doc. Juraj Letenayjuraj_letenay

* 1958,Bratislava

Vzdelanie
1998 – docent, odbor divadelné umenie a veda, DF VŠMU
1977 – 1981 VŠMU, Bratislava – Katedra tanečnej tvorby, odbor pedagogika tanca – Mgr.
1974 – 1977 Gymnázium Metodova, Bratislava

Prax
1988 – dodnes DF VŠMU, Katedra herectva (vedie tvorivé semináre a cvičenia v predmetoch javiskový pohyb, tanec)
2011 – 2014 prodekan DF VŠMU
2003 – 2010 dekan DF VŠMU
1996 – 2002 prodekan DF VŠMU
1990 – 1996 tajomník Katedry herectva
1985 – 1988 externý pedagóg DF VŠMU, Katedra herectva
1982 – 1988 člen baletu Novej scény v Bratislave
1983 – 1985 pedagóg baletu Novej scény

Členstvo v komisiách a radách:
1995 – 2000 člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MS SR pre študijný odbor Divadelné umenie
2003 – doteraz člen VaUR DF JAMU Brno
2005 – doteraz člen VaUR JAMU Brno

Umelecká činnosť V zahraničí
1. Letenay,J.doc.,Baerce/Pearce: Incident, r. M.Huba, Ha -divadlo, Brno, ČR, poh.spolupráca, prem.2003
2. Letenay,J.doc.,W.Shakespeare:Rómeo a Júlia, r.M.Huba, Letní shakespearovské slavnosti Praha,ČR, choreografia,prem.14.6.2004
3. Juraj Letenay,doc. W Shakespeare: Smím prosit Lady Macbeth, choreografia,réžia M. Huba,Divadlo Husa na provázku,Brno, premiéra.13.a 14.6 2008
4. Juraj Letenay,doc.,Eduardo Rovner :Vrátila se jednou z hrobu, choreografia,réžia E.Horváth,Městské divadlo Brno ,premiéra. 19. apríl 2008.
5. Letenay,J.doc.Klaus Mann : Mefisto, Divadlo pod Palmovkou, choreografia,8.a 9.10.2010
6. ZZZ Letenay,J., doc.,J.B.Moliére: Scapinove šibalstvá,ND Brno, prem: 25.06.2011,choreografia
7. ZZZ, Letenay J.,doc. W.Shakespeare: Richard III.,poh.spolupráca,Letní shakespearovské slavnosti ,Praha, 26,27.6.2012 http://www.shakespeare.cz/cz/richard-iii-william-shakespeare/143/

