Výbor pre program Erasmus + na VŠMU

doc. Mgr.art. Svetlana Waradzinová/ riadenie programu
prorektorka pre zahraničie, projektovú činnosť a vzťahy s verejnosťou
tel.: 421259301402
tel.: 421 903 430 427
e-mail:waradzinova@vsmu.sk

Inštitucionálny koordinátor VŠMU/ administratíva,  poradenstvo
Helena Cápová
tel.: 421259301460
e-mail:ic@vsmu.sk

Fakultní koordinátori /  zmluvy o  štúdiu,  stáži, študijné otázky
Filmová a televízna fakulta
Mgr.Jana Keeble
tel: 421259303572
e-mail: keeble@vsmu.sk

Divadelná fakulta
Mgr.art. Michal Režný
tel:421259303549
e-mail: michal.vsmu@gmail.com

Hudobná a tanečná fakulta
Mgr.art. Katarína Hašková, ArtD.
tel.: 421259303533
e-mail: haskova@vsmu.sk

KANCELÁRIA ERASMUS (Helena Cápová)
Ventúrska 3 – rektorát VŠMU (2. posch., č. dverí 204/A)
Konzultačné  hodiny

Utorok:9.30–14.00
Streda:9.30–14.00
Štvrtok:9.30–14.00