Katarína Mišíková, Eva Filová, Monika Mikušová – Kapitoly z dejín svetového filmu

Študovať dejiny filmu vari nikdy nebolo ľahšie než dnes. Nová filmová história od 80. rokov 20. storočia neustále prichádza s bohatšími poznatkami o vývoji kinematografie nielen ako umeleckej formy, ale aj technického média a jeho priemyselnej bázy. Nielenže máme k dispozícii slovenské alebo české preklady súhrnných dejín kinematografie i monografie venované konkrétnym témam z histórie pohyblivých obrazov, ale internetové obchody nám sprístupnili prakticky akékoľvek zahraničné publikácie či filmy, a navyše nám odporúčaným výberom pomáhajú zorientovať sa v literatúre a filmografii.

E-kniha na stiahnutie