Martin Ciel – METÓDY A MOŽNOSTI ANALÝZY FILMOVÉHO OBRAZU

Filmovú reč tvoria rozličné kombinácie pohyblivých obrazov. A tieto obrazy zobrazujú formy, štruktúry, resp. formové príznaky reality. Obrazy sú totiž spôsobom, akým štrukturujeme svet okolo nás, nie sú obrazom tohto sveta. Sú samostatnou inštitúciou, pretože úplné poznanie je nemožné. Naše nedokonalé zmysly klamú. A sú to práve tieto zmysly, ktoré sú jediným sprostredkovateľom medzi realitou, ktorá nás obklopuje, a našou mysľou. A ani umelé pomôcky ako mikroskop či baterka nám nepomôžu – a ani kamera. Niektoré z technických pomôcok však môžu vytvoriť aspoň záznam obrazov tak, ako ich vnímame. Napätie medzi realitou a akýmsi obrazovým gestaltom, za ktorý realitu vydávame (a či pokladáme), je veľké. Vzťah filmového obrazu k realite je kardinálnou témou filmovej teórie. Už pri tomto vzťahu ide o zložitú interpretáciu.

E-kniha na stiahnutie