V spolupráci:
Aktivita je podporená z grantov EHP
a Nórska.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta pripravuje
11. a 12. novembra 2015 unikátny medzinárodný umelecký projekt pod názvom GRIEG DAY. Projekt má ambíciu stať sa zakladateľskou aktivitou v procese nadviazania spolupráce medzi The International Edvard Grieg Society (IGS) a HTF VŠMU v Bratislave. Dvojdňové podujatie bude tematicky zamerané na tvorbu kľúčového nórskeho hudobného skladateľa Edvarda Hagerupa Griega, jednu z najvýznamnejších postáv klasickej hudby. Projekt oslovuje komunitu umelcov a poslucháčov klasickej hudby, študentov a pedagógov umeleckých škôl v Bratislave. V rámci podujatia bude propagovaná aj nórska krajina a jej kultúrne hodnoty. Súčasťou projektu bude aj reflexia tvorby E. H. Griega v rámci muzikologického seminára.
Projekt sa realizuje v spolupráci s Veľvyslanectvom Nórskeho kráľovstva v Bratislave.


HARMONOGRAM PODUJATIA (.pdf) / PODROBNÝ HARMONOGRAM INTERPRETAČNÝCH KURZOV (.pdf)
PLAGÁT PODUJATIA (.jpg) / LETÁK KONCERTU GRIEG ECHOES 18. 11. 2015 (.jpg)
FOTOREPORTÁŽ PROJEKTU (Facebook) / BULLETIN PROJEKTU (.pdf)


Kontakt a informácie
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave, Zochova 1, Bratislava

www.htf.vsmu.sk / info-htf@vsmu.sk / Facebook