Profil školy

VŠMU je s 1050 študentmi najväčšou umeleckou školou v SR. Študentom ponúka ďalší rozvoj talentu v divadelných,filmových,hudobných a tanečných študijných programoch.Vedie ich k hlbokému prieniku do študovaných odborov v kontexte európskej kultúry,k rozpoznaniu ich špecifického miesta v slovenskej kultúre.Z absolventov VŠMU regrutujú popredné osobnosti slovenského umenia a kultúry. Svojim pedagógom ponúka pôsobenie v samotnom centre inovácie akreditovaných umeleckých odborov a umožňuje rozvíjanie všetkých foriem štúdia a výskumu prostredníctvom umenia a základného a aplikovaného výskumu. VŠMU otvára priestor odborníkom z profesijnej sféry a ťaží tak z pružnej spätnej väzby aktualizovať výučbu podľa súčasných profesijných štandardov. Verejnosti ponúka divadelné a tanečné predstavenia,filmové projekcie,koncerty študentov a pedagógov a prispieva ku kultivácii verejného priestoru tvorivou reflexiou. Pomáha udržovať povedomie o národnom kultúrnom výraze.