Aktivity Filmovej a televíznej fakulty

2. 10. 2017 –  Thomas Elsaesser

Záznam z Masterclass – časť 1
Záznam z Masterclass – časť 2
Záznam z Masterclass – časť 3
Záznam z Masterclass – časť 4

Masterclass Thomasa Elsaessera o filme Alexandra Klugeho Rozlúčka so včerajškom a o širších súvislostiach režisérovej tvorby.

Na medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach v roku 1966 získal film Strieborného leva.  Masterclass bol súčasťou prehliadky Nemecká jeseň, ktorú pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča od 12. septembra do 19. decembra 2017 organizovali  Slovenský filmový ústav a Goetheho inštitút v Bratislave.

Thomas Elsaesser (*1943) – filmový historik a teoretik. Ako profesor pôsobil na Universiteit van Amsterdam, v rokoch 2006 – 2012 ako hosťujúci profesor na Yale University, od roku 2013 na Columbia University. Je autorom mnohých knižných publikácií venovaných filmovej histórii (so zameraním na nemeckú kinematografiu – najmä na nový nemecký film – napr.: New German Cinema. A History, Fassbinders Germany: History Identity Subject, German Cinema Terror and Trauma: Cultural Memory since 1945 a ď.) a filmovej teórii (Film Theory: An Introduction through the Senses; s Maltem Hagenerom atď.). Je editorom a spolu-editorom dvanástich zborníkov napríklad o ranej kinematografii, digitálnej kinematografii či o Harunovi Farockom. Jeho knihy boli preložené do desiatich jazykov. V roku 2008 mu Spoločnosť pre filmové a mediálne štúdiá udelila cenu za celoživotné dielo. Jeho domovská webová stránka je www.thomas-elsaesser.com.

http://ftf.vsmu.sk/2017/09/27/bbb/

30. 11. 2017 – Richard Nowell

Záznam z prednášky

Masterclass Circus Americano: Európsky trh, hľadanie pomeru „americkosti“ a blockbuster 21. storočia.
Filmoví vedci charakterizujú hollywoodske blockbustery 21. storočia ako ďalší stupeň predchádzajúcich filmov s poetikou vysokého poňatia (High Concept), ako bol napríklad Batman (1989). Kladú pritom dôraz na zrozumiteľnosť, možnosti predaja, synergický efekt a seriálovosť. Takéto lineárno-evolučné ponímanie robí z CGI a fantasy filmov ako aj z filmov so superhrdinami vyvrcholenie postupov, ktoré sa kultivovali počas postklasického obdobia. Filmy ako X-Men (2000) však poukazujú aj na opätovné zavedenie modelu klasického obdobia: nasmerovanie veľkorozpočtových filmov na medzinárodné trhy, najmä do západnej Európy. Snaha maximalizovať zisky v týchto krajinách oživila tri obsahovo-tematické stratégie: „priblíženie”  („Familiarization” – aktivizácia národných referenčných bodov, ktorá umožňuje ťažiť zo záľub miestneho publika), „utlmenie”, („Dilution” – zmierňovanie amerického šovinistického materiálu) a „kultúrna diplomacia”  („Cultural Diplomacy” –  propagácia multilaterálnych výhod americkej prítomnosti v zahraničí). Je to skutočný Cirkus Americano.

Richard Nowell – filmový teoretik – v súčasnosti vyučuje na Katedre severoamerických štúdií Karlovej univerzity v Prahe. Zaoberá sa ekonomikou a tvorbou v americkom filmovom priemysle, najmä vo vzťahu k výrobe a marketingovým trendom. Je autorom monografie Blood Money: A History of the First Teen Slasher Film Cycle a editorom kolektívnej monografie Merchants of Menace: The Business of Horror Cinema.  V poslednej dobe sa vo výskume zameriava na vzťah Hollywoodu k Európe z hľadiska tematického obsahu a cieľového trhu.

http://ftf.vsmu.sk/2017/11/21/filmovy-teoretik-a-historik-richard-nowell-na-ftf-vsmu

