Zápisnice zo správnej rady

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 26. novembra 2008
Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 13. mája 2009
Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 15. apríla 2010
Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 22. júna 2011
Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 24. mája 2012
Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 3. apríla 2013
Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 30. mája 2013
Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 13. mája 2014
Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady VŠMU konaného dňa 28. mája 2015
Uznesenie z rokovania Správnej rady VŠMU konaného dňa 17. mája 2016
Uznesenia z rokovania Správnej rady VŠMU konaného dňa 29. mája 2017
Uznesenia z rokovania Správnej rady VŠMU konaného dňa 29. mája 2018
Uznesenia z rokovania Správnej rady VŠMU konaného dňa 4. decembra 2018
Dlhodobý zámer rozvoja VŠMU na roky 2019 – 2025