Doma
1. Carlo Goldoni: Čertice, pohybová spolupráca, Činohra SND,8.4.1995
2. A.Christie:Desať malých černoškov r.M.Huba,SND, pohybová spolupráca,1999
3. P.Turrini:Lov na krysy(r.P.Kuba,D/Š LUDUS, choreografia,2000
4. Palárik :Inkognito, r.P.Haspra,SND, choreografia,200
5. Ľubomír Peevski : Krehká nežnosť ,r.Ľ.Roman,Divadlo West, choreografia,2000
6. Martin Huba – Martin Porubjak : Tančiareň ,r. Martin Huba, SND, pohybová spolupráca,2001
7. Robert Bolt : Člověk pre všetky časy ,r.Pavol Haspra.SND, pohybová spolupráca,2001
8. István Orkény : Rodina Tótovcov , r.Pavol Haspra,Divadlo Andreja Bagara Nitra,pohybová spolupráca 2001
9. J.C.Grumberg : Krajčírky, r.Peter Mikulík,SND,pohybová spolupáca,2002
10. Franz Wittenbrink : Sekretárky ,r.M.Porubjak,SND,choreografia,2002
11.Georges Feydeau :….a ešte som aj smoliar!, r.E.Horváth,DAB Nitra, pohybová spolupráca,2002
12.Janusz Glowacki : Štvrtá sestra ,r.E.Horváth,SND,pohybová spolupráca,2002
13. Israel Horowitz : Čiara ,r.Peter Kuba,D/Š LUDUS,choreografia,2002
14. Donald Churchill:Ešte máš mňa miláčik ,r.E.Horváth,Divadlo West,pohybová spolupráca,2002 15.G.Spiró:Podvodník,r.M.Huba,Jókaihodivadlo,Komárno,choreografia,prem.,6.6.2003
16.J Bindzár : Robinson ,r.Peter Kuba,D/Š LUDUS,choreografia, prem.19.5.2003
17. Peter Shaffer: Čierna komédia, r.E.Horváth, DivadloA.BagaraNitra, poh.spolupráca, prem.2.4.2004
18.Juraj Beneš:The Players ,R. M:Huba ,Opera SND, choreografia, prem.sept.2004
19.J.B.Poquelin-Moliere: Mizantrop, r.V.Strnisko, DPOH SND, choreografia, prem 3.4.2004
20.J.Murrell:Posledné leto Sarah Bernhardtovej, r.Ľ.Vajdička, MS SND, poh.spolupráca 24.1.2004
21. Peter Turrini: Figarov šialený deň, r.E.Horváth, DJGT Zvolen, choreografia, prem.11.6.2004
22.John Godber: Dovolenka snov, r. E.Horváth, Divadlo West, choreografia, prem.2004
23.John Godber: Piť alebo byť fit, r. E.Horváth, Divadlo West, choreografia, prem.2004
24.Juraj Bindzár :Skaza akadémie hier prof. Machuľku, r.P.Kuba, Divadlo Ludus, poh. spolupráca prem .27.9.2005 25. H.Hesse :Riaditelia r.V.Strnisko, Malá scéna SND,poh. spolupráca pre. 9.4.2005
26. David Tristram : Inšpektor Drake a dokonalý zločin, r.E.Horváth, Divadlo West, poh. spolupráca, 2005
27. W.A Mozart:Figarova svadba ,r. M.Huba,Opera SND, poh. spolupráca, jún 2006
28. W.Shakespeare :Ako sa vám páči, R. E.Horváth, Shakespearovské slávnosti,pohybová spolupáca, Bratislava,júl 2006
29. Israel Horowitz : Čiara , r.Peter Kuba,D/Š LUDUS, choreografia, prem. 2006
30.Ne/mám rád I.. r.Peter Kuba,D/Š LUDUS, choreografia, prem. 2006
31.Ne/mám rád II. ,r.Peter Kuba,D/Š LUDUS, choreografia, prem. 2006
32. Baerce/Pearce: Incident, poh.spolupráca, Divadlo LUDUS Bratislava,r. M.Huba, , prem. 23.4. 2007
33. F.M .Dostojevskij :Bratia Karamazovci, poh.spolupráca, Jókaiho divadlo Komárno, r. M.Huba, prem 27.4.2007 34. W.Shakespeare:Hamlet ,poh.spolupráca, šerm, Činohra SND,r. P.Mikulík,prem.14.9.2007
35.Juraj Letenay doc. ,M.Kukučín/P.Pavlac :Dom v stráni, pohybová spolupráca,réžia Ľ.Vajdička,SND,premiéra5.apríl 2008
36.Juraj Letenay doc ,J. Mokoš: Hasprčko a Mrcúlik ,choreografia,réžia P. Kuba. Premiéra Divadlo Ludus 5. a 6. 11. 2008
37. Letenay Juraj,doc., Peter Shaffer: Amadeus ,choreografia ,Slovenské národné divadlo ,4. a 5.apríl 2009
38. Letenay,J,doc. Ray Cooney a Tony Hilton: Ešte jeden do partie ,Nová scéna Bratislava , 26 a 27.3 2009
39. Letenay,J,doc. A.P.Čechov : Tri sestry, pohybová spolupráca, Jókaiho divadlo, Komárno,27.11.2009
40. Letenay,J.doc.,Jean Anouilh:Kolumbína, pohybová spolupráca,DABNitra,15 a 16.1.2010
41. Letenay,J.doc.,Peter Kuba :Acta Psychopata pohybová spolupráca,Divadlo Ludus 9. a 23.11.2009
42. Letenay,J.doc.,Claude Comfortés : Maratón, pohybová spolupráca,Divadlo Ludus,30.11.2010
43. ZZY Letenay, J.,doc.A. P. Čechov: „Višňový sad“ kostýmy, réžia M. Huba, Jókaiho divadlo, Komárno, apríl 2011-12-21
44. ZZY Letenay, J.doc., Horace McCoy :Aj kone sa strieľajú,poh.spolupraca, Činohra SND Bratislava,1.a2.12.2012 ,http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=2b_aj_kone_sa_strielaju
45. ZZY Letenay, J.doc.,,Jane Austen, Pýcha a predsudok, choreografia, Divadlo Andreja Bagara, Nitra, 30. 3. 2012, www.dab.sk, 210 min.
46. ZZY Letenay,J.doc.. Shakespeare.W. Richard III.,pohybová spolupráca,Jókaiho divadlo Komárno,15.2.2013, 150.min. http://komarnodnes.sk/podujatie/richard-iii/ EUCA19755
47. ZZY Letenay,J.doc.. Glowacki Janusz: Antigona v New Yorku,pohybová spolupráca, SND Bratislava, 02.02.2013, 165,min.,http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=28_antigona&termin=5518 EUCA19756

