Projekt podporili:

Aktivita je financovaná z grantov Islandu, Lichtenštajnska
a Nórska prostredníctvom grantov EHP.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partner:

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta realizovala v dňoch 31. mája až 2. júna 2016 medzinárodný umelecký projekt NORWEGIAN DAYS, ktorý organicky nadväzuje na úspešný GRIEG DAY, ktorý sa na pôde VŠMU uskutočnil v novembri 2015. NORWEGIAN DAYS boli opätovne realizované v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave. Ústredným hosťom projektu bola popredná reprezentantka škandinávskeho interpretačného umenia, mladá nórska huslistka Eldbjørg Hemsing, ktorá sa v Bratislave predstavila spolu s pedagógmi a študentmi VŠMU.

V rámci workshopu Nórske husle / Hardanger Fiddle 31. mája o 18.00 v Koncertnej sieni Dvorana (HTF VŠMU, Zochova 1) Eldbjørg slovom i hudbou predstavila unikátny nórsky hudobný nástroj. Následne v interpretácii sláčikového kvarteta Spectrum Quartett odznelo Griegovo Sláčikové kvarteto č. 1, g mol, op. 27, ktorého textúra je významne inšpirovaná technikami hry na hardangerské husle.

V rámci koncertu Komorného orchestra VŠMU 2. júna o 19.00 v Koncertnej sieni Dvorana pod vedením Jozefa Horvátha, konaného zároveň pri príležitosti ukončenia akademického roka, sa Eldbjørg predstavila ako sólistka v Mendelssohnovom Koncerte d mol a v jednej z najpopulárnejších Griegových skladieb Posledná jar. Koncert uzavrela Griegova slávna Suita z Holberových čias op. 40 v spojení s tancom. Autorkou choreografie a sólistkou je poslucháčka VŠMU Zuzana Andelová.


Projekt je príspevkom k predsedníctvu SR v Rade Európskej únie v roku 2016.

PROJEKTOVÝ BULLETIN (flash) / PLAGÁT PROJEKTU (.jpg) / LETÁK WORKSHOPU (.jpg)
Výsledky podujatia Norwegian days a jeho význam pre ďalšie aktivity všmu (.pdf)
Results of the event Norwegian days and its importance for further VŠMU activities (.pdf)