Ako a kde publikovať

                                                                                                  logo-kniznica01


                                                                                                                                                            logo_FB


Autorský zákon > Stiahnite si PDF

Citovanie dokumentov (metóda citovania) –
Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie > Stiahnite si PDF

> Tvorba vedeckého článku – odporúčania pre autorov (zdroj CVTI)

Ako čeliť hrozbe publikovania v predátorskom časopise/vydavateľstve > Stiahnite si PDF
> Predátorské publikovanie (zdroj CVTI) 

Publikovanie v nelicencovaných E-zdrojoch > Stiahnite si PDF
Ako publikovať a zviditeľniť vaše knihy, časopisy, zborníky, audio záznamy, či videá Alex Jenner, ProQuest – prednáška na ProQuest day > 
Stiahnite si PDF

> Výber časopiseckého titulu (zdroj CVTI)

Licencia Creative Commons (Zuzana Adamová, prednáška na Národnom workshope Open aire)
Prednáška
> Čo je to licencia Creative Commons?

> Druhy licencií Creative Commons.

Norma STN ISO 690 >>> k dispozícii v knižnici VŠMU


  logo-htf-innerlogo_ftflogo_df