Účasť na medzinárodných festivaloch
1. Letenay,J. doc. KONTAKT 2002, medzinárodný divadelný festival, M.Huba – M.Porubjak : TANČIAREŇ Toruň, Poľsko,2002
2. Letenay,J. doc. LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI, Praha, ČR, W.Shakespeare: Ako sa Vám páči, pohybová spolupráca,réžia E.Horváth,3.8.2006
3. Letenay,J. doc. 11.STATE THEATRE SABANCI INTERNATIONAL ADANA THEATRE FESTIVAL ,Adana, Turecko, pohybová spolupráca v inscenácii SND, M.Huba – M.Porubjak : TANČIAREŇ, 7. a 8.4.2009
4. Letenay J.doc., festival „SLOVENSKÉ DIVADLO V PRAHE“ pohybová spolupráca v inscenácii SND, M.Huba – M.Porubjak : TANČIAREŇ 26. a 27. júna 2010 v Karlínskom divadle v Prahe, ČR
5. Letenay,J.doc.„ The 2nd STATE THEATERS, ANTALYA INTERNATIONAL THEATER FESTIVAL“ ,medzinárodný divadelný festival, Antalya, Turecko, pohybová spolupráca v inscenácii SND, M.Huba – M.Porubjak : TANČIAREŇ , 18.5.2011 – 21.5.2011

Grantová činnosť
1. Letenay J doc., riešiteľ,Doplňujúce pedagogické štúdium v študijnom odbore divadelné umenie ,KEGA ,2005-06
2. Letenay J doc. spoluriešiteľ Javisková transkripcia svetovej dramatiky – od výkladu po tvar KEGA,3/7462/09 ,2009- 2011
3. Letenay J doc. zástupca vedúceho projektu, Nové trendy v interpretácii slovenskej drámy, KEGA, 001VŠMU-4/2013, 2013-2014

Workshopy,dielne
1. Letenay,J. doc. Pohyb a tanec** , vedenie dielne Medzinárodný divadelný festival Akademický Prešov, máj 2006
2. Letenay,J. doc. Moderný výrazový tanec vedenie dielne Medzinárodný divadelný festival Akademický Prešov, máj 2007
3. Letenay,J. doc. Tanečné divadlo, vedenie dielne Medzinárodný divadelný festival Akademický Prešov, máj 2008
4. Letenay,J. doc. – Tanečný výraz v Shakespearovom Macbethovi, vedenie dielne ,Medzinárodný divadelný festival Akademický Prešov, máj 2009
5. Letenay,J. doc. – Výrazový tanec, vedenie dielne ,Medzinárodný divadelný festival Akademický Prešov, máj 2010
6. Letenay,J. doc.Technika javiskového pohybu – vedenie workshopu Medzinárodný divadelný festival Akademický Prešov, máj 2011
7. Letenay,J. doc Workshop ,Medzinárodný divadelný festival Akademický Prešov, máj 2014

Ohlasy:
Letenay,J,doc., F. Wittenbrink: Sekretárky, SND, 2002, réžia M. Porubjak (choreografia)

 • DLOUHÝ, Oleg. Priveľká daň ľahkej zábave. In Javisko. 2003, roč. 35, č. 2, s. 21-22
 • JENČÍKOVÁ, Mária. Herečky z ‘Národného’ tromfli aj Spice Girls : Na novej premiére v SND sa nepýtajte, prečo Sekretárky spievajú, aj tak to nezistíte. In Národná obroda. 18.11.2002, roč. 13, č. 268, s. 14
 • MICHNOVÁ, Monika. Sekretárky lightky. In Divadlo v medzičase. 2002, č. 2, s. 9
 • ŠTEFKO, Vladimír. Sekretárky spievajú a prezident tancuje. In Pravda. 19.11.2002, roč. 12, č. 269, s. 18
 • ULIČIANSKA, Zuzana. Bohyne za strojmi. In Sme. 20.11.2002, roč. 10, č. 270, s. 26

Letenay,J,doc., W. Shakespeare: Rómeo a Júlia, Letní shakespearovské slavnosti, Praha, 2004; aj Letné shakespearovské slávnosti, Bratislava, 2004, réžia M. Huba (choreografia)

