Presskit

Logo VŠMU na stiahnutie

logo_vsmu.ai
logo_vsmu.pdf
logo_vsmu.png

Inverzné
VSMU_logo_farebne_inverzne_0216_VSMU.pdf
VSMU_logo_farebne_inverzne_0216_VSMU.ai
VSMU_logo_farebne_inverzne_0216_VSMU.png

 

Divadelná fakulta

logo_vsmu_df.ai
logo_vsmu_df.pdf
logo_vsmu_df.png

Inverzné
logo_vsmu_inv_df.ai
logo_vsmu_inv_df.pdf
logo_vsmu_inv_df.png

Farebné
logo_vsmu_farebne_df.ai
logo_vsmu_farebne_df.pdf
logo_vsmu_farebne_df.png

Inverzné farebné
logo_vsmu_farebne_inv_df.ai
logo_vsmu_farebne_inv_df.pdf
logo_vsmu_farebne_inv_df.png


Filmová a televízna fakulta

logo_vsmu_ftf.ai
logo_vsmu_ftf.pdf
logo_vsmu_ftf.png

Inverzné
logo_vsmu_inv_ftf.ai
logo_vsmu_inv_ftf.pdf
logo_vsmu_inv_ftf.png

Farebné
logo_vsmu_farebne_ftf.ai
logo_vsmu_farebne_ftf.pdf
logo_vsmu_farebne_ftf.png

Inverzné farebné
logo_vsmu_farebne_inv_ftf.ai
logo_vsmu_farebne_inv_ftf.pdf
logo_vsmu_farebne_inv_ftf.png


Hudobná a tanečná fakulta

logo_vsmu_htf.ai
logo_vsmu_htf.pdf
logo_vsmu_htf.png

Inverzné
logo_vsmu_inv_htf.ai
logo_vsmu_inv_htf.pdf
logo_vsmu_inv_htf.png

Farebné
logo_vsmu_farebne_htf.ai
logo_vsmu_farebne_htf.pdf
logo_vsmu_farebne_htf.png

Inverzné farebné
logo_vsmu_farebne_inv_htf.ai
logo_vsmu_farebne_inv_htf.pdf
logo_vsmu_farebne_inv_htf.png


Dizajn manuál – logo VŠMU

VSMU_logo_manual.pdf