prof. Ján Strelec: prvý rektor VŠMU v rokoch 1949-1950

prof. Andrej Bagar: rektor VŠMUv rokoch 1950-1962

prof. Oto Ferenczy: rektor VŠMU v rokoch 1962- 1969

prof. Alexander Moyzes: rektor VŠMU v rokoch 1969-1971

prof. Rudolf Mrlian: rektor VŠMU v rokoch 1971-1985

prof. Miloš Jurkovič: rektor VŠMU v rokoch 1985-1994

prof. Ivan Parík: rektor VŠMU v rokoch 1994-1997

prof. Milan Čorba: rektor VŠMU v rokoch 1997-2003

prof. Ondrej Šulaj: rektor VŠMU v rokoch 2003-2009