Študentská pôžička z Fondu na podporu vzdelávania

Kto môže získať študentskú pôžičku?

  1. študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (bakalársky študijný program),
  2. študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (magisterský študijný program),
  3. študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program).

Ak máš o pôžičku záujem musíš byť v čase podania žiadosti zapísaný do ročníka v príslušnom stupni vysokoškolského štúdia v tom akademickom roku, v ktorom o  pôžičku žiadaš.

Koľko si môžeš požičať?

Minimálna sumaMaximálna sumaDoba splácania
Študent I. a II. stupňa500 eur2 500 eur5 – 10 rokov
Študent III. stupňa500 eur5 000 eur5 – 10 rokov

 

Výhody študentskej pôžičky

  • pôžičku začneš splácať až po ukončení štúdia,
  • počas štúdia sa pôžička neúročí,
  • po ukončení štúdia sa pôžička úročí iba 3% úrokom
  • vedenie účtu máš bez poplatkov,
  • o pôžičku môžeš požiadať opakovane každý akademický rok počas celej doby vysokoškolského štúdia, najviac však počas šiestich akademických rokov,
  • máš nárok na odklad splátok pôžičky z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, alebo z dôvodu evidencie na úrade práce ako uchádzača o zamestnanie,
  • po piatich rokoch vykonávania zárobkovej činnosti v Slovenskej republike máš nárok na odpis časti pôžičky.

 

Kedy podať žiadosť

Žiadosť o pôžičku môžeš predložiť v dvoch termínoch a to do 15. septembra a 31. októbra príslušného akademického roku.

Žiadosť o pôžičku musí byť doručená najneskôr do príslušného termínu (v prípade posielania poštou odporúčame žiadosť o pôžičku zaslať minimálne tri pracovné dni pred uplynutím stanoveného termínu).

Bližšie informácie o poskytnutí študentskej pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania nájdeš na www.fnpv.sk