2 – verzia 5.3.0 zo dňa 15.3.2019 (PDF)
Zoznam zmien CREPČ 2 – verzia 5.2.0 zo dňa 18.12.2018 (PDF)


Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie
 (PDF) – aktualizácia január 2018
Kódovník oblastí výskumu (XLS)
> Skupiny a kategórie – MŠVVaŠ SR (PDF)
> Zoznam slovenských vedeckých časopisov NISPEZ IV


Všeobecné manuály pre vkladanie dát do systému CREPČ 2
(Aktualizované pasáže sú vyznačené žltou farbou.)

Princíp evidencie v CREPČ 2 (PDF)
Manuál pre autorov
 (PDF) – aktualizácia 18.03.2019

Manuál Kniha (PDF) – aktualizácia 18.03.2019
Manuál Zborník (PDF) – aktualizácia 18.03.2019
Manuál Časopis (PDF) – aktualizácia 19.12.2018
Manuál Článok (PDF) – aktualizácia 19.12.2018
Manuál Kapitola / Príspevok (PDF) – aktualizácia 19.12.2018
Manuál Norma (PDF) – aktualizácia 19.12.2018
Manuál Patent (PDF) – aktualizácia 19.12.2018
Manuál Inštitúcia (PDF) – aktualizácia 18.03.2019
Manuál Osoba (PDF) – aktualizácia 19.12.2018
Manuál Podujatie (PDF)
Manuál Projekt (PDF)
Manuál Ohlasy (PDF) – aktualizácia 19.12.2018


 Videomanuály CREPČ 2 (youtube)

> Manuál na ovládanie videí (PDF)
> Vyhľadávanie záznamov svojej vysokej školy
> Vyhľadávanie záznamov svojej vysokej školy s návrhmi na úpravu
> Vyhľadávanie záznamov svojej vysokej školy nespracované konkrétnym používateľom - aktualizácia 21.2.2019
> Vyhľadávanie záznamov svojej vysokej školy bez štátnej dotácie
> Zápis rozsahu strán článku
> Overovanie záznamov v externých databázach (prostredníctvom vyhľadávania) - aktualizácia 21.2.2019
> Overovanie záznamov v externých databázach (podľa zadaného ID) - aktualizácia 21.2.2019
> Výmena osôb v zázname bez zmeny ich poradia

Doplňujúca dokumentácia

Typológia polí a ovládacích prvkov CREPČ 2 – prezentácia (PDF)
Formuláre pre tvorbu záznamov v CREPČ 2 – prezentácia (PDF)
Princíp fungovania CREPČ 2 (PDF)
Životný cyklus záznamu v CREPČ 2 (PDF)
Princíp vytvárania väzieb medzi citovanými a citujúcimi záznamami (PDF)
Výber príznaku štátnej dotácie – nový záznam (PDF)
Výber príznaku štátnej dotácie – úprava záznamu (PDF)
Väzby medzi entitami (PDF)
Väzby medzi entitami a záznamami (PDF)


Individuálny prístup k licencovaným e-zdrojom Web of Science, Scopus

Prístup k licencovaným e-databázam Web of Science, Scopus, ktorý sprostredkováva knižnica CVTI cez projekt NISPEZ IV (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku) je možné získať len individuálne.

Postup prihlásenia:

  1. Vytlačíť a vyplniť prihlášku (DOC) z odkazu:
    http://www.cvtisr.sk/buxus/docs//e-zdroje/prihlaska_EIZ.doc
  2. Naskenovanú prihlášku s vaším podpisom pošlite na adresu:
    terezia.misovicova@cvtisr.sk
  3. Uhradiť poplatok vo výške 3,- EUR podľa pokynov > tu.

Legislatíva

Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2019 (PDF) – aktualizácia 29.4.2019
Metodické pokyny CREPČ 2 pre vykazovacie obdobie 2019
 (PDF) – aktuálizácia 14.2.2019
> Príloha k metodickým pokynom CREPČ 2019 – prehľad nových, zrušených, zlúčených kategórii EPC v zmysle Vyhlášky (PDF)
Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie – aktuálizácia február 2019 (PDF)

> Metodické pokyny CREPČ2 pre vykazovacie obdobie 2018 
– aktualizácia 19.12.2018
Príloha k metodickým pokynom CREPČ 2018 – prehľad nových, zrušených, zlúčených kategórii EPC v zmysle vyhlášky – súbor (PDF)

Smernica č. 13/2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (PDF)
Vyhláška MŠVVaŠ SR č.456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnost(PDF)
Zákon č. 270/2018 o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 (s účinnosťou od 1.11.2018) (PDF)

Zákon č. 455/2012 o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. (PDF)


Informácie a odkazy
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti – CREPČ > http://cms.crepc.sk/
> Videozáznam: Seminár akademických knižníc – Akademické knižnice a CREPČ 2 časť 1 (30.5.2019)
Videozáznam: Seminár akademických knižníc – Akademické knižnice a CREPČ 2 časť 2 (30.5.2019)
> Videozáznam: Informačný seminár k návrhu novely Vyhlášky č. 456 o CREPČ a CREUČ (13.5.2019)
Ako a kde publikovať
Arts & Humanities Citation Index
Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie (PDF)  –  aktualizácia marec 2018
Kódovník oblastí výskumu (XLS)
Zoznam slovenských vedeckých časopisov s otvoreným prístupom (NISPEZ IV)
Databáza časopisov Master Journal List (Clarivate Analytics)


Publikačné výstupy
Prehľad publikačnej činnosti za rok 2018
(CREPČ 2)
> VŠMU (PDF)
> HTF (PDF)
> DF (PDF)
> FTF (PDF)
REKTORÁT (PDF)

Bibliografia
Spracovanie bibliografických údajov publikačnej činnosti podľa pracovísk VŠMU bude prebiehať priebežne.
Bibliografia 2018 (PDF)
Bibliografia 2017 (PDF)
Bibliografia 2016 (PDF)
Bibliografia 2015 (PDF)
Bibliografia 2014 (PDF)
Bibliografia 2013 (PDF)
> Bibliografia 2012 (PDF)
> Bibliografia 2011 (PDF)
> Bibliografia 2010 (PDF)
> Bibliografia 2009 (PDF)