prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD. ciernikova

Umelecký profil

V r. 1982 absolvovala Tanečné konzervatórium v Prahe v odbore klasický tanec, štúdium HF VŠMU – odbor pedagogika tanca u doc. Dagmar Hubovej (1984 – 1988) a v r. 1998 – 2002 doktorandské štúdium na HTF VŠMU. V júni 2004 bola vymenovaná za docenta v odbore tanečné umenie (téma habilitačnej práce – Psychologické a didaktické aspekty práce baletného majstra – repetítora s interpretom) a v máji 2010 ju prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval za vysokoškolskú profesorku v odbore tanečné umenie.

Od r. 1982 – 1997 umelecky pôsobila v Balete SND v Bratislave (členka baletného zboru a neskôr sólistka). K jej najvýznamnejším úlohám stvárneným na scéne SND patrí: Bernarda Alba (Dom Bernardy Alby); Myrtha (Giselle); Kráľovná (Snehulienka a sedem pretekárov); Felícia (Svetlo v tme); Pouličná tanečnica, Mercedes, Cigánka, Kráľovná Dryád (Don Quijote); Zobeida (Šeherezáda); Candelas (Čarodejná láska); Vták smrti (Deti Titanicu); Život (Requiem); Žena (Adagietto); Tanečnica (Majstrovská lekcia Marie Callas). So SND absolvovala celý rad umeleckých zájazdov: Taliansko, Cyprus, Španielsko, Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Holandsko, Škótsko, Čína, Izrael. V priebehu svojej interpretačnej činnosti pracovala aj ako externý pedagóg klasického tanca a koncertnej a scénickej praxe na Hudobnej a tanečnej škole v Bratislave (1984 – 1996). Po skončení aktívnej umeleckej činnosti (1997 – 2008) pedagogicky a umelecky (ako hosť) pôsobila aj naďalej v Balete SND. Okrem vedenia tréningov baletného súboru a jednotlivých repetícií spolupracovala aj ako asistentka choreografa na príprave predstavení: Snehulienka a sedem pretekárov; Giselle; Zvonár z Notre Dame; Spiaca krásavica. Od r. 2002 sa datuje jej opätovná spolupráca s Tanečným konzervatóriom Evy Jaczovej v Bratislave, kde až do roku 2012 vyučovala klasický tanec a koncertnú a scénickú prax. Od r. 1997 dodnes pôsobí ako pedagóg na Katedre tanečnej tvorby HTF VŠMU v Bratislave a od r. 2008 do januára 2015 zastávala funkciu vedúcej katedry. Vo februári 2015 bola menovaná rektorom VŠMU do funkcie dekanky Hudobnej a tanečnej fakulty.

V r. 2000 – 2003 bola členkou poroty súťaže o najlepšieho slovenského baletného umelca / umelkyňu – Philip Morris Kvet baletu a v r. 2009 členkou odbornej poroty ceny TAOS. V r. 2006 – 2010 bola členkou Rady SND, od r. 2007 – 2014 členkou Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU a od r. 2015 je predsedníčkou rady. V marci 2015 bola Ministrom kultúry Marekom Maďaričom vymenovaná za členku rady Fondu na podporu umenia. Je autorku monografie Psychológia tanečného umelca.

Ocenenia: 1981 – 3. cena v kategórii B na Celoštátnej baletnej súťaži v Košiciach; 1991 prémia LF za technicky brilantnú a herecky expresívnu interpretáciu postavy Bernardy Alby v balete „Dom Bernardy Alby“; 1993 dve prémie LF za najlepšie kolektívne interpretačné výkony v Súťažnej prehliadke baletného umenia; 1999 prémia LF za tanečné výkony v úlohách Život v balete Requiem a Žena v balete Adagietto v choreografii O. Šotha.