Výsledky výberu

Akademický rok 2016/2017
> Erasmus + FTF nominácie

> Erasmus + DF nominácie

>Erasmus + HTF nominácie

Akademický rok 2017/2018

> Erasmus + FTF  nominácie

> Erasmus + DF nominácie

> Erasmus + HTF nominácie