Ľudovít Labík – Strihová skladba v spravodajských a publicistických televíznych žánroch

Keďže rozprávanie príbehov existuje od nepamäti, v histórii ľudstva žije nespočetné množstvo príbehov, ktoré sa rozprávali mnohorakým spôsobom pre rôznych poslucháčov a v rôznom prostredí.
Potreba nájsť spoločné pravidlá v príbehoch viedla bádateľov k hierarchizácii príbehov, hľadaniu spoločných arozdielnych prvkov, zaradeniu do spoločných kategórií, ktoré pomenovali spoločným názvom žánre. Žánre vznikli najprv v literatúre, neskôr bol princíp ich hierarchizácie prenesený aj do ostatných oblastí audiovizuálnej tvorby vrátane filmovej a televíznej tvorby.

E-kniha na stiahnutie