Majetkové priznanie – rektorka Mária Heinzová, doc., Mgr. art., ArtD
majetkové priznanie pre AS za rok 2018
potvrdenie o podaní daňového priznania za rok 2018
ročné zúčtovanie za rok 2018
majetkové priznanie pre AS za rok 2017
potvrdenie o podaní daňového priznania za rok 2017
ročné zúčtovanie za rok 2017
ročné zúčtovanie, Mária Heinzová, rok 2016
majetkové priznanie pre AS VŠMU za rok 2016
ročné zúčtovanie, Mária Heinzová, rok 2015
majetkové priznanie pre AS VŠMU za rok 2015

Majetkové priznanie – rektor doc. Milan Rašla
rok 2013
rok 2012
rok 2011