Stanislava Matejovičová – Herecká generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia

Skriptá si kladú za cieľ poskytnúť študentom informácie komplexného syntetizujúceho charakteru na uľahčenie základnej orientácie v prístupe k činohernému herectvu obdobia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia, ako aj oboznámenie sa s jeho základnými rysmi. Sú otvorené ďalšiemu bádaniu. Nateraz sa sústreďujú na činoherné herectvo v rámci stručného celoplošného zmapovania konvergencií a divergencií v profesionálnych štátnych, v skúmanej dobe výrazných, divadelných súboroch – Divadlo Slovenského národného povstania Martin, Krajové divadlo Nitra (neskôr Divadlo Andreja Bagara), Divadlo pre deti a mládež Trnava, Nová scéna a Slovenské národné divadlo, ale aj ďalších.

E-kniha na stiahnutie