70. výročie VŠMU

 

Významní absolventi VŠMU a osobnosti spojené so životom VŠMU:

  

  

  

  

  

 

 

Vysoká škola múzických umení v Bratislave oslavuje 70. výročie svojho založenia. Škola vznikla 9. 6. 1949 Zákonom č. 88/1949 Zb. o zriadení Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Pri tejto príležitosti vedenie školy a fakulty pripravujú a  organizujú viacero podujatí v oblasti hudby, tanca, divadla a filmu, ktoré by mali toto výročie pripomínať, a tak zároveň ukázať tvorivú a umeleckú činnosť súčasnej generácie mladých umelcov a ich pedagógov širokej verejnosti.

Výber z podujatí:

5. júna 2019 sa uskutoční Akademická slávnosť spojená s udeľovaním titulu Doctor honoris causa profesorovi Milanovi SládkoviSlávnostný koncert v Slovenskej filharmónii so sólistami z radov úspešných doktorandov.

V termíne od 3. do 7. júna 2019 sa v Kine Lumiére v sále K2 vždy od 18.00 h uskutoční premietanie najúspešnejších filmov študentov a doktorandov Filmovej a televíznej fakulty.

V priebehu celého roku 2019 prebieha v rámci programu v Divadle Lab Divadelnej fakulty séria talkshows Umelci Thálie.

Pri príležitosti výročia bude vydaná aj obsiahla publikácia mapujúca činnosť a aktivity jednotlivých pracovísk Vysokej školy múzických umení 2009 – 2019, ktorá predstaví bohatý textový a obrazový materiál k poslednej dekáde života školy.

Program bude priebežne aktualizovaný.