O divadle Lab

Divadlo Lab je divadlo Divadelnej fakulty VŠMU, ktoré má za cieľ prezentovať divadelné inscenácie študentov Divadelnej fakulty z rôznych ročníkov.

Práve v tomto divadle sa budúci profesionálni herci pripravujú na svoju hereckú kariéru. Svoje budúce povolanie si tu však skúšajú aj budúci režiséri, dramaturgovia, divadelní manažéri, scénografi a kostýmoví výtvarníci, študenti bábkarskej tvorby, ale aj divadelní vedci.

Divadlo Lab je miesto kde mladí kreatívci pretavujú svoj svet do divadelných počinov. A mnohí z nich už pôsobia v profesionálnych divadlách, na televíznych obrazovkách či filme.

Divadlo Lab ponúka budúcim divadelníkom voľný priestor pre experiment a vďaka tomu dramaturgia divadla zostáva vždy rôznorodá.

História divadla Lab

Divadlo Lab vzniklo z iniciatívy poslucháčov herectva v roku 1998 a dlhé roky pôsobilo v komornom priestore Štúdio Kaplnka, ktorého názov aj donedávna nieslo. Po presťahovaní sa Slovenského národného divadla do novej budovy v roku 2007, uvoľnené priestory Malej scény získala Vysoká škola múzických umení pre potreby výučby a prevádzky študentskej scény. Tri roky sme v tomto priestore úspešne pôsobili.

V roku 2010 bola postavená nová budova Divadelnej fakulty VŠMU, súčasťou ktorej je aj divadlo – Divadlo Lab. Na chode divadla sa podieľajú študenti všetkých odborov Divadelnej fakulty a odborný technický personál školy. Lab je divadlo – blackbox s kapacitou 137 miest na sedenie.

Vstupenky do divadla Lab

Informácie o možnosti rezervácie vstupeniek a ich cenách nájdete TU.