Spolupráca s partnerskými krajinami – Erasmus+ KA107 – 2017

Projekt zameraný na vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov – študentov a zamestnancov VŠMU a partnerských univerzít.

V roku 2017 bol pre VŠMU schválený a podporený projekt v Programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1, Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami, zmluva číslo 2017-1-SK01-KA107-035282. Tento projekt je zameraný na posilnenie a podporu vzdelávacej mobility jednotlivcov – študentov a zamestnancov VŠMU a partnerských univerzít. Celkové trvanie projektu je 26 mesiacov, od 1. 6. 2017 do 31. 7. 2019. Účastníci mobility sú podporení individuálnym grantom v stanovenej výške a cestovným grantom.

Viac info: doc. Svetlana Waradzinová, waradzinova@vsmu.sk