Samostatný odborný referent prevádzky (doc.)
Účtovník/pokladník (doc.)

Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave hľadá pracovníka na pozíciu:

projektový manažér – ekonóm 

referent/ka študijného oddelenia