prof. Mgr. Darina Smržová

*1959, Bratislava

Vzdelanie

1985 – AKADÉMIE MUZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, Fakulta filmová a televizní, Obor Střihová skladba, nadobudnutý titul „Mgr.“

1978 – Gymnázium J. Hronca, Novohradská, Bratislava

Ďalší akademický rast

2014 – inauguračná prednáška (Aplikácia strihových skladobných postupov pri formovaní emócie v dokumentárnom filme), vymenovanáprezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom za vysokoškolskú profesorku v odbore filmové umenie a multimédiá

2005 – habilitačný proces v odbore filmové a televízne umenie špecializácia strihová skladba, FTF VŠMU, udelenie titulu docent

Priebeh zamestnaní

2008 – 2018– vedúca Ateliéru strihovej skladby FTF VŠMU

1995 – dodnes – interný pedagóg v Ateliéri strihovej skladby FTF VŠMU

1993 – 1995 – VŠMU, Filmová a televízna fakulta, Katedra réžie – externý pedagóg

1985 – 2003 – Slovenská televízia Bratislava, od pozície asistenta strihu až po tímového manažéra strihačov

1979 – 1981 – Československá televízia Bratislava – asistent filmového strihu

Účasť na medzinárodných worshopoch

International Film Editing Masterclass III, Lodž, Poľsko, 2012

International Film Editing Masterclass IV, Grožnjan, Chorvátsko 2013

Umelecká činnosť

Vo svojej profesii strihačky sa venuje hlavne dokumentárnym filmom. Z filmografie posledných rokov sú to dlhometrážne dokumentárne filmy: „Miluj blížneho svojho“; „Veteráni druhej svetovej vojny“; „Celý svet je úzky most“; „Odchádzanie“; „Neznámi hrdinovia“, „Chlapec, ktorý chcel byť prezidentom“ režiséra Dušana Hudeca, „Súď ma a skúšaj“ (réžia Iva Kúšiková), „Last Folio“ (réžia Katya Krausova). Sociálne dokumenty režiséra Ladislava Kaboša „Ľudia na hranici“, „Stratený domov“, „Zmenil tvár Šanghaja“, „Všetky moje deti“, “Farby piesku“.  Nevyhýba sa ani kontroverzným filmom „Nezmením sa!“ a „Zóna A – únik z reality“, (réžia Peter Sedlák), ktoré boli v roku 1989 v STV zakázané. „Rodáci“ (réžia Mario Homolka), dokument z obdobia mečiarizmu a vytvárania slovenskej štátnosti. Prelomovým filmom v jej umeleckej činnosti bol film Miluj blížneho svojho s režisérom Dušanom Hudecom. Je to film, ktorý hovorí o protižidovskom pogrome v Topoľčanoch v septembri 1945 po skončení 2. svetovej vojny. STV, ako hlavný koproducent ho nechcela odvysielať. Nebyť zahraničného koprodukčného partnera TRANSFAX FILM, tak by film skončil v trezore. Vtedy pochopila, že takéto filmy, ktoré otvárajú boľavé témy našej histórie a nesnažia sa realitu prikrášľovať alebo ju prezentovať „korektne“ v súlade s daným politickým systémom, je potrebné robiť vo vlastnej produkcii. To viedlo k založeniu vlastnej produkčnej spoločnosti v roku 2011.

Mnohé z filmov, na ktorých sa podieľala boli prezentované na festivaloch doma a v zahraničí.

 Ocenenia:

Všetky moje deti,  nominácia na cenu Silver Eye na East Silver Jihlava 2013, nominácia na cenu Roma Spirit 2014, nominácia na cenu Nadácie Tatra banky 2014, Národná nominácia na Európsku filmovú cenu EFA (European Film Academy). Tvorivá prémia pre režiséra Igric 2014, Slovenská republika, Cena slovenskej filmovej kritiky FIPRESCI 2015, (Igric 2015), Slovensko, Cena filmových novinárov FIPRESCI, Etnofilm, Čadca, Druhá cena, XXX. International Catholic Film Festival and Multimedia, Niepokalanów 2015, Poľsko.

Film bol uvedený: CineEast 2014, Luxemburg, 54. IFF Krakow, Poľsko, 2014, One World 2014, Bratislava, Slovensko, 2014, Art Film Fest, Trenčianske Teplice, Slovensko, 2014, Cinematik, 2014, Slovensko, FEBIOFEST, Bratislava, 2014, Slovensko, Etnofilm, Cadca, 2014, Slovensko, Niepokalanow 2015, Poland, Finale Plzeň, Česká republika, 2015, Kino na Granicy, Cieszyn, Poľsko, 2015, International conference (V4 and Romania) Bukurešť, Rumunsko, 2015, Czech Centre, Sofia, Bulharsko, 2015, MEDIAŞ CENTRAL EUROPEAN FILM FESTIVAL (MeCEFF) „7+1“, Rumunsko, HELLERAU – European Center for the Arts Dresden, Drážďany, Nemecko, 2015, Týždeň českého filmu, Mníchov, Nemecko, 2015, Cran-Gevrier, Francúzsko, 2015, All Lights India International Film Festival (ALIIFF), Kochi, India, 2015,kinodistribúcia SR a ČR.

Farby piesku,Cena primátora mesta, Cinematik 2015, Piešťany, Národná nominácia na Európsku filmovú cenu EFA (European Film Academy), Krištáľové krídlo 2016 (spolu s filmami Zmenil tvár Šanghaja a Všetky moje deti).

Film bol uvedený: Slovenské filmové dni, Mníchov, Nemecko, Arabisches Filmfestival Tübingen, Nemecko, Festival Meeting Brno, Česká republika, 18.ročník Kino na Granicy, Poľsko, kinodistribúcia SR a ČR.

Neznámi hrdinovia,víťaz v rámci súťažnej sekcie Slovenský dokumentárny film na 15. Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Jeden svet, tvorivá prémia za ostatnú televíznu tvorbu 2015,  výročná cena revue Pamiatky a múzeá za rok 2014 v kategórii : Film – video – audio – mutimediálne diela

Film bol prezentovaný v USA vo Washingtone, New Yorku, Chicago, Johnstowne, Pittsburghu, na festivale v Kansas City.

Zmenil tvár Šanghaja, Tvorivá prémia za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu r. 2010

Cena slovenskej filmovej kritiky za audiovizuálnu tvorbu roka 2010

Moderná architektúra na Slovensku, Igric – za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu2009

Igric  – tvorivá prémia pre kameramana Doda Šimončiča

Výročná cena revue Pamiatky a múzeá za záchranu, obnovu, propagáciu a prezentáciu slovenského kultúrneho dedičstva za rok 2008  v kategórii : Film – video – audio – mutimediálne diela

Miluj blížneho svojho, Igric –  za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu, 2005

Visegrádska cena –  ONE WORLD, 2005, Slnko v sieti – nominácia za najlepší dokument, 2006