Aktivity Divadelnej fakulty

Divadelná fakulta v rámci projektu Spoločný diplom naplno pokračovala vo vytvorení spoločného medzinárodného magisterského študijného programu Puppetry s troma umeleckými vysokými školami: Színház és Filmmuvészeti Egyetem, Budapešť, Akadémie múzických umění Praha, Wydzial Sztuki Lalkarskiej Akadémii Teatralnej im A. Zelwerowicza, Bialystok.

Na viacerých pracovných stretnutiach, ktoré sa konali vždy na inej spolupracujúcej škole, sa postupne tvorila rámcová zmluva o spolupráci a riešili špecifiká štyroch inštitúcií a právnych systémov. Zároveň sa pracovalo na akreditačných spisov. Bol to veľmi náročný proces, keďže všetky informácie sa tvorili po anglicky a náš spis musel byť písaný po slovensky. Zároveň sme všetky materiály, aj pre komunikáciu našu, školskú, potrebovali vždy prekladať. K docizelovaniu detailov sme uskutočňovali aj mnohé skype rozhovory s jednotlivými školami. Nakoniec sme akreditačný spis podali a boli sme úspešní. Poliaci a Česi už tiež potvrdili pozitívnu reakciu akreditačných komisií. Katedra bábkarskej tvorby sa postupne pripravuje na tento medzinárodný študijný program a to mnohými aktivitami. Pedagógovia navštevujú kurz anglického jazyka v dvoch skupinách – začiatočníci (pedagógička p. Pšeneková) a pokročili (pedagóg p. Hall). Nakúpila a nakupuje sa cudzojazyčná literatúra z oblasti bábkového divadla a umenia vôbec. Pripravujeme veľmi zaujímavé workshopy z oblasti bábkového divadla v mesiacoch október-december 2018. Prídu medzinárodne uznávaný lektori. Vybraní pedagógovia Katedry bábkarskej tvorby (Ida Hledíková, Zoja Zupková, Barbora Krajč Zamišková) pripravujú Slovník pojmov bábkarskej tvorby, v ktorom budú zahrnuté dôležité teatrologické termíny, s ktorými sa stretávame v súčasnom bábkovom divadle. Tento slovník bude anglicko-slovenský a bude slúžiť nie len našim študentom, ale aj novým, zahraničným. Vydali sme propagačný bulletin o spoločnom programe a aj o Katedre bábkarskej tvorby, ktoré sme mali k dispozícii na zahraničných festivaloch. Vydali sme rozšírené vydanie publikácie o Katedre bábkarskej tvorby, ktoré je dvojjazyčné a opisuje fungovanie katedry od vzniku 1989 po súčasnosť (základné informácie o štúdiu, súpis pedagógov, absolventov, realizovaných projektov, účasť na festivaloch, ocenenia katedry, publikačná činnosť).

Po kladnom vyjadrení všetkých akreditačných komisií, začneme pracovať na príprave prijímacích skúšok (predpokladaný termín: marec 2019) a následnom otvorení spoločného študijného programu Puppetry (predpokladaný termín začiatku výučby: september 2019)