 • JENČÍKOVÁ, Mária. Tragédia, na ktorej sa diváci smejú. In Pravda. 28.07.2004, roč. 14, č. 174, s. 21
 • KOLÁŘOVÁ, Kateřina. Veronští milenci se přiblížili současnosti. In Mladá fronta Dnes. 28.06.2004, roč. 15, č. 150, s. B/5
 • MIKULA, Vladimír. Dost hustej Romeo, suprová Julie. In Divadelní noviny. 09.09.2004, roč. 13, č. 14, s. 6
 • TICHÝ, Zdeněk A. Shakespeare bez kompromisů : na Hradě se hraje Romeo a Julie 2004. In Mladý svět. 2004, roč. 46, č. 30, s. 37
 • ULIČIANSKA, Zuzana. Zimné shakespearovské slávnosti na Bratislavskom hrade?. In Sme. 04.08.2004, roč. 12, č. 179, s. 21

Letenay,J,doc., J. Beneš: The Players, SND, 2004, réžia M. Huba (choreografia)

 • BLAHO, Vladimír. Benešovi Hráci zaujali hudbou i príbehom. In Národná obroda. 04.10.2004, roč. 15, č. 229, s. 17
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Meditácia na večnú tému vzbury jednotlivca proti pokrytectvu. In Sme. 04.10.2004, roč. 12, č. 229, s. 13
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela. Veľký sviatok slovenskej opery. In Hudobný život. 2004, roč. 36, č. 11, s. 32 – 33
 • UNGER, Pavel. The Players – historický počin prvej scény. In Pravda. 04.10.2004, roč. 14, č. 229, s. 29

Letenay,J,doc., Molière: Mizantrop, SND, 2004, réžia V. Strnisko (choreografia)

 • ČAVOJSKÝ, Ladislav. Slon v porceláne. In Literárny týždenník. 17.05.2004, roč. 17, č. 18-19, s. 13
 • JAUROVÁ, Zora. Po povrchu textu. In Domino fórum. 28.04.2004, roč. 13, č. 17, s. 23
 • JENČÍKOVÁ, Mária. Strnisko sa hrá s Mizantropom. In Pravda. 05.04.2004, roč. 14, č. 80, s. 27
 • RÁCZOVÁ, Anita. Mladý, svieži a vtipný nervák Mizantrop : Činohra SND predviedla divadelný koncert hercov, humoru, hudby a kostýmov. In Národná obroda. 05.04.2004, roč. 15, č. 80, s. 15
 • ULIČIANSKA, Zuzana. Odľud bol viac na smiech. In Sme. 05.04.2004, roč. 12, č. 80, s. 25

Letenay,J,doc., W.A Mozart:Figarova svadba ,r. M.Huba,Opera SND, poh. spolupráca, jún 2006

 • BLAHO, Vladimír. Figarova svadba. In Slovo. 14.06.2006, roč. 8, č. 24, s. 16,
 • ČAVOJSKÝ, Ladislav. Huba zle oženil Figara. In Literárny týdenník. 28.06.2006, roč. 19, č. 23-24, s. 12,
 • UNGER, Pavel. Figarova svadba v červenom ráme. In Hudobný život. 2006, roč. 38, č. 7-8, s. 24-25,
 • UNGER, Pavel. Mozart je očistcom aj bičom. In Pravda. 05.06.2006, roč. 16, č. 128, s. 19 F.M .Dostojevskij :Bratia Karamazovci, poh.spolupráca, Jókaiho divadlo Komárno, r. M.Huba, prem 27.4.2007
 • Andrejčáková, E. Karamazov ako naozaj. In Sme, roč. 15, č. 118,(24.05.2007), s. 22.
 • Christov, P. Slovenská identita ve středu Evropy, aneb Slovenská divadelní reprezentace. In KOD, roč. 1, č. 7/2007, s. 23.
 • Jászay, T. Dostojevskij — veľký ruský krimi autor. In KOD, roč. 1, č. 7/2007,s. 20.

Juraj Letenay,doc.,Eduardo Rovner :Vrátila se jednou z hrobu, choreografia,réžia E.Horváth,Městské divadlo Brno ,premiéra. 19. apríl 2008.

