Peter Pavlac, Božena Čahojová-Bernátová, Ján Uličiansky, Peter Palik – Veľké šťastie a iné Antológia divadelných hier

Antológia divadelných hier je malým prierezom ako vnímajú a praktizujú autorskú tvorbu pedagógovia Divadelnej fakulty VŠMU. Dramatický text sa tak v predkladanej publikácii predstavuje v pomyselnom plynulom pohybe od podoby dramatizácie klasiky výsostne súčasným a moderným autorom (Timrava – P. Pavlac: Veľké šťastie), cez filozoficko-literárnu drámu (B. Čahojová: Maják v mori času) až po hravo-archetypálne príbehy určené pre bábkové divadlo (J. Uličiansky: Zvonkohra, P. Palik: Violka Fialka a Móric Modrý).

E-kniha na stiahnutie