Aktivity VŠMU

WORKSHOP: Ako začať umelecký projekt úspešne!

Dátum: 22.3.2018 (štvrtok)

Čas: 15.30h – 17.30h

Miesto: Malá koncertná sála HTF VŠMU (Zochova 1)

Workshop Ako začať umelecký projekt úspešne! je zameraný na prípravu projektu a rozvoj podnikateľských zručností a je určený špeciálne pre študentov študijných odborov umeleckého zamerania. Študenti si budú môcť na workshope vyskúšať, prečo a ako by mohli zúročiť základnú úroveň projektového manažmentu a zoznámia sa  s jednoduchým postupom, ktorý môžu uplatniť pri realizácii akéhokoľvek projektu. 

Lektorkami workshopu budú Mgr. Zuzana Ježková a doc. Ing. Lucie Pešl Šilerová, Ph. D., ktoré pôsobia na Katedre hudobného manažmentu na JAMU v Brne. Workshop sa uskutoční ako súčasť hudobno-manažérskej konferencie Sympózium: Umenie, hudba, manažment. 

Program Sympózium 2018 (pdf)