27. – 28. 3. 2018 – Barbara Slade

Záznam z prednášky – časť 1
Záznam z prednášky – časť 2
Záznam z prednášky – časť 3
Záznam z prednášky – časť 4

Masterclass Scenáristike v animácii s Barbarou Slade.
Masterclass zameraný na scenáristiku a dramaturgiu vyvíjaných animovaných projektov študentov FTF VŠMU, etablovaných animátorov aj producentov. Primárnym cieľom bolo ponúknuť študentom nástroje, ktoré budú potrebovať pri vývoji svojich filmov a ktoré si môžu vyskúšať už pri tvorbe ich bakalárskych a magisterských projektov. Vytvorením spolupracujúcich teamov scenárista – animátor išlo o simulácie práce v profesionálnom prostredí. Časť masterclassu bola prístupná aj širšej odbornej verejnosti.

Barbara Slade –  renomovaná lektorka z Veľkej Británie. Pôsobí nielen ako chairperson profesionálnych prezentácií na Cartoon Forum a Cartoon Movie, ale predovšetkým má dlhoročné skúsenosti v oblasti animovaného filmu ako scenáristka, producentka a profesionálna tútorka nových talentov pre spoločnosti Disney Channel, či Super RTL. Je spolutvorkyňou významných animovaných produkcií ako Rugrats’, ‘Winnie the Pooh’, ‘Angelina Ballerina’, ‘Little Shop of Horrors’ a ‘Rotten Ralph’. Vytvorila aj niekoľko pôvodných seriálov ako napríklad “Dead Gorgeous” (CBBC/ABC/Nickelodeon) a “Hi Opie” (TVO/Netflix) a vyhrala množstvo medzinárodných ocenení, medzi ktorými vyniká cena Humanitas.

http://ftf.vsmu.sk/2018/03/16/masterclass-scenaristika-v-animacii-s-barbarou-slade/

17. – 21. 4. 2018 – Slawomir Idziak

MASTERCLASS – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA FILMU K. KIEŚLOWSKÉHO TRI FARBY: MODRÁ a WORKSHOP VIZUÁLNEJ DRAMATURGIE
Masterclass Slawomira Idziaka je venovaný analýze scenára filmu Tri farby: Modrá z hľadiska kameramanskej práce a štruktúry rozprávania. Nasledovný niekoľkodňový workshop zameraný na prepojenie práce filmovej kamery a filmovej dramaturgie si kladie za cieľ rekonštruovať proces transformácie slov do obrazov. Prostredníctvom nekonvenčných interaktívnych postupov umožní študentom kameramanskej tvorby a filmovej réžie overiť si svoje prednosti a slabosti pozície kameramana pri tvorbe filmového diela, spôsoboch prípravy filmového záberu a ich vplyvu na finálnu podobu diela. Masterclass a workshop je súčasťou Visegrad Film Fora 2018.

Slawomir Idziak – svetoznámy kameraman poľského pôvodu pracoval na vyše 40 medzinárodných filmových projektoch, veľkých produkciách i komorných artových snímkach (napr. Čierny jastrab zostrelený, Kráľ Artuš, Tri farby: Modrá). Spolupracoval s režisérmi ako Krzystof Zanussi, Krzystof Kieślowśki, Ridley Scott, John Sayles, Michael Winterbottom alebo John Duigan. Ako hosťujúci pedagóg pôsobí na viacerých európskych filmových školách a univerzitách a je programovým riaditeľom a lektorom Film Spring Workshopu, pravidelného 10-dňového tréningového programu pre začínajúcich umelcov v audiovizuálnom sektore. Študijný program Film Spring Workshopu je založený na učení sa prostredníctvom praxe ako aj na moderných filmárskych prístupoch, obzvášť na Film Production Modeli, ktorý berie do úvahy najnovšie technologické výdobytky a prispôsobuje ich efektívnosti filmovej produkcie, čo umožňuje robiť lepšie filmy s menšími rozpočtami.

http://ftf.vsmu.sk/2018/04/15/idz/