Výročná správa VŠMU za rok 2018

Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2018 – textová časť
Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2018 – tabuľková časť
Ocenenia študentov VŠMU za rok 2018
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch na VŠMU za rok 2018
Prehľad umeleckej činnosti na VŠMU registrovanej v CREUČ za rok 2018
Výročná správa o hospodárení VŠMU za rok 2018 – textová časť
Výročná správa o hospodárení VŠMU za rok 2018 – tabuľková časť 

Výročná správa VŠMU za rok 2017

Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2017 – textová časť
Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2017 – tabuľková časť
Ocenenia študentov VŠMU za rok 2017
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch na VŠMU za rok 2017
Prehľad umeleckej činnosti na VŠMU registrovanej v CREUČ za rok 2017
Výročná správa o hospodárení VŠMU za rok 2017 – textová časť
Výročná správa o hospodárení VŠMU za rok 2017 – tabuľková časť

Výročná správa VŠMU za rok 2016

Vyročná správa o činnosti VŠMU za rok 2016
Tabuľková príloha č. 1 k VS VŠMU 2016
Príloha č. 2 k VS za 2016 Ocenenia študentov VŠMU
Príloha č. 3 VS za 2016 Prehľad zmien predpisov VŠMU
Príloha č. 4 k VS za 2016 CREUČ

Výročná správa o hospodárení VŠMU za rok 2016
Tabuľky k výročnej správe o hospodárení 2016

Výročná správa VŠMU za rok 2015

Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2015 – textová časť
Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2015 – tabuľková časť
Ocenenia študentov VŠMU za rok 2015
Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch na VŠMU za rok 2015
Prehľad umeleckej činnosti na VŠMU registrovanej v CREUČ za rok 2015
Výročná správa o hospodárení VŠMU za rok 2015 – textová časť
Výročná správa o hospodárení VŠMU za rok 2015 – tabuľková časť

Výročná správa VŠMU za rok 2014

Výročná správa o činnosti VŠMU za rok 2014
Tabuľková príloha k výročnej správe o činnosti VŠMU za rok 2014
Príloha č. 2 – ocenenia študentov
Výročná správa o činnosti VŠMU – hospodárenie
Výročná správa o činnosti VŠMU – hospodárenie – tabuľky

Výročná správa VŠMU za rok 2013

Výročná správa VŠMU za rok 2012

Výročná správa o činnosti
Výročná správa o činnosti – príloha č. 1
Výročná správa o činnosti – príloha č. 2
Výročná správa o činnosti – hospodárenie
Výročná správa o činnosti – hospodárenie – tabuľky

Výročná správa VŠMU za rok 2011

Výročná správa VŠMU za rok 2011
Výročná správa – hospodárenie
Výročná správa – hospodárenie – tabuľky
Príloha č. 1
Príloha č. 1-2
Príloha č. 2

Výročná správa VŠMU za rok 2010

Výročná správa VŠMU za rok 2010
Výročná správa VŠMU za rok 2010 – tabuľky

Výročná správa VŠMU za rok 2009

Výročná správa VŠMU za rok 2009
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3

Výročná správa VŠMU za rok 2008

Výročná správa VŠMU za rok 2008

Zoznam učiteľov
Hudobná a tanečná fakulta
Divadelná fakulta
Filmová a televízna fakulta