 • Argentínska komédia v Brne,Stoličný, Peter,In: Dokořán 1212-2149 Roč. 14, č. [134] (200809), s. 26-27
 • Autor hry Vrátila se jednou v noci…In: Dokořán 1212-2149 Roč. 14, č. [132] (200805), s. 3. s. obálky
 • Člověk má zemřít a nechat žít,Závodský, Vít,,In: Kam v Brně- 1211-5304 Roč. 14, č. 6 (200806), s. 10-11
 • Dramatik Rovner přijede do Brna,Žalud, Václav,In: Haló noviny 1802-0887 Roč. 18, č. 91 (20080417), s. 8
 • Eduardo Rovner – Vrátila se jednou v noci,Steiner, Tomáš, In: Dokořán 1212-2149 Roč. 14, č. [131] (200804), s. 36
 • Eduardo Rovner: Vrátila se jednou v noci,Steiner, Tomáš, In: Brněnský deník 1802-0887 č. 74 (20080328), s. 15
 • Hlubší rozměr tragikomedie,Trojan, Jan,, In: Právo 1211-2119 Roč. 18, č. 90 (20080416), s. 13
 • Jednou v noci vstala z mrtvých, Hašek, Karel, In: Brněnský deník 1802-0887 č. 105 (20080503), s. 36
 • Když mrtvá matka kárá svého živého syna, Mareček, Luboš,, In: Mladá fronta Dnes 1210-1168 Roč. 19, č. 93 (20080419), s. [B]6
 • Komedie na hřbitově, Hudec, Miloš, In: Dokořán 1212-2149 Roč. 14, č. [134] (200809), s. 26-27
 • Komedie Vrátila se jednou v noci v Brně, Meszáros, Josef, In: Scena.cz (20080421)
 • Překvapení jedné noci, Macková, Iveta, In: Dokořán 1212-2149 Roč. 14, č. [134] (200809), s. 26-27
 • Šťastné divadlo, které má Herfortovou a Parduse, Kříž, Jiří Pavel,, In: Právo 1211-2119 Roč. 18, č. 104 (20080503), s. 13

Letenay,J,doc., Ray Cooney a Tony Hilton: Ešte jeden do partie ,Nová scéna Bratislava , 26 a 27.3 2009

 • Knopová,Elena EŠTE JEDEN DO PARTIE A DOSŤ! in.http://www.theatre.sk/isrecenzie/401/97,2009

Letenay J.doc., PETER SHAFFER: AMADEUS,Činohra SND,choreografia, 4. a 5.apríl 2009

 • Hlavenková ,Zuzana ,AMADEUS AKO OZVLÁŠTNENIE VŠEDNOSTI,In. http://www.theatre.sk/isrecenzie/390/97,2009

Letenay,J,doc. A.P.Čechov : Tri sestry, pohybová spolupráca, Jókaiho divadlo, Komárno,27.11.2009

 • Csepécz, Szilvia M., Szürke fényben. In: Vasárnap,. Roč. 43, č. 10 (03. 03. 2010), s. 19.
 • Kiss Péntek, József, Ihletett másodpercek füzérei. In: Új Szó, Roč. 62, č. 290 (16. 12. 2009), s. 10.
 • Horváth, Gergő, Humor és mélység a szellemkultúra magasiskoláján. In: Szabad Újság. Roč. 17, č. 49 (09. 12. 2009), s. 33.

Letenay,J,doc., Klaus Mann : Mefisto Divadlo pod Palmovkou, choreografia,8.a 9.10.2010

 • Recenze (Divadelní noviny) z představení 21.2. 2013
 • Mefistovo dobytí Berlína, Jan Kerbr, Divadelní noviny 16.11.2010
 • Jako čertík z krabičky, Jakub Škorpil, LN 14. 10. 2010
 • Langmajer v Mefistovi zvládá i divadlo v divadle, Josef Mlejnek, MfDnes 20.10.2010
 • Jiří Langmajer předvádí v Mefistovi mistrovský výkon CIAnews – webreporter – kultura, 20.10.2010

Letenay,J,doc., Anouilh, J.: KOLUMBÍNA,pohybová spolupráca, Divadlo Andreja Bagara Nitra,2010,prem.15.1.2010

 • Podmaková, Dagmar,Zostala len fraška. In: Pravda. – ISSN 1335-4051 – Roč. 20, č. 17 (22.01.2010), s. 18-19.
 • Kičiňová, Miriam, Čo chceme od divadla..? In: KOD. – ISSN 1337-1800 – Roč. 4, č. 3 (2010), s. 10-13.

Letenay,J,doc., Glowacki Janusz: Antigona v New Yorku,pohybová spolupráca, SND Bratislava, 02.02.2013,

 • kultúra_pravda.sk 05_01_2013 Dagmar Inštitorisová: Antigona z New Yorku v Bratislave
 • kultúra_sme.sk 05_02_2013 Eva Andrejčáková: Antigona v New Yorku – veľký príbeh malých ľudí
 • tasr 07_02_2013 Na svete je Antigona. Tá je v New Yorku