Umelecká činnosť VŠMU

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB

Kontakt

Iveta Tichá
spracovateľka EUČ
tel.: 02/ 59 303 517
e-mail: ticha@vsmu.sk
Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU
Zochova 1, /č.dv. 18/
Bratislava

Konzultácie

po – št: 8.30 – 12.00 12.30 -16.00
pia:      8.30 – 12.00 12.30 -14.00

Centrálny register Evidencie umeleckej činnosti

http://www.crepc.sk/creuc-search

Umelecké výkony
> CREUČ


Formuláre pre CREUČ

Tanečné umenie:

> Formulár pre registráciu umeleckej činnosti HTF VŠMU, Katedra tanečnej tvorby (XLS)

Hudobné umenie:
> 1 Formulár pre registráciu umeleckej činnosti – jednoduchý
 (DOC)
> 2 Formulár pre registráciu umeleckej činnosti – rozšírený (DOC)
> 3 Formulár pre registráciu umeleckej činnosť – hromadný HTF VŠMU (XLS)

> Pomôcka na určovanie kategórií umeleckej činnosti 
(PDF)

 Kategórie umeleckej činnosti


Mimoumelecká činnosť:

> Formulár na vykazovanie mimoumeleckej a inej odbornej činnosti pedagógov a doktorandov HTF (projekty, členstvo v porote, workshopy, semináre, ohlasy, ocenenia…) (DOC)


Legislatíva
Dovoľujeme si Vás informovať, že boli aktualizované metodické pokyny zverejnené na Portáli CREPČ/CREUČ.
Nové časti týkajúce sa procesu overovania výstupov CREUČ a odvolacieho procesu v zmysle Zákona č. 270/2018 Z. z. sú v metodických pokynoch zvýraznené žltou farbou.
Metodické pokyny – Spoločné pravidlá vykazovacie obdobie 2018  (PDF) Aktualizované 9.1.2019
Pravidlá evidencie v CREUČ – hudobné umenie. Metodické pokyny – vykazovacie obdobie 2018 (PDF)
Pravidlá evidencie v CREUČ – tanečné umenie. Metodické pokyny – vykazovacie obdobie 2018 (PDF)
Pravidlá evidencie v CREUČ – divadelné umenie. Metodické pokyny – vykazovacie obdobie 2018 (PDF)
Pravidlá evidencie v CREUČ – filmové umenie. Metodické pokyny – vykazovacie obdobie 2018 (PDF)
Harmonogram evidencie a kontrola zaevidovaných výstupov, opráv, pripájanie chýbajúcich podkladov spracovateľmi a kontrola odbornými garantmi VŠ – pre rok 2018 (obdobie od 22. 6. 2018 – 31. 01. 2019)
Smernica č. 13/2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (PDF)
Vyhláška MŠVVaŠ SR č.456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnost(PDF)
Zákon č. 455/2012 o vysokých školách, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. (PDF)


Informácie a odkazy

> Štatistika záznamov vložených do Centrálneho registra umeleckej čiínnosti za rok 2018
> Umelecká činnosť VŠMU 2014 – 2018 (PDF)
Ukončenie evidencie výstupov 2018 v CREUČ (PDF)
Zoznam renomovanosti CREUČ – inštitúcie (XLS)
>
 Zoznam renomovanosti CREUČ – podujatia (XLS)
> Umelecko-pedagogická charakteristika autora (DOCX)

Pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2018 – > odkaz na stránku CREUČ
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti – CREUČ > http://cms.crepc.sk/creuc.aspx
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti vznikol v roku 2008. Predstavuje bibliografickú databázu evidencie umeleckej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia umeleckých výstupov v platnej legislatíve o bibliografickej registrácií a kategorizácií činnosti a ohlasov. Správcom databázy je z poverenia MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR.