Organizačný poriadok CUV

Záväzné pravidlá pri vydávaní – príloha

Evidenčný list publikácie – príloha

Pravidlá stanovenia honorárov – príloha